Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - ВСТУП

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - РОЗДІЛ 3 ОСНОВИ СУЧАСНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 3.1. ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (САБД)

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 3.2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СУЧАСНИХ САБД. КРИТЕРІЇ ВИБОРУ СИСТЕМИ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 3.2.1. Сукупна вартість володіння системою автоматизації банківської діяльності

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 3.2.2. Задоволення потреб банку

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 3.3. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 3.3.1. Необхідність автоматизації документообігу

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 3.3.2. Універсальність побудови ядра інформаційної системи

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 3.3.3. Розширення спектра послуг віддалених офісів

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 3.3.4. Автоматизація управління філіями

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 3.3.5. Інтеграція клієнтів у банківський документообіг

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 3.4. РИЗИКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 3.4.1. Фактори ризику інформаційної системи

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 3.4.2. Мінімізація інвестиційних ризиків

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Процес розробки інформаційної системи

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Дотримання заходів захисту інформаційної системи

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Вимоги до обладнання

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Підтримка міжнародних і національних стандартів

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Можливість підтримки широкого спектра комп'ютерних систем

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Вимоги до програмного забезпечення

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Робота з персоналом

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - РОЗДІЛ 4 СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ САБО

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.2. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ - ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.2.1. Інтерфейс користувача в середовищі АРМ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.2.2. Технологія роботи в середовищі АРМ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.2.3. АРМ у системах автоматизації банківських операцій

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.3. СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ SCROOGE II

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.3.1. Особливості реалізації системи Scrooge II

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.3.2. Модуль Клиенты банка

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.3.3. Модуль Счета клиентов банка

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.3.4. Модуль! Документы+

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.3.5. Модуль Касса

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.3.6. Модуль Розрахункові правила і нарахування процентів за розрахунково-касове обслуговування клієнтів банку

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.3.7. Модуль Кредиты

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.3.8. Депозитні операції

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.3.9. Модуль Валюта

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.4. СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ БАРС MILLENNIUM

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.4.1. Загальна характеристика системи

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.4.2. Основні функціональні модулі САБО БАРС Millennium

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.4.3. АРМ Адміністратора

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.4.4. АРМ Технолога

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.4.5. Робоче місце Операціоніста

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.5. СИСТЕМА БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ (CБОН)

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.5.1. Загальна характеристика системи

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.5.2. Конфігурації технічних засобів системи СБОН+

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.5.3. Периферійні пристрої системи

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 4.5.4. Основні особливості технології системи

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - РОЗДІЛ 5 СУЧАСНІ БАНКІВСЬКІ КАРТКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 5.1. ПЛАТІЖНА КАРТКА - ОСНОВА БАНКІВСЬКОЇ КАРТКОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 5.1.1. Функціональне призначення платіжних карток

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 5.1.2. Історичні передумови виникнення платіжних карток

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 5.1.3. Основні типи платіжних карток

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 5.1.4. Переваги платіжних карток над готівкою та чеками

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 5.2. ХАРАКТЕРИСТИКА КАРТКОВИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 5.2.1. Основні елементи карткової платіжної системи

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 5.2.2. Платіжні асоціації

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 5.3. ПРОБЛЕМИ НАДІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ КАРТКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 5.3.1. Ризики, що супроводжують карткові технології

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 5.3.2. Методи захисту учасників карткових операцій

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 5.4. РОЗВИТОК КАРТКОВОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 5.4.1. Ринок платіжних карток в Україні

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 5.4.2. Національна система масових електронних платежів (НСМЕП)

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 5.4.2.1. Еволюція Національної системи масових електронних платежів

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 5.4.2.2. Роль НСМЕП на ринку платіжних карток України

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 5.4.3. Правове регулювання банківського карткового бізнесу в Україні

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 5.4.3.1. Концептуальні підходи до створення правової бази платіжних систем

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 5.4.3.2. Правове регулювання діяльності карткових платіжних систем, що діють на ринку України

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 5.4.3.3. Нормативно-правове регулювання випуску та обігу платіжних карток

