Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - ВСТУП

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 1.1. Загальні основи педагогіки вищої школи

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Місце педагогіки вищої школи в системі педагогічних наук

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Категорії педагогіки вищої школи

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Зв'язок педагогіки вищої школи з іншими науками

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 1.2. Сучасні методологічні аспекти педагогіки вищої школи

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Загальне поняття методології

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Загальна методологія

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Загальнонаукова методологія

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Частково наукова методологія

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 1.3. Основи наукового педагогічного дослідження

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 1.3.1. Методологія педагогічного дослідження

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 1.3.2. Принципи педагогічного дослідження

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Принцип цілісного вивчення педагогічного явища чи процесу

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Принцип комплексного використання методів дослідження під час вивчення проблем педагогіки

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Принцип єдності вивчення і виховання особистості

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Принцип одночасного вивчення колективу й особистості

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Принцип вивчення явища в зміні, розвитку

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Принцип історизму

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Принцип поєднання наукової сміливості з найбільшою передбачливістю

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Принцип глибинного розгляду досліджуваної проблеми

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Принцип педагогічної ефективності

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 1.3.3. Основні вимоги до проведення педагогічного дослідження

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 1.3.4 Логіка педагогічного дослідження

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 1.3.5. Методи наукового педагогічного дослідження

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Емпіричні методи педагогічного дослідження

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Теоретичні методи педагогічного дослідження

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Математичні і статистичні методи в педагогіці

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 1.4. Особливості педагогічного процесу у вищому навчальному закладі

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 1.4.1. Особливості адаптації молоді у вищому навчальному закладі

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 1.4.2. Вікові особливості студентської молоді

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Розділ 2. ДИДАКТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 2.1. Мета, завдання та зміст вищої освіти в Україні