Планування туристичної діяльності - Мальська М. П

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - ПЕРЕДМОВА

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Розділ І. ПЛАНУВАННЯ ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Тема 1. Зміст процесу планування

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 1.1. Предмет, об'єкт та зміст планування

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 1.2. Планування - основна функція системи управління

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 1.3. Завдання курсу планування діяльності туристичних установ

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Розділ II МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ УСТАНОВ

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Тема 2. Методологічні рівні наукового дослідження

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 2.1. Теоретичний рівень

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 2.2. Теоретико-емпіричний рівень

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 2.3. Емпіричний рівень

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 2.3.1. Кабінетні дослідження

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Аналіз обраних випадків

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 2.3.2. Дослідження з виходом на об'єкт (польові)

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Аудит торгових точок

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Таємничий покупець

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Торгові панелі

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Споживчі (щоденникові) панелі

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Омнібус

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Ролінгове опитування

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Хол-тест

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Хоум-тест

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Фокус-група

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Розділ III СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Тема З. ВИБІР ОРІЄНТАЦІЇ ПЛАНУВАННЯ

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 3.1. Реактивізм

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 3.2. Інактивізм

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 3.3. Преактивізм

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 3.4. Інтерактивізм

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 3.5. Основні принципи інтерактивного планування

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Принцип участі

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Принцип неперервності

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Принцип холізму

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Тема 4. ЗДІЙСНЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДІВ ПЛАНУВАННЯ

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 4.1. Виділення об'єктів планування на туристичних підприємствах

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 4.2. Типізація планування залежно від обраного об'єкта: нормативне, стратегічне, тактичне та операційне

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Реалізація стратегічного плану

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Оцінка стратегічного плану

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 4.3. Побудова трьох підсистем планування діяльності туристичних підприємств

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Розділ IV МАРКЕТИГОВИЙ ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ УСТАНОВ

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Тема 5. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНО ФІРМОВИХ ТА МАРКЕТИНГОВИХ ЦІЛЕЙ НА ОСНОВІ ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 5.1. Суть та функції маркетингу на туристичному підприємстві

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 5.2. Характеристика туристичного ринку України та її регіонів

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - В'їзний туризм

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 5.3. Планування сегментації ринку та визначення його місткості

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 5.4. Дослідження зовнішнього середовища фірми

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 5.5. Планування внутрішнього середовища діяльності підприємства

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 5.6. Ситуаційний аналіз - SW0T-aнaлiз

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Тема 6 ОСНОВНІ ПІДХОДИ до РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 6.1. Види маркетингових стратегій

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 6.2. Стратегічні альтернативи, що базуються на методі "товар - ринок"

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 6.3. Стратегії за методом "Бостон консалтинг груп*

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 6.4. Стратегічна модель Портера

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Тема 7. МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИБРАНОЇ СТРАТЕГІЇ

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Тема 8. ТОВАРНА ПОЛІТИКА

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 8.1. Конкурентоспроможність туристичного продукту

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 8.2. Життєвий цикл товару чи послуги та стратегії для кожного етапу

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 8.3. Асортиментна політика

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 8.4. Продуктова стратегія

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Тема 9. ВИБІР ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 9.1. Особливості та функції ціни на туристичні послуги

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 9.2. Стратегії ціноутворення туристичних послуг

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Стратегії, орієнтовані на попит

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Стратегії, орієнтовані на конкурентів

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 9.3. Залежність ціни від типу ринку

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 9.4. Ціна і попит

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Цінова еластичність

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Тема 10. ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 10.1. Аналіз переваг кожного елемента комунікаційної системи

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 10.2. Особливості реклами в туризмі

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 10.3. Планування рекламної кампанії

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Розділ V ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Тема 11. ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 11.1. Нормативно-правові вимоги

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 11.1.1. Вибір організаційно-правової форми та форми

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 11.1.2. Державна реєстрація турагента

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 11.1.3. Ліцензування турагентської діяльності

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 11.2. Основні фонди підприємств туристичної індустрії

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 11.3. Оборотні фонди та оборотні засоби туристичного підприємства

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Розділ VI ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Тема 12. Планування поточних витрат основних фінансових звітів на туристичних підприємствах

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 12.1. Особливості фінансових відносин туризму

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Планування різниці між прибутками та видатками підприємства

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 12.2. Планування ключових фінансових показників

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Показники ліквідності

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Показники активності (оборотності)

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Показниками прибутковості

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Показники використання фінансового важеля

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Комплексні показники

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 12.3. Планування продуктивності, мотивації та оплати праці

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Оплата і стимулювання праці

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 12.4. Планування податків на підприємстві

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 12.4.1. Податок на прибуток підприємства

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 12.4.2. Податок на додану вартість

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 12.4.3. Акцизний збір

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 12.4.4. Єдиний податок суб'єктів малого підприємництва

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 12.4.5. Комунальний податок

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 12.4.6. Фіксований сільськогосподарський податок

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 12.4.7. Плата за землю

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Розділ VII БІЗНЕС-ПЛАН ЯК КІНЦЕВИЙ ПРОДУКТ ПЛАНУВАННЯ

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Тема 13 СУТЬ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 13.1. Мета складання бізнес-плану та сфери його застосування

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 13.2. Структура бізнес-плану. Резюме

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Загальні відомості про підприємство (company profile)

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Ринок збуту підприємства (environment of industry)

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Маркетинговий план (marketing plan)

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Оперативний план (operating plan)

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - План трудових ресурсів (human resources plan)

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Фінансовий план (financial plan)

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Тема 14. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПЛАНУ

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 14.1. Чистий приведений (дисконтований) дохід (net present value, NPV)

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 14.2. Індекс дохідності

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 14.3. Індекс (коефіцієнт) рентабельності

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 14.4. Термін окупності

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 14.5. Внутрішня ставка дохідності

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Тема 15. ОЦІНКА КОМЕРЦІЙНОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 15.1. Комерційна ефективність

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Умовна оцінка комерційної ефективності проекту

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - 15.2. Визначення бюджетної ефективності

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Тема 16. МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - ТЕСТИ З КУРСУ "ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ"

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - ДОДАТКИ

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Додаток 1 АНАЛІЗ СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА МЕТОДИКОЮ Л. САБО

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - SWOT-аналіз туристичної фірми "Зет"

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Додаток 2.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - Додаток 3. ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ КРИТЕРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 • Планування туристичної діяльності - Мальська М. П. - СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