Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - Розділ І. Механізм функціонування ринку

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - Глава 1. Вступ до ринкової економіки

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 1.1. Загальні положення

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 1.2. Типи економічних систем

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 1.3. Закони ринкової економіки

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - Закон зменшуваної граничної корисності

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - Закон вартості

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - Закон кількості грошей в обігу

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - Закон попиту та пропозиції

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 1.4. Матеріальне виробництво

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - Закон зростаючих альтернативних витрат

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 1.5. Національна економіка

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - Розділ II. Умови функціонування ринку

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - Глава 2. Правові основи ринку

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 2.1. Загальні положення

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 2.2. Система права

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 2.3. Державна влада

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 2.3.1. Законодавча влада

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 2.3.2. Президент і виконавча влада

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 2.3.3. Судова влада

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 2.3.4. Місцеве самоврядування

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 2.3.5. Державна служба

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 2.4. Законність і правопорядок

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 2.5. Судові та правоохоронні органи

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - Глава 3. Підприємницька діяльність

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 3.1. Загальні положення

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 3.2. Класифікація підприємств

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 3.3. Характеристика видів підприємств

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 3.3.1. Господарські товариства

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 3.3.2. Кооперативи

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 3.3.3. Малі підприємства

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 3.3.4. Франчайзні підприємства

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 3.3.5. Дочірні підприємства

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 3.3.6. Об'єднання підприємств

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 3.4. Реєстрація підприємницької діяльності

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 3.5. Припинення підприємницької діяльності

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - Глава 4. Договірні відносини

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 4.1. Загальні положення

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 4.2. Порядок укладення договорів

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 4.3. Порядок виконання договорів

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 4.4. Зміна та розірвання договорів

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 4.5. Відповідальність за невиконання договорів

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 4.6. Претензійно-позовна робота

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - Глава 5. Економіка підприємства

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 5.1. Загальні положення

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 5.2. Фонди підприємства

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 5.3. Організація виробництва

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 5.4. Витрати підприємства

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 5.5. Капіталовкладення

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 5.6. Ефективність діяльності підприємства

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - Глава 6. Управління підприємством

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 6.1. Загальні положення

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 6.2. Функції управління

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 6.2.1. Планування

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 6.2.2. Організація

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 6.2.3. Мотивація

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 6.2.4. Контроль

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 6.3. Організаційна структура підприємства

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 6.4. Маркетинг

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 6.5. Функції маркетингу

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 6.6. Реклама та промоушн

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - Глава 7. Облік на підприємстві

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 7.1. Загальні положення

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 7.2. Принципи бухгалтерського обліку

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 7.3. Організація бухгалтерського обліку

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 7.4. Фінансова звітність

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 7.5. Фінансовий контроль

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - РОЗДІЛ III. Інфраструктура ринку

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - Глава 8. Товарний ринок

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 8.1. Загальні положення

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 8.2. Торговельна діяльність

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 8.2.1 Канали розподілу

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 8.2.2. Торгове посередництво

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 8.2.3. Оптова торгівля

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 8.2.4. Роздрібна торгівля

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 8.2.5. Громадське харчування

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 8.3. Біржова торгівля

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 8.4. Купівля - продаж товарів

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 8.5. Транспортування товарів

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 8.6. Якість товарів

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 8.7. Контроль за торговельною діяльністю

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - Глава 9. Майновий ринок

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 9.1. Загальні положення

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 9.2. Землеустрій та будівництво

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 9.3. Операції з майном

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 9.4. Купівля-продаж майна

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 9.4.1. Земельні ділянки

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 9.4.2. Житлові та інші будівлі

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 9.4.3. Промислова нерухомість

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 9.4.4. Транспортні засоби

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 9.5. Приватизація майна

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 9.6. Оренда майна

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 9.7. Інтелектуальна власність

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - Глава 10. Ринок праці

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 10.1. Загальні положення

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 10.2. Організація праці

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 10.3. Облік та оплата праці

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 10.4. Трудовий договір

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 10.5. Відповідальність працівника і працедавця

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - Глава 11. Фінансовий ринок

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 11.1. Загальні положення

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 11.2. Банківська система

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 11.3. Кредитування

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 11.4. Депозитні операції

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 11.5. Розрахунки

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 11.5.1. Розрахунки платіжними дорученнями

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 11.5.2. Розрахунки інкасовими дорученнями

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 11.5.3. Розрахунки акредитивами

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 11.5.4. Розрахунки чеками

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 11.5.5. Розрахунки векселями

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 11.5.6. Розрахунки платіжними картками

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 11.5.7. Розрахунки готівкою

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 11.6. Валютні операції

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 11.7. Контроль за банківською діяльністю

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - Глава 12. Ринок цінних паперів

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 12.1. Загальні положення

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 12.2. Характеристика видів цінних паперів

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 12.2.1. Акції

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 12.2.2. Облігації

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 12.2.3. Векселі

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 12.2.4. Інші види цінних паперів

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 12.3. Випуск та обіг цінних паперів

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 12.4. Операції з цінними паперами

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 12.5. Принципи інвестування

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 12.6. Контроль за ринком цінних паперів

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - Глава 13. Страховий ринок

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 13.1. Загальні положення

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 13.2. Класифікація страхування

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 13.3. Договір страхування

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 13.4. Організація страхового ринку

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 13.5. Контроль за страховою діяльністю

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - Глава 14. Інформаційний ринок

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 14.1. Загальні положення

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 14.2. Засоби та носії інформації

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 14.2.1. Засоби масової інформації

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 14.2.2. Засоби зв'язку

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 14.2.3. Засоби комп'ютерної техніки

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 14.2.4. Комп'ютерні мережі

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 14.2.5. Носії інформації

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 14.3. Документи та діловодство

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 14.4. Збір і захист інформації

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - Розділ IV. Регулювання ринку

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - Глава 15. Державне регулювання

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 15.1. Загальні положення

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 15.2. Підтримка пропорційності

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 15.3. Підтримка конкуренції

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 15.4. Охорона навколишнього середовища

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 15.5. Соціальний захист

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - Глава 16. Податково-бюджетна система

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 16.1. Загальні положення

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 16.2. Система оподаткування

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 16.3. Характеристика видів податків

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 16.3.1. Податок з доходів фізичних осіб

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 16.3.2. Податок з прибутку підприємств

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 16.3.3. Податок на додану вартість

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 16.3.4. Акцизний збір

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 16.3.5. Плата (податок) за землю

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 16.3.6. Торговий патент

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 16.3.7. Податковий облік

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 16.4. Контроль за сплатою податків

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 16.5. Бюджетна система

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - Глава 17. Цінове регулювання

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 17.1. Загальні положення

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 17.2. Класифікація договірних цін

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 17.3. Індексація цін

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 17.4. Контроль за цінами

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - Глава 18. Грошово-кредитне регулювання

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 18.1. Загальні положення

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 18.2. Грошова політика

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 18.3. Кредитна політика

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 18.4. Валютна політика

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - Глава 19. Зовнішньоекономічне регулювання

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 19.1. Загальні положення

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 19.2. Зовнішньоекономічна діяльність

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 19.3. Зовнішньоекономічні контракти

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 19.4. Митний контроль

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - Глава 20. Криміногенне регулювання ринку

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 20.1. Загальні положення

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 20.2. Економічні злочини

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 20.3. Організована злочинність

 • Основи ринкової економіки України - Селезньов В. В. - 20.4. Боротьба зі злочинністю