Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ ДО КУРСУ

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Лекція 1

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - ТЕМА. ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА ДАВНЬОЇ РУСІ

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Лекції 2-3

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 1. СВІТОГЛЯДНІ ОСНОВИ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СХІДНИХ СЛОВ'ЯН ЯЗИЧНИЦЬКОЇ ДОБИ

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 2. Організація державності. Християнізація русі як зміна світоглядних та культурно-ціннісних орієнтирів

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 3. Джерела формування філософської думки стародавньої русі

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 4. Філософські і суспільно-політичні ідеї київських книжників

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Іларіон

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Лука Жидята

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Феодосій Печерський

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - " Ізборник Святослава 1073 року "

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - "Ізборник 1076 року"

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - НЕСТОР

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - НИКИФОР

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Володимир Мономах

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Климент Смолятич

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Кирило Туровський

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Даниїл Заточник

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - ТЕМА. Філософські ідеї в духовній культурі України ХІІІ - ХV ст

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Лекція 4

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 1. СОЦІОКУЛЬТУРНЕ БУТТЯ УКРАЇНИ ХІІІ - ХV ст

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 2. ДУХОВНА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ХІІІ-XV ст. ТЕНДЕНЦІЇ І ЯВИЩА УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕДВІДРОДЖЕННЯ

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Галицько-Волинський літопис

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Єретичні вчення та ідеї вільнодумства

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Літературні та культурне життя України в XV ст

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - "Логіка Авіасафа" та "Промова Мойсея Єгиптянина"

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - "Арістотелеві врата", або "Тайная тайних"

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - "Шестокрил", "Космографія"

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Юрій Дрогобич

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - ТЕМА. РЕНЕСАНСНИЙ ГУМАНІЗМ В УКРАЇНІ XVI - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Лекція 5

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 1. СУТНІСТЬ ГУМАНІЗМУ ТА УМОВИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 2. РАННІЙ І ГРОМАДЯНСЬКИЙ ГУМАНІЗМ В ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ XVI ст

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Павло Русин

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Лукаш з Нового Міста

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Станіслав Оріховський-Роксолан

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 3. ІДЕЇ ГУМАНІЗМУ ПРАЦЯХ ЛАТИНО - ТА ПОЛЬСЬКОМОВНИХ ДІЯЧІВ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ XVI - ПОЧАТКУ XVII ст

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Симон Пекалід

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Шимон Шимонович

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Йосип Верещинський

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Адам Чагровський

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Іван Домбровського

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Севастьян Кленович

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Юрій Немирич

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - ТЕМА. РЕФОРМАЦІЙНІ ВЧЕННЯ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI - ПОЧАТКУ ХVIІ ст

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Лекція 6

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 1. СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ В УКРАЇНІ І ЙОГО ІДЕОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - 2. ОСТРОЗЬКИЙ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ У ДУХОВНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Кирило Лукаріс

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Никифор Парасхес

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Іоанн Лятош

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Кіпріан

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Герасим Смотрицький

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Христофор Філалета

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Клірик Острозький

 • Історія філософської думки в Україні - Огородник І. В. - Дем'ян Наливайко