Психотерапія - Каліна Н. Ф. - Аналіз сновидінь

Робота зі снами поширена в більшості психотерапевтичних шкіл. Сновидіння як результат особливої імагінативної (франц. image - образ) активності містить важливу інформацію з несвідомого, а мета снів - донести її до відома сновидця, скоригувати свідомі уявлення про дійсність, що можуть бути примітивними, ідеалізованими або одноплановими. У глибиннопсихологічних підходах переважає аналіз сновидінь, а гуманістичні напрями, дазейн-аналіз і гештальттерапія практикують своєрідну взаємодію зі снами. Із нього фактично починався психоаналіз ("Тлумачення сновидінь" - перша по-справжньому психоаналітична і самостійна робота 3. Фройда). І досі цей метод себе не вичерпав.

Інтерпретація сновидінь принципово не може опиратися на сонники, символіка яких має усталений характер. Основна ідея тлумачення снів, сформульована Фройдом і логічно завершена Юнгом і Лаканом, полягає в тому, що сновидіння - це певний текст мовою несвідомого, який потребує інтерпретації. Це складний текст зі своїми стильовими особливостями і тонкими нюансами сенсу, що відображають погляд несвідомого на проблему в контексті життєвої ситуації.

Кожне сновидіння суто індивідуальне. Катастрофа чи весілля, міліціонер або кавун мають своє, неповторне, значення для кожного окремого сновидця. Сон можна інтерпретувати тільки залежно від особи того, хто його бачив, і ніколи - опосередковано від нього.

На переконання психотерапевтів глибинних шкіл, інтерпретація сновидінь - вершина професійної майстерності психоаналітика. Справжніми шедеврами аналітичного мислення є тлумачення, представлені в роботах Ш. Ференці, Ж. Дельоза і особливо К.-Г. Юнга.

Більшість принципів аналізу сновидінь у різних психотерапевтичних школах специфічна, проте є кілька універсальних положень, які можна сприйняти як приписи тлумачення:

А) ключова функція сну - здійснення бажань, яке може бути відтворене у прямій чи символічній формі. 3. Фройд зауважив, що основним серед усіх є бажання спати, тобто не переривати сон;

Б) сновидіння відтворює погляд несвідомого на життєву ситуацію сновидця. Такий погляд водночас є спробою скоригувати однобічне сприйняття її свідомістю, яка ігнорує незручні або неприємні для себе моменти й аспекти;

В) людям не сняться сни щодо власних успіхів або справ, близьких до щасливого завершення. Тому тлумачення, яке містить заспокійливу інформацію або компліменти, - хибне;

Г) сни, особливо емоційно забарвлені, не сняться людям з приводу проблем інших людей. Кожне сновидіння, які б персонажі в ньому не фігурували, - це сновидіння для сновидця і про нього (а не про близьких родичів або добрих знайомих);

Г) сновидіння часто об'єднуються в серію. Сновидець знає про зв'язок між ними, але не завжди спроможний пояснити це. Якщо сновидіння повторюється (з варіантами чи завжди однаково), це свідчить про надзвичайну важливість інформації, яку воно прагне донести;

Д) сни можуть мати прогностичний характер, але при цьому вони попереджують, а не провіщують. Інколи сновидіння показує варіанти майбутнього, але сновидець не приречений на жоден із них. Розумно керуватися інформацією з несвідомого, а не чекати, поки сповниться те чи інше пророцтво.

Психотерапевтові, особливо початківцю, до аналізу сновидінь слід підходити відповідально і дуже обережно. Сновидіння багаті на важливу для перебігу терапії інформацію і часто є "прямими повідомленнями" несвідомого клієнта несвідомому аналітика. їх аналіз - це "бесіда" двох під свідомостей, що відбувається під контролем уважного і сильного Его терапевта.

Американський психоаналітик М. Масуд Кан сформулював перелік вимог до функціонування психічного апарату, які забезпечують можливість працювати зі сновидінням:

- добра взаємодія між Его і несвідомим;

- внутрішнє несвідоме джерело занепокоєння (рушійна сила сновидіння);

- достатня інтегрувальна сила Его і хороша здатність до символізації;

- здатність дистанціюватися від надто жорсткого морального контролю;

- збереження післяобразів сну в безсонному стані.

Якщо всіх цих умов дотримано, клієнт добре пам'ятатиме сновидіння і охоче розказуватиме їх аналітику, якому необхідно знати основні принципи роботи зі сновидіннями, їх інтерпретація дає змогу ефективно контролювати перебіг психотерапевтичного процесу.

До наведених правил слід додати ще кілька простих рекомендацій, які допоможуть клієнтам краще запам'ятати власні сни:

- сновидіння варто записувати відразу після прокидання, не покладаючись на пам'ять. Для цього краще тримати ручку й зошит біля ліжка;

- звечора можна "замовити" сновидіння на певну тему, якщо перед засинанням сформулювати проблему або невирішене завдання;

- сни варто записувати регулярно тривалий час (місяць, кілька тижнів);

- якщо є змога, найяскравіші образи сновидінь слід змальовувати в кольорі;

- сни, які будуть інтерпретовані в терапії, не слід перед цим розповідати друзям, знайомим чи родичам.

Часто один і той самий сон доводиться тлумачити кілька разів на різних етапах терапії. З'являються нові асоціативні ряди, спливають забуті переживання й епізоди - все це створює новий контекст для прихованого сенсу сновидіння. Деякі елементи (жахливі демони, нічні страхіття) можуть послідовно співвідноситися то з особою аналітика, то з фігурами близького соціального оточення клієнта, щоб бути визначеними, нарешті, як образи-страхіття раннього дитинства або проекції батьківських фігур.

Повне і остаточне тлумачення сновидіння - не більше ніж фікція, навіть якщо в процесі терапії накопичується декілька таких тлумачень, а клієнт захоплено вітає аналітичну майстерність і проникливість свого аналітика. К.-Г. Юнг застерігав психотерапевтів від ілюзії, ніби вдале розуміння несвідомої символіки снів є ефективною та успішною терапевтичною акцією. У роботі "Психологія і алхімія", основу якої становлять тлумачення архетипічної і алхімічної символіки сновидінь, учений зазначав, що несвідоме є автономною психічною сутністю і будь-які спроби керувати ним шкодять свідомості.

Отже, аналіз сновидінь є найбільш універсальною психотерапевтичною технікою. Існує багато способів інтерпретації змісту та образів людських снів, кожен із яких грунтується на певних теоретичних уявленнях і концептах. Загалом феномен сновидіння відтворює погляд несвідомого на життєву ситуацію сновидця і водночас є спробою скоригувати однобоке сприйняття цієї ситуації свідомістю та запропонувати нестандартні шляхи розв'язання проблемних ситуацій.Схожі статті
Психотерапія - Каліна Н. Ф. - Аналіз сновидінь

Предыдущая | Следующая