Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 2.3. Бізнес-план інвестиційного проекту

Однією з форм подання результатів інвестиційного проектування є бізнес-план, що являє собою стандартний документ, у якому обгрунтовується доцільність реалізації інвестиційного проекту й наводяться його основні характеристики.

Залежно від мети складання бізнес-планів їх поділяють на декілька типів.

Повний бізнес-план - це викладення для потенційного партнера або інвестора результатів маркетингового дослідження, обгрунтування стратегії освоєння ринку, очікуваних фінансових результатів.

Концепт-бізнес-план - це основа для переговорів з потенційним інвестором або партнером для визначення ступеня його зацікавленості або можливої участі у проекті.

Бізнес-план підприємства - це викладення перспектив розвитку підприємства на майбутній плановий період перед Радою директорів або зборами акціонерів із зазначенням основних бюджетних розрахунків і господарських показників для обгрунтування обсягів інвестицій.

Бізнес-план як заявка на кредит - це основа для отримання на комерційній основі позикових коштів від організації-кредитора.

Бізнес-план як заявка на грант - це основа для отримання коштів з державного бюджету або благодійних фондів для вирішення гострих соціально-політичних проблем з обгрунтуванням прямих і непрямих вигод для регіону або суспільства від виділення коштів або ресурсів під даний проект.

Бізнес-план розвитку регіону (країни) - це обгрунтування перспектив соціально-економічного розвитку регіону і обсягів фінансування відповідних програм для органів з бюджетними повноваженнями.

Практична значущість бізнес-плану визначається тим, що він:

- прогнозує основні параметри перспективного розвитку проекту;

- дозволяє визначити життєздатність підприємства або проекту в умовах конкурентного середовища;

- орієнтує та стимулює потенційних інвесторів щодо вкладення коштів у інвестиційні проекти;

- містить орієнтири, відповідно до яких менеджмент буде діяти на етапі становлення й розвитку підприємства або впровадження інвестиційного проекту;

- конкретизує шляхи досягнення інвестиційної мети й подолання перешкод;

- виступає важливим інструментом моніторингу розвитку інвестиційного проекту.

Економічна складова проекту у вигляді бізнес-плану має загальноприйняту структуру розділів, хоча вона може змінюватися залежно від галузевих і регіональних особливостей проекту.

Універсальних підходів щодо економічного обгрунтування інвестиційних проектів не існує. Проте вважається, що один з кращих методичних документів, що містить опис порядку складання бізнес-плану є "Посібник з підготовки промислових техніко-економічних досліджень", розроблений Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO).

Процес складання бізнес-плану інвестиційного проекту може передбачати таку послідовність дій (рис. 2.2).

Як правило, бізнес-план інвестиційного проекту складається з 10-50 сторінок описів, коментарів, розрахунків, обгрунтувань.

Рис. 2.2. Типова послідовність складання бізнес-плану інвестиційного проекту

Перший розділ інвестиційного проекту має узагальнюючий стислий характер і складається в останню чергу. Завдання цього розділу - надати основну інформацію, здатну зацікавити партнерів і довести переваги проекту. Як правило, його називають "Резюме". В наступних розділах грунтовно і послідовно розкривають зміст проекту за основними аспектами і заплановані дії щодо його реалізації.

Характеристика структурних елементів бізнес-плану інвестиційного проекту наведена в таблиці А.4 додатку А. Необхідно звернути увагу на те, що послідовність розробки бізнес-плану не відповідає послідовності їх розміщення в даному документі.

Усі розділи бізнес-плану взаємопов'язані. Рівень цього зв'язку становить суть поняття внутрішньої узгодженості проекту. Бізнес-план проекту має бути простий і зрозумілий, стислий і добре оформлений, містити лише перевірену інформацію, конкретні твердження, показники та розрахунки.Схожі статті
Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 2.3. Бізнес-план інвестиційного проекту

Предыдущая | Следующая