Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - ПЕРЕДМОВА

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Розділ 1. Основні поняття і роль інформаційних систем та технологій в управлінні підприємствами

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 1.1. Сутність та поняття інформації і даних

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Властивості інформації

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Семантична та прагматична міри інформації

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Інформаційні ресурси для управління діяльністю підприємства

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Поняття інформаційного простору

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Структура інформаційного простору

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 1.2. Інформаційні технології

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Використання IT в управлінні соціально-економічними системами

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Стратегія розвитку IT на підприємстві

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 1.3. Інформаційні системи

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Проблеми захисту інформації на підприємствах

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Інформаційні системи в економіці

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Структура економічних інформаційних систем

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 1.4. Відкриті системи

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Середовище відкритих систем

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Референсна модель BBC (OSI/ISO)

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Модель МІС

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Модель OSE/RF

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Модель MUSIC

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 1.5. Удосконалення управління підприємством у процесі міжнародної економічної інтеграції

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Зовнішнє і внутрішнє середовища підприємства

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Розділ 2. Економічна інформація на підприємствах і засоби її формалізованого опису

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 2.1. Економічна інформація

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 2.2. Види економічної інформації

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 2.3. Структури подання економічної інформації

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 2.4. Класифікація економічної інформації

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 2.5. Методи кодування економічної інформації

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Штрихове кодування економічної інформації

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 2.6. Єдина система класифікації та кодування техніко-економічної інформації

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Розділ 3. Cучасні підходи до розроблення - і впровадження інформаційних систем

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Життєвий цикл програмного забезпечення

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Моделі життєвого циклу ПЗ

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 3.1. Інженерія вимог

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 3.2. Автоматизація проектування ІС

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Структурний підхід до розроблення ПЗ

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Методичні основи технологій створення програмного забезпечення

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Методи структурного аналізу і проектування ПЗ

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Методи об'єктно орієнтованого аналізу і проектування ПЗ. Мова UML

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - CASE-засоби

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Класифікація САSЕ - засобів

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 3.3. Тестування програм та систем

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 3.4. Помилки та причини їх появи на етапах життєвого циклу

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Команда тестувачів

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 3.5. Аналіз якості програмного забезпечення

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 3.6. Повторне використання компонентів ІС

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Менеджмент розроблення ІС

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 3.7. Методологія створення ІС

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Процеси життєвого циклу ІС

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Етапи створення ІС

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Документація на розроблення ІС

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Розділ 4. Засоби створення і забезпечення інформаційних технологій на підприємствах

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - 4.1. Інформаційні технології і процеси оброблення інформації

 • Інформаційні системи і технології на підприємствах - Плескач В. Л. - Критерії якості ІТ