Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 7. Додатки на базі ІКТ: переваги у всіх сферах шиття

Додатки на базі ІКТ можуть слугувати підгрунтям для стійкого розвитку в галузях державного управління, господарської діяльності, освіти, охорони здоров'я, зайнятості, навколишнього середовища, сільського господарства і науки.

Дія

Рівень

А) Здійснювати стратеги електронного державного управління, приділяючи основну увагу додаткам, метою яких є сприяння прозорості державного управління і демократичних процесів, підвищення ефективності і зміцнення зв'язків із громадянами

Н, Р

Б) Розробляти на всіх рівнях національні стратегії електронного державного управління, що відповідають потребам громадян і підприємців, для того щоб домогтися більш ефективного розподілу ресурсів

Н

В) підтримувати міжнародні ініціативи зі співробітництва у сфері електронного державного управління з метою підвищення прозорості, підзвітності й ефективності на всіх рівнях управління

Р, М

Електронна комерційна діяльність

А) Органи державного управління, міжнародні організації і приватний сектор мають сприяти поширенню переваг міжнародної торгівлі і використанню електронної комерційної діяльності, а також використанню моделей електронної комерційної діяльності в країнах, що розвиваються

М

Б) Органам державного управління слід за допомогою створення сприятливого середовища і на основі загального доступу до Інтернету стимулювати приватні інвестиції, створення нових додатків, розробку контенту, а також сприяти співробітництву державного і приватного секторів

Н, Р, М

В) Політика органів державного управління має бути спрямована на сприяння і розвиток малих і середніх підприємств у галузі ІКТ, а також їх участь в електронній комерційній діяльності в інтересах стимулювання економічного зростання і створення нових робочих місць як елемент стратегії скорочення рівня бідності за допомогою зростання добробуту

Н

Електронне навчання (див. розділ 4)

Електронна охорона здоров'я

А) Заохочувати спільні дії органів державного управління, планових органів, фахівців в області охорони здоров'я й інших установ, а також участь міжнародних організацій у створенні надійних, працюючих без затримок, високоякісних і доступних за ціною систем охорони здоров'я й інформації, а також у сприянні постійній медичній підготовці, навчанню та дослідженням за допомогою ІКТ, дотримуючи і захищаючи при цьому права громадян на недоторканність приватного життя

Н, Р, М

Б) Сприяти доступу до накопичених в усьому світі медичних знань і актуальних на місцевому рівні інформаційних ресурсів в інтересах здійснення дослідницьких і профілактичних програм в області охорони здоров'я й охорони здоров'я жінок, зокрема до інформації про сексуальне і репродуктивне здоров'я й інфекції, що передаються статевим шляхом, а також про хвороби, на яких звернено увагу усього світу, таких як ВІЛ/СНІД, малярія і туберкульоз

Н, Р, М

В) Здійснювати моніторинг і контроль за поширенням небезпечних і інфекційних захворювань за допомогою створення загальної інформаційної системи

Н, Р, М

Г) Сприяти розробці міжнародних стандартів для обміну медичними даними, приділяючи належну увагу забезпеченню недоторканності приватного життя

Н, Р, М

Д) Сприяти застосуванню ІКТ для підвищення якості і поширення медичних послуг у віддалених районах і районах, що обслуговуються на недостатньому рівні, та для уразливих груп населення, визнаючи при цьому роль жінок у наданні медичної допомоги в родинах і громадах

Н, Р, М

Е) зміцнювати і розширювати ініціативи на базі ІКТ з надання медичної і гуманітарної допомоги при нещастях і в надзвичайних ситуаціях

Н, Р, М

Електронна зайнятість

А) Заохочувати розробку найкращої практики для працівників і роботодавців, що застосовують електронні форми праці, на основі принципів справедливості і рівноправності жінок і чоловіків (і відповідно до відповідних трудових конвенцій)

Б) Популяризувати нові способи організації роботи і комерційної діяльності з метою підвищення продуктивності, сприяння росту і добробуту шляхом інвестицій у ІКТ і людські ресурси

В) Заохочувати дистанційну роботу, для того щоб надати можливість громадянам країн, що розвиваються, нерозвинених країн і країн з малими масштабами економіки жити у своєму суспільстві, працюючи при цьому в будь-якій країні світу, а також розширювати можливості працевлаштування для жінок і осіб з фізичними і психічними вадами. При заохоченні дистанційної роботи особливу увагу варто приділяти стратегіям, що сприяють створенню робочих місць і збереженню кваліфікованої робочої сили

Електронна охорона навколишнього середовища

А) Органи державного управління у взаємодії з іншими зацікавленими колами мають використовувати і популяризувати ІКТ як інструмент охорони навколишнього середовища і стійкого використання природних ресурсів

Б) Органи державного управління, громадянське суспільство і ділові кола мають виступати ініціаторами дій, а також розробляти і здійснювати на базі ІКТ програми й проекти екологічно безпечної утилізації і повторного застосування більш не використовуваного апаратного забезпечення і деталей устаткування

В) Створювати системи контролю на базі ІКТ для прогнозування стихійних лих, контролювання впливу на навколишнє середовище стихійних і антропогенних катастроф, особливо в країнах, що розвиваються, нерозвинених країнах і країнах з малими масштабами економіки

Електронне сільське господарство

А) Забезпечувати систематичне поширення на базі ІКТ інформації про сільське господарство, тваринництво, рибний промисел, лісове господарство і продовольство з метою надання вільного доступу до комплексних, актуальних і докладних знань та інформації, особливо в сільських районах

Б) Партнерства державного і приватного секторів повинні прагнути максимально розширювати використання ІКТ як інструмента удосконалення виробництва (у кількісному і якісному відношенні)

Електронна наукова діяльність

А) Сприяти тому, щоб всі університети і науково-дослідні інститути мали доступне за ціною і надійне високошвидкісне підключення до Інтернету для того, щоб забезпечити їхню вирішальну роль у наданні інформації і знань, освіті й професійній підготовці і сприяти налагодженню партнерських відносин, співробітництва і мережевого зв'язку між цими установами

Б) Стимулювати ініціативи в області електронної видавничої діяльності, диференціального ціноутворення і відкритого доступу, для того щоб наукова інформація була прийнятною за цінами і доступною на справедливій основі в усіх країнах

В) Сприяти застосуванню однорангової технології для спільного використання власності окремих осіб: наукових знань, препринтів і передруків праць учених, що відмовилися від гонорарів за них

Г) Сприяти в довгостроковій перспективі систематичному й ефективному збиранню, поширенню і схоронності необхідних наукових даних у цифровій формі, наприклад демографічної і метеорологічної інформації у всіх країнах

Д) Популяризувати принципи і стандарти мета - даних для сприяння співробітництву й ефективному використанню зібраної наукової інформації і даних, як це потрібно для проведення наукових дослідженьСхожі статті
Інформаційна політика - Почепцов Г. Г. - 7. Додатки на базі ІКТ: переваги у всіх сферах шиття

Предыдущая | Следующая