Казначейська справа - Попова Л. М. - 5.3. Порядок відкриття аналітичних рахунків за доходами місцевих бюджетів

Правила відкриття аналітичних рахунків по виконанню бюджетів грунтуються на Законі України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік, Плані рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджетів та нормативно-правовій базі бюджетного процесу держави. Відкриття рахунків за коштами місцевих бюджетів регламентується окремими порядками.

Рахунки для обліку операцій щодо виконання місцевих бюджетів відкриваються на балансі Головних управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління). Зазначені рахунки відкриваються за балансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (План рахунків) відповідно до Інструкції про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства, затверджених наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 № 119 зі змінами та доповненнями.

Перерахування платежів, сплачених платниками до місцевих бюджетів, здійснюється через Систему електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ) на рахунки, відкриті на балансі Головних правлінь у розрізі місцевих бюджетів та кодів класифікації доходів бюджету.

Операції з обробки платежів, що надійшли до місцевих бюджетів, здійснюються у такій послідовності:

- повернення надміру та/або помилково сплачених коштів;

- розподіл платежів до бюджетів за нормативами, визначеними Бюджетним кодексом України та рішенням відповідної ради про місцевий бюджет;

- перерахування до державного бюджету та місцевих бюджетів коштів, що передаються з місцевих бюджетів згідно з законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та рішенням відповідної ради про місцеві бюджети;

- проведення розрахунків за міжбюджетними трансфертами;

- погашення позичок, наданих з єдиного казначейського рахунку на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів;

- перерахування залишків надходжень на рахунки для обліку коштів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів.

Платники податків (юридичні та фізичні особи) сплачують платежі у безготівковій або готівковій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на балансі управлінь Державного казначейства України. Платежі здійснюються платниками через установи банків, у яких вони обслуговуються, підприємства поштового зв'язку за місцезнаходженням (місцем проживання) платника.

При безготівковій формі оплати розрахункові документи, які подаються платниками до установ банків, оформляються згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють безготівкові розрахунки в Україні (пункт 2.7 в редакції наказу Державного казначейства № 21 від 06.02.2004 ).

Підставою для зарахування до місцевого бюджету платежів, сплачених готівкою, є такі документи:

- копії платіжних доручень банку та корінці прибуткових документів (повідомлення при сплаті платежів через відділення Ощадбанку) про приймання установою банку платежів місцевих бюджетів готівкою;

- копії квитанцій за формою 24 та формою 10, видані органами місцевого самоврядування платникам податків, разом з описом до них;

- платіжні доручення підприємств поштового зв'язку на перекази з додатком до них талонів поштових переказів при сплаті платежів через установи зв'язку (із змінами, внесеними згідно з наказом Державного казначейства № 150 від 06.05.2008 ).

Сплачені платниками доходи місцевих бюджетів зараховуються на аналітичні рахунки третього класу рахунків, які відкриваються в управлінні Державного казначейства за такими балансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів:

1) 3141 (П) "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів, що знаходяться на казначейському обслуговуванні";

2) 3151 (П) "Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки";

3) 3161 (П) "Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів, що знаходяться на казначейському обслуговуванні";

4) 3321 (П) "Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету";

5) 3421 (П) "Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу";

6) 3422 (П) "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету";

7) 3542 (П) "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету".

Зарахування до місцевих бюджетів коштів від повернення кредитів, виданих за рахунок місцевих бюджетів, проводиться на аналітичні рахунки, що відкриті за такими балансовими рахунками:

1) 3143 (П) "Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів";

2) 3153 (П) "Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів".

Зарахування сплачених платниками сум до місцевих бюджетів відображається за кредитом наведених вище рахунків.

Розрахункові документи про сплату платежів до бюджету, отримані установами банків або органами Державного казначейства України, виконуються у порядку, встановленому Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від від 21.01.2004 № 22 зі змінами та доповненнями.

Зарахування всіх надходжень до місцевих бюджетів, у тому числі позичок місцевих бюджетів та запозичень, повинно здійснюється виключно через рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України.

Після затвердження місцевих бюджетів фінансові органи та/або міські (міст районного значення), сільські, селищні ради або їх виконавчі органи складають річний розпис доходів місцевих бюджетів та помісячний розпис доходів загального фонду місцевих бюджетів, розпис фінансування місцевих бюджетів та помісячний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів, розпис асигнувань місцевих бюджетів та помісячний розпис асигнувань загального фонду місцевих бюджетів за формами згідно з додатками 1, 2 і на паперових та електронних носіях направляють органам Державного казначейства України у визначені чинним законодавством терміни. Органи Державного казначейства України реєструють їх на відповідних рахунках, відкритих за групами рахунків позабалансового обліку, про що на оригіналі розпису ставиться відбиток штампа за формою, наведеною в додатку 3 (згідно з наказом Державного казначейства № 21 від 06.02.2004).

У разі, якщо розпис місцевого бюджету не відповідає встановленим бюджетним призначенням, орган Державного казначейства України повертає його фінансовому органу та/або міським (міст районного значення), ільським, селищним радам або їх виконавчим органам на доопрацювання з упровідним листом, який містить обгрунтування щодо причини повернення.

До запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів органи Державного казначейства України, розпорядники коштів місцевих бюджетів при заповненні документів, що застосовуються у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів (наведені у додатках до Порядку), у рядках і графах "КПК" та "Код програмної класифікації" (у відповідному відмінку) проставляють код тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів.

Порядок повернення платникам помилково та/або надміру сплачених до місцевих бюджетів платежів, а також взаємодії органів Державного казначейства України з органами, на які згідно із законодавством покладається контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету, регламентується окремими нормативно-правовими актами.Схожі статті
Казначейська справа - Попова Л. М. - 5.3. Порядок відкриття аналітичних рахунків за доходами місцевих бюджетів

Предыдущая | Следующая