Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - ПЕРЕДМОВА

Готельне господарство в комплексі туристичних послуг світового господарства розвивається швидкими темпами і в перспективі, згідно з прогнозами відомих профільних організацій, може стати найвагомішим сектором туристичної діяльності. Це - головний чинник і основна складова туристичної інфраструктури, йому належить провідна роль у презентації вітчизняного туристичного продукту на світовому ринку туристичних послуг.

Стан готельної сфери впливає на розвиток індустрії туризму загалом, формування туристичних послуг, інші ключові сегменти економіки - транспорт, будівництво, зв'язок, торгівлю тощо. Отже, розбудова високоефективного готельного господарства має важливе значення як пріоритетний напрям структурної перебудови економіки України.

Готельна сфера - основна складова туристичної індустрії за обсягом матеріальних і фінансових ресурсів, кількістю зайнятих працівників, обсягом доходів у туризмі. Готельний сервіс охоплює комплекс послуг для туристів. Це ключовий чинник, який визначає перспективи розвитку туризму. Туристичні послуги, зокрема в межах готельного обслуговування, належать до соціально-культурних. їх формують на принципах сучасної гостинності, що підвищує їхню роль у розвитку вітчизняного туризму, а також зумовлює необхідність фахової підготовки кадрів для туристичного та готельного сервісу. Для успішного розв'язання комплексу завдань з обслуговування гостей, управління закладами зі збереженням міцних конкурентних позицій необхідно оволодіти професійними знаннями і постійно їх удосконалювати.

Підприємства готельного бізнесу в умовах конкурентного ринку послуг гостинності під час обслуговування туристів та інших категорій громадян повинні забезпечити не лише високий рівень комфорту проживання, а й постійно покращувати рівень сервісного обслуговування клієнтів, пропонувати широкий вибір додаткових та супутніх послуг, у тому числі інформаційних, побутових, посередницьких, послуг бізнес-центру, організації дозвілля та ін. Актуальна проблема впровадження сучасних ефективних моделей управління, що відповідають світовим стандартам, спричинена необхідністю надання високоякісних послуг, зниження витрат, координації персоналом, здійснення маркетингових досліджень ринку готельних послуг.

Досвід економічної діяльності останніх років у готельному господарстві України засвідчує повільне підвищення якісних параметрів оцінки продуктивності праці підприємствами галузі. Водночас розвивається мережа готелів високої категорії обслуговування, які надають послуги розміщення згідно з вимогами світових стандартів. У такій ситуації виникає необхідність підготовки кваліфікованих спеціалістів, насамперед менеджерів різного рівня, навчально-методичного та навчально-практичного забезпечення їхньої підготовки, розвитку наукових напрямів для цієї важливої та структурно складної субгалузі туризму.

На сучасному етапі процес підготовки спеціалістів у сфері туризму пов'язаний із недостатнім забезпеченням навчально-методичними посібниками з науково-методичною систематизацією теорії та практики організації, управління, технології обслуговування, архітектури і планування споруд готельних підприємств.

У підручнику використано основні принципи законодавчо-нормативної бази й професійні стандарти щодо діяльності у туризмі, зокрема у готельному бізнесі, напрацювання у сфері менеджменту послуг, матеріали наукових досліджень і розробок викладацького складу кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка.

Видання розроблене для фахової підготовки студентів вищих закладів освіти України, котрі навчаються за напрямом "Туризм", "Менеджмент" (спеціалізація "Менеджмент туристичної індустрії"). Його структура і зміст відповідають вимогам державного стандарту з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" і "Магістр", сучасним вимогам національного туристичного ринку, спрямованого на підготовку спеціалістів для готельної сфери.Схожі статті
Організація готельного обслуговування - Мальська М. П. - ПЕРЕДМОВА

| Следующая