Психотерапія - Каліна Н. Ф. - Школа розвитку в пост'юнгіанстві

Учні та послідовники К.-Г. Юнга розширили і доповнили його уявлення про природу і функції несвідомої психе. У сучасному пост'юнгіанстві сформувалися три основні школи: класична, школа розвитку і архетипічна. Основні розбіжності між ними стосуються тлумачення природи архетипу, розуміння процесу індивідуації та визнання ролі Самості в ньому. Загалом поділ на школи умовний, адже один і той самий автор у різних працях може здатися прихильником різних шкіл.

Класична школа в пост'юнгіанстві

Юнгіанці, які належать до класичної школи (Герхард Адлер, Марія-Луїза фон Франц, Іоланда Якобі, Джон Кемпбелл, Джозеф Хендерсон та ін.), основну увагу приділяють вивченню Самості, розглядаючи її як трансцендентальну вершину людського розвитку, найвищу повноту творчої самореалізації індивіда. Вони всебічно досліджують архетипічні аспекти Самості, її символічні переживання та їх вплив на процес терапії, опираючись на юнгівську спадщину. Одну з найрозвинутіших тенденцій становлять інтерпретування і коментування пізніх філософських робіт К.-Г. Юнга.

У процесі терапії прибічники класичного юнгіанства розрізняють три основні аспекти:

1) усвідомлення несвідомих сенсів і складових психе ("перехід несвідомого у свідоме");

2) усталення і розвиток трансцендентної функції, яка виконує роль органу психічної рівноваги, забезпечує стійкість до вторгнень несвідомого, асимілює його позитивні прояви та знешкоджує негативні;

3) сприяння розділенню індивідуальної та колективної психіки, заохочення творчих, індивідуалізованих форм та способів спілкування і розвитку, декон-струкція соціальних стереотипів і послаблення мана-впливу Персони на унікальний процес саморозвитку особистості.

Класична школа зосереджена на процесі індивідуації. У терапевтичному плані робота будується на зразок сюжету героїчного міфу, як це описано у дослідженнях Дж. Кемпбелла. Герой (Его) спочатку перебуває у скрутній, кризовій ситуації, часто йому загрожує смерть, тобто архетип Тіні може здолати Его і підкорити його собі. Герой вирушає у подорож (початок шляху індивідуації), зазнає численних пригод, долає перешкоди, здобуває магічного помічника (часто у вигляді велетня або звіра - угода з Тінню). Він перемагає несприятливі обставини за допомогою хитрощів, уміння ховатись, перебиратись у чужий одяг (Персона) і, нарешті, у бою з чудовиськом (драконом, велетнем, Кощієм Безсмертним) здобуває принцесу (поєднання з Анімою). Після цього сам стає мудрим королем або володарем і забезпечує добробут оточенню (Самість). Жіноча історія аналогічна, за типом відомих казок "Красуня і чудовисько" або "Фініст ясний сокіл ".

Представники класичного підходу надають перевагу ампліфікаціям над інтерпретаціями, часто спілкуються з клієнтом за допомогою міфів, казок та історій. Класична школа не має серйозних розбіжностей зі школою розвитку.

Школа розвитку в пост'юнгіанстві

Засновником школи розвитку був англієць Бндрю Самуелс. Представники її більше зосередилися на клінічних аспектах аналітичної практики. Центральною проблемою дослідження цієї школи є перенос, його різноманітні форми, архетипічні символи, взаємний вплив несвідомої психіки терапевта і клієнта в аналітичному процесі. Якщо К.-Г. Юнг застосував алхімічні символи (перенос називав "гієрогамос" - священний шлюб; перетворення і видозміни психе пацієнта - "трансмутація"; відносини аналітика і клієнта трактував як взаємини між адептом і його містичною сестрою/братом), то пост'юнгіанці залучили до терапевтичних метафор сучаснішу техногенну та історико-генетичну символіку.

Аналіз трансферу в пост'юнгіанстві може відбуватися в контексті розгляду спільної, взаємозалежної індивідуації аналітика і клієнта, де терапевт не завжди наголошує на своїй провідній ролі. Як зауважує Майкл Фордхем, це схоже на подорож, у якій сильніший супутник допомагає слабшому долати небезпечні скелі й урвища. Однак терапевт не визначає, куди саме вони йдуть, не підганяє мандрівника і не виконує його обов'язків.

На думку Бріха Ноймана, індивідуацію не слід розглядати тільки як розвиток Самості, ігноруючи процеси, що відбуваються в Его. Трактування Его у Юнга має певні розбіжності: це і комплекс, і особистісна регулятивна інстанція, і центр свідомості, і поверховий шар психе, який прикриває та відокремлює індивідуальне несвідоме. Е. Нойман, досліджуючи розвиток Его, використовує термін "вісь Его - Самість". Таке динамічне утворення підтримує рівновагу між властивими Его тенденціями до розділення, відокремлення, диференціації та схильністю до об'єднання і цілісності, які кореняться в Самості. Самість - "єдність, що містить множину і не втрачає в єдності множинних якостей " - розвивається циклічно, і кожен цикл на новому рівні підтримує рівновагу між Еросом і Логосом, свідомістю і несвідомим, жіночим і чоловічим, екстернальністю та інтернальністю, інстинктом і образом, сакральним і профанним. Ця динамічна рівновага і становить вісь Его - Самість.

Трансцендентна функція як здатність робити правильний, виважений вибір між протилежними архети-пічними тенденціями і можливостями, не вдаючись при цьому до компромісів, - фактор, що зміцнює та усталює вісь Его - Самість, на яку "навивається" спіральний процес індивідуації. Психотерапевт сприяє формуванню серединної зони (метакси) між окремими зонами психе та виконує роль Психопомпа - провідника на шляху індивідуації. Він у жодному разі не має підштовхувати клієнта до певної життєвої мети, робити за нього вибір або ініціювати, прискорювати чи уповільнювати процеси, що автономно відбуваються в психе. Його функція - суто когнітивна і вичерпується дослідженням, роз'ясненням, полегшенням розуміння образів і символіки тощо.

Школа розвитку надає значення не стільки минулому досвіду клієнта, скільки взаємозв'язкам між минулим, сьогоденням і майбутнім. Важливим завданням є усвідомлення клієнтом циклічності власного зростання, а критерієм успіху в аналізі трансферентної динаміки вважають відсутність повторення проблем.Схожі статті
Психотерапія - Каліна Н. Ф. - Школа розвитку в пост'юнгіанстві

Предыдущая | Следующая