Теорія організації - Монастирський Г. Л

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - ПЕРЕДМОВА

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - Частина І. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - Розділ 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГІЯ, ЗАВДАННЯ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 1.1. Теорія організації як наука та її місце в системі наукових знань

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 1.2. Еволюція теорії організації

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 1.3. Основоположні ідеї теорії організації

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - Ф. Тейлор і наукові основи теорії організації

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - Принципи організації А. Файоля

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - Бюрократія М. Вебера

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - Е. Мейо і хоторнський експеримент

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - Д. Макгрегор і теорія Х-У

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - А. Чандлер, Дж. Томсон, П. Лоуренс, Дж. Лорш і дослідження впливу зовнішнього середовища на організацію

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - Р. Сайерт, Дж. Марч, Г. Саймон і модель "смітника"

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 1.4. Сучасна теорія організації

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 1.5. Моделі теорії організації

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - Класична модель

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - Бюрократична модель

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - Неокласична модель

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - Інституційна модель

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - Системна модель

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - Розділ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 2.1. Організація як універсальна категорія: основні підходи

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 2.2. Генезис організації

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 2.3. Властивості організації

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 2.4. Принципи організації

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - Часткові та ситуативні принципи організації

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 2.5. Система законів організації

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - Загальні закони організації

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - Часткові закони організації

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - Специфічні закони організації

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК СИСТЕМА

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 3.1. Поняття організаційної системи. Організація як відкрита система

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 3.2. Життєвий цикл організації

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 3.3. Соціальна організація

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 3.4. Внутрішнє середовище організаційної системи. Підсистеми організації

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 3.5. Зовнішнє середовище організаційної системи

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 3.6. Класифікація організацій

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 3.7. Еволюція соціальних організацій

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - Розділ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ПРОЦЕС

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 4.1. Статика та динаміка організаційних систем. Динамічна організація

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 4.2. Принципи статичного та динамічного стану організації

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 4.3. Порівняльний аналіз принципів дії динамічних і статичних організацій

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 4.4. Організація як система процесів

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - Розділ 5. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 5.1. Організація і управління

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 5.2. Система управління організацією

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 5.3. Технології управління організацією: теоретичні засади

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - Частина II. СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - Розділ 6. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 6.1. Сутність організаційного проектування

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 6.2. Універсальні погляди на проект організації

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 6.3. Етапи організаційного проектування

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 6.4. Методи проектування організації

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 6.5. Чинники проектування організації

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - Розділ 7. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ її ЕФЕКТИВНОСТІ

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 7.1. Поняття структури організації та принципи її побудови

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 7.2. Формальна та неформальна організаційна структура

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 7.3. Елементи структури та зв'язки в організації

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 7.4. Концепції організаційних структур

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 7.5. Підходи до формування організаційної структури

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 7.6. Характеристики організаційної структури

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - Складність

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - Формалізація

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - Розділ 8. ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 8.1. Поняття, структурні елементи і властивості організаційної культури

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 8.2. Функції організаційної культури

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 8.3. Класифікація організаційної культури

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 8.4. Система методів підтримки культури організації

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 8.5. Зміна організаційної культури

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - Розділ 9. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 9.1. Інформація в організації як чинник забезпечення її ефективності. Управлінська інформація

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 9.2. Технології інформаційної діяльності в організації

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 9.3. Інформаційна система організації

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 9.4. Сучасні інформаційні технології організаційної культури

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - Розділ 10. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ: ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 10.1. Поняття ефективності діяльності організації

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 10.2. Чинники ефективності організації

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 10.3. Критерії організаційної ефективності та види ефектів

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 10.4 Оцінювання ефективності діяльності організації

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - 10.5. Оцінювання ефективності організаційних систем

 • Теорія організації - Монастирський Г. Л. - РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА