Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ ДО КУРСУ

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Лекція 1

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - ТЕМА. ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА ДАВНЬОЇ РУСІ

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Лекції 2-3

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 1. СВІТОГЛЯДНІ ОСНОВИ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СХІДНИХ СЛОВ'ЯН ЯЗИЧНИЦЬКОЇ ДОБИ

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 2. Організація державності. Християнізація русі як зміна світоглядних та культурно-ціннісних орієнтирів

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 3. Джерела формування філософської думки стародавньої русі

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 4. Філософські і суспільно-політичні ідеї київських книжників

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Іларіон

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Лука Жидята

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Феодосій Печерський

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - " Ізборник Святослава 1073 року "

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - "Ізборник 1076 року"

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - НЕСТОР

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - НИКИФОР

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Володимир Мономах

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Климент Смолятич

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Кирило Туровський

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Даниїл Заточник

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - ТЕМА. Філософські ідеї в духовній культурі України ХІІІ - ХV ст

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Лекція 4

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 1. СОЦІОКУЛЬТУРНЕ БУТТЯ УКРАЇНИ ХІІІ - ХV ст

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 2. ДУХОВНА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ХІІІ-XV ст. ТЕНДЕНЦІЇ І ЯВИЩА УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕДВІДРОДЖЕННЯ

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Галицько-Волинський літопис

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Єретичні вчення та ідеї вільнодумства

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Літературні та культурне життя України в XV ст

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - "Логіка Авіасафа" та "Промова Мойсея Єгиптянина"

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - "Арістотелеві врата", або "Тайная тайних"

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - "Шестокрил", "Космографія"

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Юрій Дрогобич

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - ТЕМА. РЕНЕСАНСНИЙ ГУМАНІЗМ В УКРАЇНІ XVI - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Лекція 5

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 1. СУТНІСТЬ ГУМАНІЗМУ ТА УМОВИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 2. РАННІЙ І ГРОМАДЯНСЬКИЙ ГУМАНІЗМ В ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ XVI ст

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Павло Русин

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Лукаш з Нового Міста

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Станіслав Оріховський-Роксолан

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 3. ІДЕЇ ГУМАНІЗМУ ПРАЦЯХ ЛАТИНО - ТА ПОЛЬСЬКОМОВНИХ ДІЯЧІВ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ XVI - ПОЧАТКУ XVII ст

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Симон Пекалід

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Шимон Шимонович

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Йосип Верещинський

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Адам Чагровський

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Іван Домбровського

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Севастьян Кленович

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Юрій Немирич

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - ТЕМА. РЕФОРМАЦІЙНІ ВЧЕННЯ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI - ПОЧАТКУ ХVIІ ст

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Лекція 6

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 1. СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ В УКРАЇНІ І ЙОГО ІДЕОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 2. ОСТРОЗЬКИЙ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ У ДУХОВНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Кирило Лукаріс

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Никифор Парасхес

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Іоанн Лятош

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Кіпріан

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Герасим Смотрицький

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Христофор Філалета

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Клірик Острозький

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Дем'ян Наливайко

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 3. РЕФОРМАЦІЙНІ ВЧЕННЯ В УКРАЇНІ КІНЦЯ XVI - ПОЧАТКУ XVII ст. НА ОСНОВІ ВІЗАНТІЙСЬКО-ДАВНЬОРУСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Василь Суразький

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Іван Вишенський

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Йов Княгиницький

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - ТЕМА. ВІД БРАТСЬКИХ ШКІЛ ДО КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ (ідеї гуманізму і реформації в братських школах)

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Лекція 7

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 1. РОЗВИТОК РЕНЕСАНСНО-ГУМАНІСТИЧНИХ І РЕФОРМАЦІЙНИХ ІДЕЙ ЛЬВІВСЬКОЮ БРАТСЬКОЮ ШКОЛОЮ

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Стефан Зизаній

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Кирило Транквіліон-Ставровецький

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 2. КИЇВСЬКІ БРАТСТВО ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ ГУМАНІСТИЧНИХ І РЕФОРМАЦІЙНИХ ІДЕЙ В УКРАЇНІ

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Ісая Копинський

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Мелетій Смотрицький

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Касіян Сакович

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Хома Євлевич

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 3. ГУМАНІЗМ ВЧЕНОГО ГУРТКА КИЄВО-ПЄЧЄРСЬКОЇ ЛАВРСЬКОЇ ДРУКАРНІ

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Єлисей Плетенецький

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Захарія Копистенський

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Лаврентій Зизаній

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Павло Беринда

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Тарасій Земка

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Гаврило Дорофієвич

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - ТЕМА. КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ - ЦЕНТР ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII І XVIII ст. (українське просвітництво)

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Лекції 8-9

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 1. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА БОРОТЬБА 1646-1056 рр. ЇЇ ЗДОБУТКИ ТА ВТРАТИ В УКРАЇНІ

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Єпифаній Славинецький

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 2. КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ - НОВІЙ ТИП ВИЩОЇ ШКОЛИ ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СХІДНИХ І ПІВДЕННИХ СЛОВ'ЯН

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Петро Могила

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 3. ЗМІСТ І СПРЯМОВАНІСТЬ ФІЛОСОФСЬКИХ КУРСІВ ПРОФЕСОРІВ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Йосип Кононович-Горбацький

