Основи економічної теорії - Крупка М. І

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - ПЕРЕДМОВА

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Тема 1. Предмет і метод економічної теорії

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Звідки походить сучасна економічна теорія?

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Що вивчає економічна теорія?

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Методологія економічної науки

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Тема 2. Проблеми організації національної економіки

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Потреби і економічні ресурси

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Основні проблеми організації економіки

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Альтернативні економічні системи

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Тема 3. Власність та правові форми ділових підприємств

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Місце власності в економічній системі

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Ділове підприємство і його правові форми

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Види ділових підприємств у зарубіжних країнах

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Приватизаційні процеси в сучасній економіці

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Тема 4. Економічна роль домогосподарства, фірми і держави

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Домогосподарство в економічній системі суспільства

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Держава та її економічні функції

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Економічні суб'єкти в умовах ринкової трансформації економіки України

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Тема 5. Національна економіка та її показники

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Суть та основні компоненти національної економіки

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Основні показники результативності національної економіки

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Система показників ефективності національної економіки

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Тема 6. Ринок: суть та структура

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Суть і функції ринку

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Основні структурні елементи ринку

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Особливості становлення ринкової економіки в України. Моделі і шляхи переходу до ринкової економіки

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Тема 7. Попит, пропозиція та ціна

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Попит та закон попиту

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Пропозиція та закон пропозиції

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Ринкова рівновага

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Тема 8. Еластичність в економіці та її види

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Еластичність попиту за ціною

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Чинники еластичності попиту

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Еластичність попиту за доходом та перехресна еластичність попиту

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Еластичність пропозиції

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Тема 9. Державне втручання в сучасну економіку

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Податкова система. Прямі та непрямі податки

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Становлення податкової системи в Україні

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Вплив непрямих податків на пропозицію

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Вплив дотацій та субсидій на попит і пропозицію

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Тема 10. Попит, пропозиція та ціна на ринку сільськогосподарської продукції

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Сільське господарство як специфічна галузь національної економіки

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Суть фермерського господарства: ринкові ціни та доходи фермерів

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Довгострокова фермерська проблема: суть та причини. Графічне пояснення

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Короткострокова фермерська проблема: суть і причини. Графічне пояснення

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Державна аграрна політика: необхідність, суть, структура та принципи

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Державне регулювання цін і доходів в аграрному секторі ринкової економіки

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Тема 11. Витрати, виторг і прибутки фірми

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Суть і види витрат виробництва

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Короткострокові і довгострокові витрати фірми

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Суть і види виторгу фірми

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Прибуток: суть і види. Парадокс прибутку

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Методи максимізації прибутку

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Тема 12. Загальна характеристика ринкових структур

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Досконала конкуренція

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Чиста монополія

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Монополістична конкуренція

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Олігополія

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Реальні та ідеальні ринкові структури

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Тема 13. Оптимізація випуску продукції фірми в умовах досконалої конкуренції і чистої монополії

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Ціна і випуск продукції в умовах досконалої конкуренції

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Ціна і випуск продукції в довгому періоді часу

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Ціна і випуск продукції в умовах чистої монополії

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Тема 14. Основи теорії пропозиції та попиту на економічні ресурси

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Попит на економічні ресурси

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Пропозиція економічних ресурсів

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Тема 15. Розподіл доходів у ринковій економіці

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Природа доходів

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Ціноутворення на ринку праці

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Рента, позичковий процент та прибуток

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Тема 16. Основи теорії суспільного вибору

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Методологія "нової політичної економії"

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Суспільний вибір в умовах прямої демократії

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Суспільний вибір в умовах представницької демократії

 • Основи економічної теорії - Крупка М. І. - Бюрократія і проблеми формування конституційної економіки