Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - ВСТУП

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - РОЗДІЛ 3 ОСНОВИ СУЧАСНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 3.1. ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (САБД)

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 3.2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СУЧАСНИХ САБД. КРИТЕРІЇ ВИБОРУ СИСТЕМИ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 3.2.1. Сукупна вартість володіння системою автоматизації банківської діяльності

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 3.2.2. Задоволення потреб банку

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 3.3. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 3.3.1. Необхідність автоматизації документообігу

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 3.3.2. Універсальність побудови ядра інформаційної системи

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 3.3.3. Розширення спектра послуг віддалених офісів

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 3.3.4. Автоматизація управління філіями

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 3.3.5. Інтеграція клієнтів у банківський документообіг

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 3.4. РИЗИКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 3.4.1. Фактори ризику інформаційної системи

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 3.4.2. Мінімізація інвестиційних ризиків

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Процес розробки інформаційної системи

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Дотримання заходів захисту інформаційної системи

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Вимоги до обладнання

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Підтримка міжнародних і національних стандартів

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Можливість підтримки широкого спектра комп'ютерних систем

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Вимоги до програмного забезпечення

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Робота з персоналом

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - РОЗДІЛ 4 СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ САБО

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.2. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ - ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.2.1. Інтерфейс користувача в середовищі АРМ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.2.2. Технологія роботи в середовищі АРМ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.2.3. АРМ у системах автоматизації банківських операцій

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.3. СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ SCROOGE II

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.3.1. Особливості реалізації системи Scrooge II

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.3.2. Модуль Клиенты банка

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.3.3. Модуль Счета клиентов банка

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.3.4. Модуль! Документы+

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.3.5. Модуль Касса

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.3.6. Модуль Розрахункові правила і нарахування процентів за розрахунково-касове обслуговування клієнтів банку

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.3.7. Модуль Кредиты

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.3.8. Депозитні операції

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.3.9. Модуль Валюта

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.4. СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ БАРС MILLENNIUM

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.4.1. Загальна характеристика системи

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.4.2. Основні функціональні модулі САБО БАРС Millennium

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.4.3. АРМ Адміністратора

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.4.4. АРМ Технолога

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.4.5. Робоче місце Операціоніста

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.5. СИСТЕМА БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ (CБОН)

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.5.1. Загальна характеристика системи

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.5.2. Конфігурації технічних засобів системи СБОН+