Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - ПЕРЕДМОВА

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Розділ 1. Основні поняття і роль інформаційних систем та технологій в управлінні підприємствами

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 1.1. Сутність та поняття інформації і даних

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Властивості інформації

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Семантична та прагматична міри інформації

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Інформаційні ресурси для управління діяльністю підприємства

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Поняття інформаційного простору

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Структура інформаційного простору

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 1.2. Інформаційні технології

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Використання IT в управлінні соціально-економічними системами

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Стратегія розвитку IT на підприємстві

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 1.3. Інформаційні системи

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Проблеми захисту інформації на підприємствах

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Інформаційні системи в економіці

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Структура економічних інформаційних систем

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 1.4. Відкриті системи

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Середовище відкритих систем

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Референсна модель BBC (OSI/ISO)

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Модель МІС

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Модель OSE/RF

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Модель MUSIC

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 1.5. Удосконалення управління підприємством у процесі міжнародної економічної інтеграції

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Зовнішнє і внутрішнє середовища підприємства

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Розділ 2. Економічна інформація на підприємствах і засоби її формалізованого опису

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 2.1. Економічна інформація

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 2.2. Види економічної інформації

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 2.3. Структури подання економічної інформації

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 2.4. Класифікація економічної інформації

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 2.5. Методи кодування економічної інформації

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Штрихове кодування економічної інформації

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 2.6. Єдина система класифікації та кодування техніко-економічної інформації

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Розділ 3. Cучасні підходи до розроблення - і впровадження інформаційних систем

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Життєвий цикл програмного забезпечення

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Моделі життєвого циклу ПЗ

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 3.1. Інженерія вимог

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 3.2. Автоматизація проектування ІС

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Структурний підхід до розроблення ПЗ

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Методичні основи технологій створення програмного забезпечення

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Методи структурного аналізу і проектування ПЗ

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Методи об'єктно орієнтованого аналізу і проектування ПЗ. Мова UML

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - CASE-засоби

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Класифікація САSЕ - засобів

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 3.3. Тестування програм та систем

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 3.4. Помилки та причини їх появи на етапах життєвого циклу

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Команда тестувачів

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 3.5. Аналіз якості програмного забезпечення

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 3.6. Повторне використання компонентів ІС

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Менеджмент розроблення ІС

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 3.7. Методологія створення ІС

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Процеси життєвого циклу ІС

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Етапи створення ІС

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Документація на розроблення ІС

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Розділ 4. Засоби створення і забезпечення інформаційних технологій на підприємствах

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 4.1. Інформаційні технології і процеси оброблення інформації

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Критерії якості ІТ

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 4.2. Використання ІТ в управлінні соціально-економічними системами

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Тенденції розвитку інформаційних технологій

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Структура інформаційної технології

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 4.3. Критерії класифікації інформаційних технологій

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Математичне забезпечення (МЗ)

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Апаратне забезпечення

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Архітектура ЕОМ

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Коротка історія розвитку обчислювальної техніки

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Технічні засоби обробки інформації

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Пристрої збереження інформації

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Пристрої виводу інформації

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Програмне забезпечення

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Класифікація ОС

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 4.4. Автоматизоване робоче місце фахівця, основні функції та компоненти

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Типи АРМ офісних систем

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 4.5. Розподілений доступ до інформаційного середовища

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Підхід до композиції сервіс-орієнтованих прикладних застосунків

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - СОА з позицій бізнесу

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Етапи життєвого циклу СОА

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 4.6. Internet-, Extranet-, Intranet-технології

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Система адресації в Internet

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Розділ 5. Автоматизація управління проектами на підприємствах

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 5.1. Сутність та поняття проекту

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 5.2. Автоматизована система управління ІТ-проектом

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Програмний продукт управління проектами Office Project Standard-2007

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 5.3. Програмні продукти управління проектами

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Програма Альт-Інвест 3.0

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Програма COM FAR (версія 3.0)

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Розділ 6. Еволюція стратегічних моделей управління підприємствами в інформаційних системах

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 6.1. MRP-система (планування матеріальних ресурсів)

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 6.2. MRP ІІ-система (планування виробничих ресурсів)

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 6.3. ERP-система (планування ресурсів підприємства)

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Застосування системи Microsoft XAL на світових ринках

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Основні модулі ERP-системи компанії В A AN IV

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Концепція ERP II

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 6.4. СSRР-система (планування ресурсів, синхронізоване зі споживачем)

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Розділ 7. Інформаційні системи підтримки прийняття рішень та їх використання на підприємствах

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 7.1. Основні поняття теорії прийняття рішень

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 7.2. Організаційно-технологічні основи теорії прийняття рішень

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 7.3. Класифікація СППР

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Класифікація СППР

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 7.4. Архітектура СППР

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 7.6. Тенденції розвитку СППР

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Розділ 8. Інтелектуальні інформаційні системи на підприємствах

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 8.1. Поняття та загальна характеристика інтелектуальних систем

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Квазіалгоритми

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 8.2. Організаційні основи експертних систем

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Класифікація експертних систем

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Інструментарій створення ЕС

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 8.3. Інтелектуальні системи аналізу і звітності на підприємствах. Приклади використання інтелектуальних ВІ-платформ

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Структура Cognos &; ВІ

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Oracle ВІ Server

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Oracle ВІ Publisher

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Oracle ВІ Delivers

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Oracle ВІ Delivers і Oracle BPEL Process Manager

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Oracle ВІ Office Plug-In

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Oracle ВІ Disconnected Analytics

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Oracle Analytics Adapters

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Високоефективна архітектура Oracle ВІ Server

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Високоефективне використання ресурсів даних та їх агрегація

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Використання можливостей баз даних

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Організація пулу з'єднань

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Багатократне використання запитів і кешування

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Архітектура MicroStrategy

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - OLAP-системи

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - OLAP-запити

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 8.4 Інтелектуальні технології Data Mining і Text Mining

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Задача класифікації і регресії

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Задача пошуку асоціативних правил

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Задача кластеризації

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Моделі Data Mining

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Статистичні методи Data Mining

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Кібернетичні методи Data Mining

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Інтелектуальні технології Text Mining

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 8.5. Агентно орієнтовані системи на підприємствах

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Формування динамічних бізнес-процесів у глобальній мережі Internet

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 8.6. Віртуальні організації

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Типи віртуальних підприємств

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 8.7. Онтологічний підхід до використання знань на підприємствах. Організаційні онтології

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Розділ 9. Web-технології на підприємствах

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 9.1. Основи Web-технологій

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Засоби створення Web-сайтів

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Інші Web-технології

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 9.2. Сайт як засіб підтримки і розвитку підприємства

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 9.3. Web-сервіси як технологічний базис інтеграції підприємств

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Сервіс-орієнтована архітектура

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Розділ 10. Інформаційні системи управління корпораціями

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 10.1. Поняття та загальна характеристика корпоративної інформаційної системи

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Єдиний інформаційний простір

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Структура корпорації

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Підтримка територіально розподілених структур

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Види обліку

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Мультивалютність

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Клієнт-серверна архітектура

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Відкрита архітектура

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 10.2. Класифікація КІС

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 10.3. Впровадження й експлуатація КІС

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Критерії вибору КІС

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Стратегії розроблення КІС

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 10.4. Корпоративна інформаційна система SAP R/3

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Бізнес-інжиніринг в SAP R/3

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Приклад впровадження КІС

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 10.5. Бюджетування та його реалізація в корпоративних інформаційних системах

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - ВИСНОВКИ

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - ГЛОСАРІЙ