Правознавство - Молдован В. В. - Міні-Модуль 1.2. Форма Держави

Мета: Ознайомити студентів з поняттям форми держави та її складовими елементами.

Основна проблема: Засвоєння сутності понять "форма державного правління", "форма державного устрою", "форма державного режиму", виявлення основних рис парламентсько-президентської республіки.

Провідна ідея: Кожна держава має бути певним чином організована, влада має здійснюватися певними методами та способами.

Обрані методи: Лекція з елементами дискусії.

Основні поняття теми:

Форма державного правління - порядок організації і взаємодії вищих органів державної влади та управління (республіка і монархія).

Форма державного устрою - територіальний устрій держави та відповідна організація державних органів, насамперед співвідношення держави як цілого з її складовими частинами (унітарна, федерація, конфедерація).

Форма державно-правового режиму - форми і методи здійснення державної влади, рівень участі громадян в управлінні справами держави і суспільства (демократичний, антидемократичний: тоталітарний, авторитарний).

Президентсько-парламентська республіка - змішана форма правління. Ознаки Президентської республіки - вибори президента населенням, широке коло його повноважень, можливість розпуску парламенту; парламентської республіки - обов'язкове затвердження парламентом кандидатури прем'єр-міністра, можливість вираження парламентом недовіри Кабінету Міністрів та дострокове припинення повноважень Президента шляхом імпічменту.

Демократичний державно-правовий режим - стан політичного життя, за якого державна влада здійснюється демократичними методами на основі широкої й реальної участі громадян та ї'х об'єднань у формуванні і здійсненні державної політики, утворенні та діяльності органів держави, на неухильному дотриманні основних прав людини і громадянина.

Антидемократичний державно-правовий режим - звуження або усунення можливості реального впливу громадян та їх об'єднань на управління державою, обмеження або порушення основних прав людини, зосередження влади в руках неконтрольованої народом групи осіб чи однієї особи.

ПЛАН

1. Форма держави та її складові елементи.

2. Форма державного правління.

3. Форма державного устрою.

4. Державно-правовий (державний) режим.

5. оСобливості елементів форми українська держави.

1. Форма держави та її складові елементи

У сучасній теорії держави поняття форми держави є одним із найважливіших понять.

Отже, поняття форми держави характеризує державу з погляду існуючих у ній форми правління, форми державного устрою та форми державно-правового режиму. Форма держави завжди має відповідне правове закріплення. Усі її елементи мають правову основу - вони фіксуються в конституціях, законах, підзаконних актах.

2. Форма державного правління

У сучасних умовах чисті форми президентських чи парламентських республік порівняно рідкі. Поширення дістали змішані форми - президентсько-парламентські та парламентсько-президентські республіки.

Україна має змішану форму правління.

Ознаки Парламентської республіки - призначення Верховною Радою Прем'єр-міністра України за поданням Президента України відповідно до пропозиції коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України; здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України; усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту) та ін.

Ознаки Президентської республіки - вибори Президента населенням країни; можливість припинення повноважень Верховної Ради України; зупинення дії актів Кабінету Міністрів України; право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України та ін.Схожі статті
Правознавство - Молдован В. В. - Міні-Модуль 1.2. Форма Держави

Предыдущая | Следующая