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - РОЗДІЛ 6 ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 6.1. СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ: ЕЛЕМЕНТИ, МЕХАНІЗМ ДІЇ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 6.2. ЕЛЕКТРОННІ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 6.3. ЕЛЕКТРОННІ БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 6.3.1. Основні поняття дистанційного банківського обслуговування

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 6.3.2. Система Electronic-banking

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 6.4. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 6.5. АУТСОРСИНГ ДБО

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 6.6. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЕЛЕКТРОННИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 6.6.1. Концептуальні засади створення системи інформаційної безпеки

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Основні поняття інформаційної безпеки

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Етапи створення системи захисту

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Основні типи загроз

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Створення політики безпеки

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Принципи реалізації політики безпеки і механізми захисту

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Криптографічний захист інформації і системи розподілу ключів

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 6.6.2. Світові стандарти критеріїв оцінки безпеки інформаційних систем

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 6.7. ПРАВОВІ АСПЕКТИ БАНКІВСЬКИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - РОЗДІЛ 7 СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 7.1. ЕВОЛЮЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ HOME-BANKING

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 7.2. СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТ-БАНК

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Клієнтська частина

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Банківська частина

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 7.3. СИСТЕМИ ELECTRONIC-BANKING

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 7.3.1. Electronic-banking як сегмент електронних фінансових послуг

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 7.3.2. Internet-banking. Методи та форми організації

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 7.3.3. Технологія PC-banking

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 7.3.4. Mobil-banking. SMS-banking. WAP-banking

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Mobil-banking

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - SMS-banking

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - WAP-banking

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Основні операції у WAP-banking

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 7.3.5. Інформаційна безпека систем Internet-banking

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Безпека в системі Internet-banking - iBank 2 UA

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Загальні питання IP-безпеки

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 7.3.6. Переваги застосування технологій e-banking для учасників електронного бізнес-процесу

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Переваги застосування e-banking для споживачів послуг

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Переваги застосування Internet-технологій для банків

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Переваги технології Internet-banking для розробників

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Переваги технології для продавців послуг i-banking

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 7.4. СТАН І СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ INTERNET-BANKING

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 7.4.1. Світовий досвід застосування Internet - технологій у банківському бізнесі

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Напрями розвитку Internet-технологій

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 7.4.2. Розвиток Internet-banking в Україні

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - ПриватБанк

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Райффайзен Банк Аваль

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - ВАТ "Укрексімбанк"

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - УкрСиббанк

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - АКБ "Правекс-банк"

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 7.4.3. Система INTER PLAT Іnternet - платежі в НСМЕП

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 7.5. СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - РОЗДІЛ 8 ІНФРАСТРУКТУРА КАРТКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ. БАНКОМАТИ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 8.1. СУТЬ БАНКОМАТІВ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 8.1.1. Основні функціональні можливості банкоматів

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 8.1.2. Структура банкомата, характеристика основних модулів

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Пристрої для введення інформації

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Пристрої для виведення інформації

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Принтери

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Центральний процесор

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - Засоби управління

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 8.1.3. Основні технологічні етапи роботи банкомата під час видачі готівки

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 8.1.4. Основні технологічні етапи роботи депозитного банкомата за депонування готівки

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 8.1.5. Сервісне обслуговування банкоматів

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 8.2. ТИПИ БАНКОМАТІВ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 8.2.1. Класифікаційний поділ банківських автоматів

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 8.2.2. Основні моделі та функціональні можливості сучасних банкоматів

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 8.2.3. Інші автоматичні пристрої для роботи з готівкою

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 8.3. МЕРЕЖІ БАНКОМАТІВ

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 8.3.1. Функціональне призначення мереж банкоматів. Типи мереж

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 8.3.2. Якість роботи банкоматної мережі

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 8.3.2.1. Показники оцінки якості роботи банкоматної мережі

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 8.3.2.2. Методи забезпечення якості роботи мережі банкоматів

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 8.3.2.3. Засоби забезпечення якості роботи мережі банкоматів

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 8.3.2.4. Інкасація банкоматів

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - 8.3.3. Розвиток банкоматної мережі в Україні

 • Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А. Я. - СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