Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Передмова

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Вступ. Педагогіка вищої школи в структурі педагогічних наук. Її предмет і завдання

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Модуль 1. Генеза вищої освіти. Витоки, основні етапи становлення і перспективи розвитку вищої школи України

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Міні-модуль 1.1. Витоки і основні етапи становлення вищої школи України

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Перші школи та університети

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Зародження і розвиток вищої школи в Україні

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Перспективи розвитку сучасної вищої школи в Україні

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Міні-модуль 1.2. Соціально-історичний нарис розвитку вищої професійно школи: порівняльний аналіз зарубіжного і вітчизняного досвіду

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Особливості унітарної та бінарної систем вищої освіти

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Вища аграрна освіта

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Вища інженерно-технічна освіта

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Міні-модуль 1.3. Особливості університетської освіти. Принципи побудови і структура системи вищої освіти в Україні

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Особливості університетів та університетської освіти

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Парадигми університетської освіти

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Структура вищої освіти в Україні

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Принципи освітньої політики в Україні

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Типи вищих навчальних закладів та основні напрями їх діяльності

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Міні-модуль 1.4. Вища освіта України і Болонський процес

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Перспективи вищої школи України в контексті. Болонських угод

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Нові моделі організації навчального процесу в національній вищій школі

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Модуль 2. Основи дидактики вищої школи

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Міні-модуль 2.1. Дидактика як галузь педагогіки. Категорії та основні принципи дидактики вищої школи

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Об'єкт і завдання дидактики

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Принципи навчання

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Принцип цілеспрямованості і науковості навчання у вищій школі

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Специфіка принципів навчання у вищій школі

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Міні-модуль 2.2. Структура та особливості навчального процесу у вищій школі

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Структура навчального процесу у вищому навчальному закладі

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Завдання освіти, виховання і розвитку особистості студента вищої школи

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Показники якості навчання у вищій школі

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Міні-модуль 2.3. Мета, зміст та організація навчального процесу у вищій школі

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Проблема змісту освіти у вищій школі

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Державні стандарти освіти та їх функції

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Науково-методичне забезпечення навчального процесу у вищому навчальному закладі

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Навчальна книга в структурі професійної підготовки: зміст, функції та критерії якості

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Модуль 3. Технології та методи навчання у сучасній вищій школі

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Міні-модуль 3.1. Визначення категорії "технологія навчання". Технологія та методика навчання

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Зміст та структура освітньої технології

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Основні етапи розвитку технологій навчання