Казначейська справа - Попова Л. М. - Тема 5. Особливості казначейського виконання місцевих бюджетів

5.1. Призначення та необхідність переходу на казначейську систему обслуговування місцевих бюджетів

5.2. Основні функції Казначейства з обслуговування місцевих бюджетів

5.3. Порядок відкриття аналітичних рахунків за доходами місцевих бюджетів

5.4. Операції за платежами до загального бюджету

5.5. Операції за платежами спеціального фонду бюджету

5.6. Операції за платежами, що розподіляються

5.7. Основні положення казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками

5.8. Облік бюджетних зобов'язань та контроль бюджетних повноважень

5.9. Звітність про виконання місцевих бюджетів

5.1. Призначення та необхідність переходу на казначейську систему обслуговування місцевих бюджетів

Законодавчо-нормативна база України, що регулює процедури обслуговування місцевих бюджетів органами Державного казначейства, включає насамперед Бюджетний кодекс України. У Кодексі прямо вказується, що казначейське обслуговування місцевих Бюджетів здійснюється територіальними органами Державного казначейства України (п.2 ст.78), при цьому за казначейством зберігаються всі його функції, як і у випадку виконання Державного бюджету. Статтею 48 Бюджетного кодексу визначено, що в Україні застосовується казначейська форма обслуговування Державного бюджету України, яка передбачає здійснення Державним казначейством України:

1) операцій з коштами державного бюджету;

2) розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів;

3) контролю бюджетних повноважень призарахуванні надходжень, прийнятті зобовязань та проведенні платежів;

4) бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного бюджету.

Запровадження з 1999 року окремих елементів казначейського виконання місцевих бюджетів було логічно зумовлене необхідністю подальшого удосконалення казначейської справи та Бюджетного процесу. 1 квітня 1999 року з ініціативи Дніпропетровської та Черкаської облдержадміністрацій була прийнята Постанова Кабінету Міністрів № 522 "Про удосконалення управління бюджетними коштами", яка з 1 червня 1999 року започаткувала експеримент із казначейського обслуговування місцевих бюджетів у цих областях. Місцеві бюджети цих областей були переведені на казначейське обслуговування у повному обсязі, тобто за доходами та видатками. Все це відбувалося ще за два роки до прийняття Бюджетного кодексу України.

При казначейському виконанні місцевих бюджетів Облдержадміністрації та їхні головні фінансові управління отримують оперативну і достовірну інформацію про фінансові ресурси кожного району, що дозволяє підвищити ефективність управління цими ресурсами, своєчасно і у повному обсязі забезпечувати необхідними коштами різноманітні заходи обласного масштабу, приймати рішення про виділення позик та надання фінансової допомоги.

На підставі позитивних підсумків проведеного експерименту, було прийнято рішення щодо поширення казначейського обслуговування місцевих бюджетів на всі регіони України. Наказ Міністерства фінансів України від 29 жовтня 2001 року № 482 зобов'язував запровадити казначейське обслуговування місцевих бюджетів.

Органам Державного казначейства не вдалось у повній мірі виконати завдання щодо запровадження казначейського обслуговування бюджетів АРК, обласних, районних бюджетів, бюджетів районів у містах та бюджетів місцевого самоврядування за доходами та видатками у визначені строки. У багатьох випадках серйозною причиною, що стримувала весь цей процес, була слабка матеріально-технічна база органів Державного казначейства. Свою роль відіграло і небажання органів місцевого самоврядування переводити рахунки місцевих бюджетів на обслуговування до Державного казначейства. Однак з 1 січня 2002 року ДКУ запровадило казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами та перерахування міжбюджетних трансфертів.

У грудні 2002 року Президент України своїм Указом "Про невідкладні заходи щодо вдосконалення механізмів казначейського обслуговування" визначив пріоритетним папрямком діяльності для Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів державної влади і місцевого самоврядування безумовне виконання вимог Бюджетного кодексу щодо казначейського обслуговування бюджету АРК і місцевих бюджетів.

Особливе значення в Указі надається питанням підвищення ефективності діяльності органів Державного казначейства, особливо з метою посилення бюджетної дисципліни, взаємодії з іншими органами влади та поліпшення кадрового забезпечення казначейства.

У листопаді 2002 року затверджено Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, який регламентує організаційні відносини між органами Державного казначейства, місцевими фінансовими органами, платниками податків, зборів (обов'язкових платежів), розпорядниками коштів у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів. Порядок визначає всі процедури казначейського виконання місцевих бюджетів за доходами, видатками та фінансуванням; здійснення розрахункових операцій; розподілу платежів між рівнями місцевих бюджетів; розрахунків за між бюджетними трансфертами; кредитування місцевих бюджетів для покриття тимчасових касових розривів; ведення бухгалтерського обліку, складання звітності та попереднього контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів тощо.

Таким чином, казначейське обслуговування є одним з елементів бюджетної реформи в нашій державі, а казначейське обслуговування місцевих бюджетів є логічно зумовленою необхідністю подальшого удосконалення казначейської справи та Бюджетного процесу.

Донедавна місцевим бюджетам були притаманні хронічне перефінансування одних статей видатків та недофінансування інших, постійне накопичення кредиторської заборгованості, значні зловживання при проведенні фінансових операцій з коштами бюджетів та їх нецільове використання. Власне проблема тимчасової нестачі грошових коштів, що постає нині перед місцевими бюджетами, та покладення на казначейські органи функції покриття касових розривів у процесі управління грошовими потоками місцевих бюджетів стала ключовою при прийнятті рішення про переведення коштів місцевих бюджетів на казначейське обслуговування.Схожі статті
Казначейська справа - Попова Л. М. - Тема 5. Особливості казначейського виконання місцевих бюджетів

Предыдущая | Следующая