Платіжні системи - Вовчак О. Д. - ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Суть, значення та загальні засади функціонування платіжних систем в Україні

1. Основні елементи платіжних систем.

2. Правова основа діяльності платіжних систем України.

3. Основні вимоги до платіжних систем.

4. Учасники платіжних систем та їх функції.

Основна література: 1; 3; 13; 15; 16.

Додаткова: 18; 23; 29; 34; 37; 43.

Тема 2. Загальна концепція платіжних систем

1. Класифікація платіжних систем.

2. Дебетові та кредитові платіжні інструменти, їх суть, значення та види.

3. Характеристика дебетового та кредитового переказів.

4. Системи розрахунків на валовій основі та на чистій основі, розрахунки через клірингові установи.

5. Визначення ризиків у платіжних системах та відповідальності при здійсненні переказу коштів.

Основна література: 3; 11; 12; 13; 15.

Додаткова: 17; 20; 22; 24; 25; 34; 42; 50.

Тема 3. Технологічна інфраструктура платіжних систем

1. Схема проходження інформації електронною платіжною системою.

2. Загальні вимоги до засобів обробки даних та засобів телекомунікації.

3. Обладнання систем масових (споживчих) електронних платежів, їх стисла характеристика.

4. Організація експлуатації електронних платіжних систем.

Основна література: 1; 2; 3; 13; 15; 16.

Додаткова: 21; 25; 28; 35; 39; 41; 47; 48.

Тема 4. Заходи захисту інформаційної безпеки платіжних систем

1. Основні вимоги щодо системи захисту інформації.

2. Відповідальність суб'єктів переказу за забезпечення захисту інформації та основні типи загроз.

3. Криптографічний захист інформації і системи розподілу ключів.

4. Основні заходи захисту інформаційної безпеки.

Основна література: 1; 2; 3; 13; 15; 16.

Додаткова: 17; 18; 21; 28; 41; 47; 48; 49.

Тема 5. Специфіка дії зарубіжних платіжних систем

1. Система переказу грошових коштів і цінних паперів Федеральної резервної системи США "Фед Уайр" (Fedwire), її стисла характеристика.

2. Система міжбанківських клірингових розрахунків США ЧІПС (CHIPS) та технологія здійснення розрахунків через цю систему.

3. Автоматизована система клірингових розрахунків Великої Британії ЧАПС (CHAPS). Функціонування цієї системи та порядок здійснення розрахунків.

4. Товариство міжнародних міжбанківських фінансових телекомунікацій СВІФТ (SWIFT). Архітектура та основні стандарти мережі СВІФТ. Функціонування цієї системи.

5. Швейцарська міжбанківська клірингова система ШМКС (SIC). Мета функціонування системи та технологія здійснення розрахунків.

6. Система міжнародних автоматизованих розрахунків ТАРГЕТ (TARGET), основні принципи її організації та види операцій.

7. Чековий кліринг у розрахункових палатах США. Способи клірингу, учасники розрахунків, функціонування системи.

8. Електронна комерція з використанням засобів Інтернету. Платіжні системи та механізми, що застосовуються у мережі Інтернет.

9. Система термінових міжнародних грошових переказів "Вестерн Юніон" (Western Union). Загальні відомості та учасники системи "Вестерн Юніон".

Основна література: 3; 5; 12; 13; 14; 15.

Додаткова: 19; 22; 24; 29; 33; 36; 40; 49.

Тема 6. Система електронних платежів Національного банку України

1. Суть та правові основи системи електронних платежів (СЕП) Національного банку України.

2. Структурна схема СЕП.

3. Загальні умови виконання міжбанківського та внутрішньобанківського переказів через СЕП.

4. Загальна характеристика моделей обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕП.

Основна література: 1; 3; 4; 5; 13; 15; 16.

Додаткова: 18; 19; 30; 37; 45; 46; 50.

Тема 7. Основні засади функціонування платіжних систем, заснованих на використанні пластикових карток

1. Класифікація платіжних систем, заснованих на використанні пластикових карток.

2. Загальні засади емісії та здійснення операцій із застосуванням платіжних карток.

3. Нормативна база та загальна характеристика Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП).

4. Організаційна структура та платіжні картки НСМЕП.

Основна література: 1; 3; в; 7; 8; 9; 10; 13; 16.

Додаткова: 18; 22; 26; 27; 31; 33; 44; 49.

Тема 8. Розвиток та вдосконалення платіжних систем в Україні

1. Сучасний стан системи електронних платежів (СЕП) Національного банку України.

2. Розвиток Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП). Переваги та підсумки роботи НСМЕП.

3. Удосконалення розрахунків за допомогою системи дистанційного обслуговування - "клієнт - банк", "клієнт - Інтернет - банк", "телефонний банкінг" тощо.

Основна література: 2; 3; 4; 10; 13; 15; 16.

Додаткова: 17; 18; 21; 27; 31; 32; 38; 45; 49.Схожі статті
Платіжні системи - Вовчак О. Д. - ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Предыдущая | Следующая