Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - ВСТУП

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 1.1. Загальні основи педагогіки вищої школи

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Місце педагогіки вищої школи в системі педагогічних наук

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Категорії педагогіки вищої школи

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Зв'язок педагогіки вищої школи з іншими науками

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 1.2. Сучасні методологічні аспекти педагогіки вищої школи

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Загальне поняття методології

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Загальна методологія

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Загальнонаукова методологія

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Частково наукова методологія

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 1.3. Основи наукового педагогічного дослідження

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 1.3.1. Методологія педагогічного дослідження

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 1.3.2. Принципи педагогічного дослідження

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Принцип цілісного вивчення педагогічного явища чи процесу

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Принцип комплексного використання методів дослідження під час вивчення проблем педагогіки

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Принцип єдності вивчення і виховання особистості

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Принцип одночасного вивчення колективу й особистості

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Принцип вивчення явища в зміні, розвитку

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Принцип історизму

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Принцип поєднання наукової сміливості з найбільшою передбачливістю

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Принцип глибинного розгляду досліджуваної проблеми

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Принцип педагогічної ефективності

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 1.3.3. Основні вимоги до проведення педагогічного дослідження

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 1.3.4 Логіка педагогічного дослідження

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 1.3.5. Методи наукового педагогічного дослідження

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Емпіричні методи педагогічного дослідження

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Теоретичні методи педагогічного дослідження

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Математичні і статистичні методи в педагогіці

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 1.4. Особливості педагогічного процесу у вищому навчальному закладі

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 1.4.1. Особливості адаптації молоді у вищому навчальному закладі

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 1.4.2. Вікові особливості студентської молоді

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Розділ 2. ДИДАКТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 2.1. Мета, завдання та зміст вищої освіти в Україні

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Організація навчально-виховного процесу

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 2.2. Дидактичні моделі змісту навчання

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 2.3. Принципи та методи навчання у вищому навчальному закладі

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 2.4. Проблемне навчання у вищому навчальному закладі

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 2.5. Організаційні форми роботи у вищому навчальному закладі

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 2.5.1. Лекції та методика їх проведення

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 2.5.2. Семінарські та практичні заняття у вищих навчальних закладах

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 2.5.3. Комплексні форми організації навчання

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 2.6. Основи педагогічного контролю у вищих навчальних закладах та основні форми його здійснення

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 2.7. Педагогічна і виробнича практика студентів

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 2.8. Самостійна робота студентів

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 2.9. Зміст стандартизації і гуманізації вищої професійно-педагогічної освіти на рівні навчальних планів та програм

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Розділ 3. ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 3.1. Сутність педагогічної інноватики

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 3.2. Шляхи оновлення системи вищої освіти в Україні

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 3.3. Шляхи оновлення вищої педагогічної освіти

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 3.4. Сучасні технології - підгрунтя оновлення професійної підготовки вчителя

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 3.5. Концепція оновлення підготовки майбутніх учителів на основі застосування інноваційних технологій

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Перше концептуальне положення

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Друге концептуальне положення

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Третє концептуальне положення

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Четверте концептуальне положення

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - П'яте концептуальне положення

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Шосте концептуальне положення

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 3.6. Формування готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності в школі засобами моделювання

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Розділ 4. СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 4.1. Готовність до педагогічної діяльності

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 4.2. Професійна усталеність викладача вищої школи

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Мотиваційний компонент

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Емоційний компонент

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Особистісний компонент

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Професійно-педагогічний компонент

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 4.3. Педагогічна техніка вчителя

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Сутність поняття

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Спостережливість і невербальне спілкування вчителя

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Самостійність мислення та саморегуляція у роботі вчителя

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Техніка спілкування

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Техніка впливу

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 4.4. Педагогічний менеджмент

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 4.4.1. Педагогічний менеджмент як сучасна теорія управління освітою

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 4.4.2. Загальна характеристика принципів і функцій педагогічного менеджменту

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 4.4.3. Сутність професійної діяльності та самоменеджменту керівника вищого навчального закладу як менеджера освіти

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Самоменеджмент у професійній діяльності керівника вищого закладу освіти

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Педагогічний менеджмент: данина моді чи потреба часу?

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 4.5. Оптимальні умови підготовки майбутніх учителів до формування гуманістичних відносин школярів

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Громадянська зрілість академічної групи як умова формування готовності майбутнього вчителя до виховання гуманістичних відносин молодших школярів

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Критерій I

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Критерій II

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Критерій ІІІ

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Критерій IV

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Обробка результатів

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 4.6. Специфіка професійної діяльності вчителя з розвитку мотивації учнів щодо успішності навчальних досягнень

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Розділ 5. ВИХОВНА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 5.1. Виховна робота зі студентами вищого навчального закладу

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 5.2. Моральне виховання студентів

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 5.3. Правове виховання. Правовий всеобуч

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Поняття, ознаки і функції правового виховання

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Система і механізм правового виховання. Правова вихованість

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Правове загальне навчання (правовий всеобуч)

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Структура педагогічного забезпечення

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Основні напрями і засоби педагогічного забезпечення

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - Спеціальні педагогічні принципи правовиховної роботи

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 5.4. Екологічне виховання студентської молоді

 • Педагогіка вищої школи - Курлянд З. Н. - 5.5. Позааудиторна робота студентів. Робота куратора студентської групи