Цивільне право України - Дзера О. В

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Передмова

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Розділ І. Загальні положення цивільного права

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Глава 1. Вступ до цивільного права

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 1. Поняття цивільного права

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 2. Предмет та метод цивільного права

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Метод цивільного права

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 3. Функції цивільного права

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 4. Визначення поняття цивільного права та його система

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Глава 2. Принципи цивільного права

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 1. Система принципів цивільного права

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 2. Зміст принципів справедливості, добросовісності й розумності в цивільному праві

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 3. Принцип свободи в цивільному праві України

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 4. Принцип неприпустимості зловживання правом

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 5. Принцип моральності в цивільному праві

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Глава 3. Джерела цивільного права

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 1. Загальна характеристика цивільного законодавства

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 2. Структурна побудова цк україни та його норм

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 3. Характеристика окремих джерел цивільного права

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Міжнародні договори - джерело цивільного права

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Колізійні норми та звичаї як джерело договірного права

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Договір як джерело договірного права

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Судова практика як джерело договірного права

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Глава 4. Цивільне право як наука і навчальна дисципліна

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 1. Поняття цивілістики, її місце в правознавстві

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 2. Предмет і завдання науки цивільного права

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 3. Методологія науки цивільного права

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 4. Розвиток науки цивільного права

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 5. Сучасна українська наука цивільного права

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 6. Цивільне право як навчальна дисципліна

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Глава 5. Цивільне (приватне) право зарубіжних країн

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 1. Інтеграція України в європейський та світовий правовий простір

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 2. Загальна характеристика приватного права зарубіжних країн

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 3. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Розділ ІІ. Цивільне правовідношення

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Глава 6. Цивільні правовідносини

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 1. Поняття і особливості цивільних правовідносин

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 2. Суб'єкти і об'єкти цивільних правовідносин

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 3. Зміст цивільних правовідносин

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 4. Види цивільних правовідносин

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Глава 7. Здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 1. Поняття і взаємозв'язок здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 2. Об'єктивні й суб'єктивні умови здійснення суб'єктивного цивільного права

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 3. Порядок здійснення суб'єктивних цивільних прав

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 4. Межі здійснення суб'єктивних цивільних прав. Зловживання правом

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 5. Порядок виконання суб'єктивних цивільних обов'язків

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Глава 8. Загальні правові засади захисту цивільних прав та інтересів

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 1. Поняття та підстави захисту цивільних прав та інтересів

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 2. Форми та способи захисту цивільних прав та інтересів

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 3. Поняття збитків та обсяг їх відшкодування у цивільному праві

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 4. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди як спосіб захисту цивільних прав

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 5. Цивільно-правова відповідальність як спосіб захисту цивільних прав та інтересів

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Глава 9. Об'єкти цивільних прав

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 1. Поняття об'єкта цивільних прав

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 2. Речі. Майно

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Поняття речі

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Нерухомі та рухомі речі

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Державна реєстрація прав на нерухомість

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Речі подільні та неподільні

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Речі, визначені індивідуальними або родовими ознаками

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Речі споживні та неспоживні

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Головна річ і приналежність

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Складові частини речі

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Складні речі

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Продукція, плоди та доходи

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Майно

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Підприємство як єдиний майновий комплекс

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Гроші (грошові кошти)

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Валютні цінності

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Майнові права

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Результати робіт та послуги

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Результати інтелектуальної, творчої діяльності

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Глава 10. Нематеріальні блага як об'єкти цивільних прав

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 1. Результати інтелектуальної, творчої діяльності

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 2. Інформація

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 3. Особисті немайнові блага

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Глава 11. Цінні папери як об'єкти цивільних прав

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 1. Поняття та ознаки цінних паперів

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 2. Окремі види цінних паперів

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Право на отримання дивідендів

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Право на отримання частини майна товариства у випадку його ліквідації (ліквідаційна квота)

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Право на розпорядження акціями

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Право на управління товариством

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Право на отримання інформації про діяльність товариства

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Право на укладення договору з незалежним аудитором та проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Сертифікати ФОН (фонду операцій з нерухомістю)

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Глава 12. Фізична особа як суб'єкт цивільного права

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 1. Поняття фізичної особи

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Ім'я фізичної особи

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Вік

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Сімейний стан

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Стать

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Стан здоров'я

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 2. Правоздатність фізичної особи

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Момент виникнення та припинення правоздатності

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 3. Цивільна дієздатність фізичної особи

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Поняття дієздатності

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Види дієздатності

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Повна цивільна дієздатність

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Часткова цивільна дієздатність

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Неповна цивільна дієздатність

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Обмежена цивільна дієздатність

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Визнання фізичної особи недієздатною

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Глава 13. Фізична особа-підприємець

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 1. Правові підстави здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної особи

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Порядок державної реєстрації фізичної особи як підприємця

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 2. Правовий статус фізичної особи-підприємця

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 3. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи-підприємця

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 4. Припинення діяльності фізичної особи як підприємця

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Глава 14. Визнання особи безвісно відсутньою та оголошення померлою

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 1. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 2. Оголошення фізичної особи померлою

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 3. Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Глава 15. Опіка та піклування

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 1. Загальна характеристика опіки та піклування

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - 2. Встановлення опіки та піклування

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Встановлення опіки та піклування судом

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Встановлення опіки та піклування органом опіки та піклування

 • Цивільне право України - Дзера О. В. - Призначення опікуна або піклувальника

 • 1