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Інокентій Гізель

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Лазар Баранович

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Іоаникій Галятовський

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Данило Туптало (Ростовський)

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Іоасаф Кроковський

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Стефан Яворський

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - ТЕОФАН ПРОКОПОВИЧ

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Михайло Козачинський

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Георгій Кониський

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 4. УКРАЇНА І ПРОСВІТНИЦТВО. ФІЛОСОФІЯ Г. СКОВОРОДИ

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Григорій Сковорода

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - ТЕМА. УКРАЇНСЬКИЙ РОМАНТИЗМ: ФІЛОСОФІЯ І СВІТОГЛЯД

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Лекції 10-11

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 1. СУТНІСТЬ РОМАНТИЗМУ, УМОВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ І СПЕЦИФІКА

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 2. РОМАНТИЗМ - СВІТОГЛЯДНА ОСНОВА НОВОГО УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Іван Котляревський

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Михайло Максимович

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Маркіян Шашкевич

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Микола Гоголь

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 3. ВПЛИВ РОМАНТИЧНОГО ШЕЛЛІНГІАНСТВА НА СТАНОВЛЕННЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Данило Велланський

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Микола Курляндцев

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Костянтин Зеленецький

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Йосип Міхневич

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 4. КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ БРАТСТВО

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Микола Костомаров

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Пантелеймон Кулиш

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Тарас Шевченко

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 5. ЕЛЕМЕНТИ РОМАНІЗМУ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Олександр Потебня

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - ТЕМА. УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЧНА ФІЛОСОФІЯ XIX ст

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Лекції 12-13

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 1. АКАДЕМІЧНА ФІЛОСОФІЯ І ЗМІНА ТИПУ ФІЛОСОФСТВУВАННЯ

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Петро Лодій

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Іван Рижський

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Іоанн Баптист Шад

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Андрій Дудрович

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Тимофій Осиповський

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Іван Скворцов

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Василь Карпов

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Петро Авсенєв

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 2. О. НОВИЦЬКИЙ ПРО ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА ПОСТУПАЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 3. СИЛЬВЕСТОР ГОГОЦЬКИЙ ЯК ІСТОРИК ФІЛООФІЇ

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - ТЕМА. ФІЛОСОФІЯ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ ст

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Лекція 14

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 1. "ФІЛОСОФІЯ СЕРЦЯ" П. ЮРКЕВИЧА

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 2. ПЕТРО ЛІНИЦЬКИЙ ЯК ПРЕДСТАВНИК УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ XIX ст

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 3. НАПРЯМИ ФІЛОСОФІЇ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX - ПОЧАТКУ XX ст

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Володимир Лесевич

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Олексій Козлов

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Олексій Гіляров

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Георгій Челпанов

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - ТЕМА. РОЗВИТОК СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ І ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА ПУБЛІЦИСТИЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ ст

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Лекції 15-16

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 1. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ОРІЄНТАЦІЇ ГРОМАДІВЦІВ

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Володимир Антонович

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Павло Чубинський

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Олександр Кістяківський

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Михайло Драгоманов

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 2. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ І ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ТА ПУБЛІЦИСТІВ НА РУБЕЖІ ХІХ - ХХ ст

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Сергій Подолинський

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Остап Терлецький

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Михайло Павлик

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Іван Франко

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Леся Українка

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Михайло Коцюбинський

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Павло Грабовський

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Борис Грінченко

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 3. ФІЛОСОФСЬКО-СОЦІАЛЬНІ ВИТОКИ ІСТОРІОСОФІЇ М. ГРУШЕВСЬКОГО

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 4. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА Б. КІСТЯКІВСЬКОГО

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 5. ФІЛОСОФСЬКИЙ СВІТ ІДЕЙ В. ВЕРНАДСЬКОГО

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - ТЕМА. ФІЛОСОФСЬКА ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДУМКА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Лекції 17-18

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАХІДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 2. ПРОФЕСІЙНА ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Василь Зеньковський

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Георгій Флоровський

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Лева Шестов

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Дмитро Чижевський

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Віктор Петров

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Олександр Кульчицький

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Богдан Цимбалістий

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 3. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ В. ВИННИЧЕНКА

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 4. ІНТЕГРАЛЬНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ Д. ДОНЦОВА

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 5. ІДЕЇ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ТА ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ В. ЛИПИНСЬКОГО

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - ТЕМА. ФІЛОСОФІЯ В УКРАЇНІ РАДЯНСЬКОЇ ТА ПОСТРАДЯНСЬКОЇ ДОБИ

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Лекція 19

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Семковський (Бронштейн) Семен Юлійович

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Юринець Володимир Олександрович

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Демчук Петро Іванович

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Асмус Валентин Фердинандович

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Шлєпаков Микола Степанович

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Копнін Павло Васильович

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Острянин Данило Хомич

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Логвин Мирон Онисимович

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Танчер Володимир Карлович

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Дмитриченко Володимир Савелійович

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Лисенко Олександр Якимович

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Павлов Василь Терентійович

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Куценко Володимир Ілліч

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Парнюк Михайло Олексійович

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Депенчук Надія Павлівна

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Дученко Микола Васильович

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Яценко Олексій Іванович

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Іванов Вадим Петрович

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Канарський Анатолій Станіславович

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Тарасенко Микола Федосійович