Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ПЕРЕВАГИ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

Щодо переваг міжнародного фінансового лізингу, то вони різноманітні: це фінансові, інвестиційні, організаційно-експлуатаційні, сервісні та ін. Зупинимося на перших двох.

Фінансові переваги:

- одночасне вирішення питань як придбання обладнання, так і фінансування цієї операції;

- сприятливе співвідношення для підприємця між власною і запозиченою частинами функціонуючого капіталу;

- створення поля для оперативного реагування на ринкові зміни завдяки можливості оренди додаткового обладнання і нових технологій;

- сталість лізингових платежів, які не залежать від індексу цін. Інвестиційні переваги:

- компанії чи підприємству легше одержати майно в лізинг, аніж позику для його купівлі, оскільки об'єкт лізингу виступає як застава;

- лізинг не потребує значної частки власних коштів, як при наданні кредиту банком, адже банківський кредит зазвичай надається під 75-80.% вартості придбаного майна, а лізинг забезпечує 100 % вартості операції й значно прискорює оборот;

- інвестування у формі майна на відміну від грошового кредитування знижує ризик неповернення коштів, оскільки лізингодавець зберігає права власності на майно;

- лізинг дає можливість зекономити кошти і спрямувати їх на вирішення інших інвестиційних завдань фірми чи підприємства.

Крім того, міжнародний фінансовий лізинг має й такі важливі переваги:

- виробник матеріальних ресурсів-активів, призначених для лізингу, значно розширює можливості гарантованого збуту своєї продукції;

- експлуатація об'єкта лізингу дає прибуток, необхідний для оплати лізингових платежів орендодавцю;

- орендар, використовуючи лізинг, підвищує конкурентоспроможність, економить кошти, одержує податкову знижку. Однак лізингові притаманні і певні вади:

- лізингодавець має володіти значним первісним капіталом або ж надійним стабільним джерелом грошових коштів;

- лізингокористувач програє на підвищенні залишкової вартості лізингового майна, особливо в разі інфляції;

- лізингові операції вирізняються значними складнощами, пов'язаними як із розробкою взаємоприйнятної схеми, визначенням та погодженням умов операції, так і документальним її оформленням.

Крім того, при фінансуванні лізингових операцій виникає ціла низка ризиків: кредитоспроможності орендаря; кредитоспроможності виробника; зміни процентних ставок, податків; неякісного використання об'єкта, його псування, випадкової втрати; необгрунтованої передачі об'єкта третій особі та ін. З урахуванням ступеня й характеру ризику розробляється і погоджується лізинговий договір. Однак і він може бути достроково розірваний, наприклад, з причини несплати орендного платежу, незадовільного стану техніки та ін. Лізинг доцільний тільки в тому випадку, коли він рівною мірою вигідний як орендодавцю, так і орендарю. Саме з урахуванням цієї фундаментальної обставини і здійснюється розробка лізингового договору, в якому конкретно фіксується, які саме ризики покладаються на орендаря і які на лізингодавця, і визначається міра їхньої відповідальності.

Загалом міжнародний фінансовий лізинг для країни орендодавця становить інтерес передусім як засіб одержання доходу в іноземній валюті. Орендар же вбачає головну перевагу міжнародного лізингу у використанні модерного іноземного обладнання одержання різноманітних валютних, фінансових та податкових пільг.

Головна мета міжнародного фінансового лізингу - сприяння науково-технічному прогресові, розширення можливостей зміцнення і розвитку сучасної матеріально-технічної бази підприємств і фірм, їх технічного переоснащення, розгортання і поглиблення коопераційних зв'язків між вітчизняними і зарубіжними суб'єктами лізингових відносин. Лізинг не витісняє традиційні форми фінансування і кредитування основних фондів, а виступає однією з новітніх і ефективних форм їх органічного доповнення.Схожі статті
Міжнародні фінанси - Рогач О. І - ПЕРЕВАГИ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

Предыдущая | Следующая