Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 4.5. Формування прогнозних показників для оцінки ефективності участі в проекті

Після уточнення складу учасників інвестиційного проекту і узгодження схеми фінансування проводиться оцінка ефективності участі в проекті.

Для локальних проектів на цьому етапі здійснюються:

- розрахунок показників ефективності участі підприємства в проекті;

- оцінка ефективності проекту для акціонерів. Математично розрахунок прогнозу грошових потоків для оцінки

Ефективності участі підприємства в проекті проводиться за формою, аналогічною формі відповідного прогнозу для проекту в цілому (табл. 4.2). При цьому як видаток грошових коштів розглядається власний (акціонерний) капітал, а як надходження - тільки та частина загальних надходжень по проекту, що залишається у розпорядженні підприємства, яке здійснює проект, після обов'язкових виплат (податкових та з погашення зобов'язань перед іншими інвесторами). На відміну від оцінки фінансової спроможності проекту в цілому, виплати дивідендів акціонерам не враховуються як видаток реальних грошей.

Оцінка показників ефективності інвестиційного проекту для акціонерів проводиться на запланований період існування проекту на підставі індивідуальних грошових потоків для кожного типу акцій (звичайних, привілейованих).

При цьому як вихідна інформація для оцінки відповідних грошових потоків використовуються показники, які визначають розподіл загального обсягу дивідендів за типами акцій, а саме:

- співвідношення вартості звичайних і привілейованих акцій;

- прибутковість привілейованих акцій або її відношення до прибутковості звичайних акцій.

Розрахунки цих потоків носять орієнтовний характер, оскільки на стадії розробки проекту дивідендна політика ще невідома.

Розрахунки ефективності проекту для акціонерів рекомендується проводити при наступних припущеннях:

- враховуються грошові потоки, що відносяться тільки до акцій, а не до їх власників;

- на виплату дивідендів спрямовується весь чистий прибуток після розрахунків з кредиторами і здійснення передбачених проектом інвестицій, після створення фінансових резервів і відрахувань до додаткового фонду, а також після виплати податку на дивіденди;

- при припиненні реалізації проекту підприємство розплачується за своїми зобов'язаннями коштами, отриманими від продажу активів, що використовувалися в проекті, а різниця між отриманим доходом (за вирахуванням податків) від такої реалізації та погашенням зобов'язань (з вирахуванням витрат на припинення проекту) розподіляється між акціонерами;

- норма дисконту для власників акцій приймається на рівні норми дисконту для акціонерного підприємства в цілому (як правило, це рентабельність власного капіталу).

У грошовий потік при визначенні ефективності інвестиційного проекту для акціонерів включаються:

- надходження у складі виплат дивідендів за акціями, нерозподіленого прибутку та ліквідаційного сальдо за проектом, а в кінці розрахункового періоду - також амортизації, що залишилася невикористаною;

- видатки у складі витрат на придбання акцій (на початку реалізації проекту) і податків на доходи від реалізації майна підприємства при ліквідації.

Типова форма прогнозу руху грошових коштів для оцінки ефективності участі акціонерів у проекті подана в таблиці 4.9.

Таблиця 4.9

Показники ефективності проекту для акціонерів і-1-1-1-1

Номер кроку

0

1

Тривалість кроку (роки, частини року)

Показники

1. Грошові надходження (сума рядків.1.1, 1.2, 1.3)

1.1. Максимальні дивіденди (чистий прибуток після розрахунків з кредиторами, здійснення передбачених проектом інвестицій і інших витрат)

1.2. Раніше не розподілений прибуток, що припадає на дану групу акціонерів

1.3. Доходи від реалізації активів в кінці розрахункового періоду за вирахуванням витрат на ліквідацію

Продовження табл. 4.9

2. Грошові видатки (сума рядків 2.1, 2.2, 2.3)

2.1. Витрати на придбання акцій

2.2. Податок на дивіденди

2.3. Податок на дохід від реалізації активів

3. Сальдо грошового потоку за акціями (п.1 - п.2)

4. Накопичене сальдо грошового потоку за акціями

5. Коефіцієнт дисконтування

6. Чиста поточна вартість грошового потоку за акціями

7. Інтегральний економічний ефектСхожі статті
Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 4.5. Формування прогнозних показників для оцінки ефективності участі в проекті

Предыдущая | Следующая