Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНІЙ АНАЛІЗ І ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ В ТОРГІВЛІ

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 1.1. Зміст економічного аналізу та його роль в управлінні підприємством

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 1.2. Організація аналітичної роботи в торгівлі

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОБСЯГУ І СТРУКТУРИ ТОВАРООБОРОТУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 2.1. Завдання та інформаційна база економічного аналізу роздрібного товарообороту

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 2.2. Аналіз виконання плану і динаміки загального обсягу роздрібного товарообороту

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 2.3. Аналіз ритмічності і рівномірності виконання плану товарообороту

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 2.4. Аналіз напруженості виконання плану товарообороту

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 2.5. Аналіз товарної структури роздрібного товарообороту

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 2.6. Аналіз сезонності роздрібної реалізації товарів

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 2.7. Оперативний аналіз роздрібного товарообороту

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 2.8. Особливості аналізу товарообороту оптового торговельного підприємства

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - РОЗДІЛ 3. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ТОВАРООБОРОТ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 3.1. Система факторів формування роздрібного товарообороту

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 3.2. Аналіз впливу комплексу зовнішніх факторів на формування товарообороту підприємства роздрібної торгівлі

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 3.3. Аналіз впливу забезпеченості товарами та їх використання на роздрібний товарооборот

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 3.4. Аналіз стану товарних запасів

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 3.5. Аналіз оборотності товарів

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 3.6. Аналіз надходження товарів

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 3.7. Аналіз факторів праці

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 3.8. Аналіз стану і використання матеріально-технічної бази

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 3.9. Аналіз рівня торговельного обслуговування

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 3.10. Систематизація і узагальнення результатів факторного аналізу товарообороту підприємств роздрібної торгівлі

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ВИТРАТ ОБІГУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 4.1. Завдання та інформаційна база аналізу витрат обігу

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 4.2. Система факторів, що впливають на витрати обігу торговельного підприємства

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 4.3. Аналіз загального виконання плану і динаміки витрат обігу

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 4.4. Аналіз впливу динаміки цін і тарифів на витрати обігу

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 4.5. Аналіз впливу структури товарообороту на витрати обігу

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 4.6. Аналіз впливу обсягу товарообороту на витрати обігу

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 4.7. Аналіз окремих статей витрат обігу

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 4.7.1. Аналіз витрат на оплату праці

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 4.7.2. Аналіз витрат на оренду, утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, що забезпечують збут товарів

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 4.7.3. Аналіз витрат на зберігання, підсортування, оброблення, пакування і передпродажну підготовку товарів

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 4.7.4. Аналіз витрат на транспортування

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 4.7.5. Аналіз витрат на тару

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 4.7.6. Аналіз витрат на рекламу та проведення маркетингових заходів

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 4.7.7. Аналіз статті "Інші витрати"

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 4.8. Особливості аналізу витрат обігу оптового торговельного підприємства

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - РОЗДІЛ 5. АНАЛІЗ ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 5.1. Завдання та інформаційна база аналізу фінансових результатів

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 5.2. Аналіз валового доходу від реалізації товарів

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 5.3. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 5.4. Аналіз фінансових результатів від основної діяльності

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 5.5. Аналіз фінансових результатів інших видів звичайної і надзвичайної діяльності підприємства

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 5.6. Аналіз та оцінка меж беззбитковості торговельної діяльності

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - РОЗДІЛ 6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 6.1. Зміст і структура методики аналізу фінансового стану підприємства та його інформаційна база

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 6.2. Бухгалтерський баланс і його внутрішні економічні взаємозв'язки

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 6.3. Загальна оцінка фінансового стану за даними бухгалтерського балансу

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 6.4. Аналіз фінансової стійкості підприємства за абсолютними і відносними показниками

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 6.5. Аналіз необоротних активів

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 6.6. Аналіз стану оборотних активів та їх оборотності

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 6.7. Аналіз обсягу і структури джерел фінансування оборотних активів

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 6.8. Аналіз кредиторської заборгованості

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - 6.9. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства

 • Економічний аналіз торговельної діяльності - Гринів Б. В. - ЛІТЕРАТУРА