Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Передмова

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Вступ. Педагогіка вищої школи в структурі педагогічних наук. Її предмет і завдання

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Модуль 1. Генеза вищої освіти. Витоки, основні етапи становлення і перспективи розвитку вищої школи України

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Міні-модуль 1.1. Витоки і основні етапи становлення вищої школи України

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Перші школи та університети

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Зародження і розвиток вищої школи в Україні

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Перспективи розвитку сучасної вищої школи в Україні

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Міні-модуль 1.2. Соціально-історичний нарис розвитку вищої професійно школи: порівняльний аналіз зарубіжного і вітчизняного досвіду

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Особливості унітарної та бінарної систем вищої освіти

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Вища аграрна освіта

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Вища інженерно-технічна освіта

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Міні-модуль 1.3. Особливості університетської освіти. Принципи побудови і структура системи вищої освіти в Україні

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Особливості університетів та університетської освіти

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Парадигми університетської освіти

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Структура вищої освіти в Україні

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Принципи освітньої політики в Україні

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Типи вищих навчальних закладів та основні напрями їх діяльності

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Міні-модуль 1.4. Вища освіта України і Болонський процес

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Перспективи вищої школи України в контексті. Болонських угод

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Нові моделі організації навчального процесу в національній вищій школі

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Модуль 2. Основи дидактики вищої школи

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Міні-модуль 2.1. Дидактика як галузь педагогіки. Категорії та основні принципи дидактики вищої школи

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Об'єкт і завдання дидактики

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Принципи навчання

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Принцип цілеспрямованості і науковості навчання у вищій школі

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Специфіка принципів навчання у вищій школі

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Міні-модуль 2.2. Структура та особливості навчального процесу у вищій школі

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Структура навчального процесу у вищому навчальному закладі

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Завдання освіти, виховання і розвитку особистості студента вищої школи

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Показники якості навчання у вищій школі

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Міні-модуль 2.3. Мета, зміст та організація навчального процесу у вищій школі

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Проблема змісту освіти у вищій школі

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Державні стандарти освіти та їх функції

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Науково-методичне забезпечення навчального процесу у вищому навчальному закладі

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Навчальна книга в структурі професійної підготовки: зміст, функції та критерії якості

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Модуль 3. Технології та методи навчання у сучасній вищій школі

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Міні-модуль 3.1. Визначення категорії "технологія навчання". Технологія та методика навчання

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Зміст та структура освітньої технології

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Основні етапи розвитку технологій навчання

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Технологія і методика навчання

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Традиційне та інноваційне навчання: порівняльний аналіз

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Дидактичні можливості нових інформаційних технологій

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Критерії ефективності технологій навчання

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Міні-модуль 3.2. Традиційні форми та методи навчання у вищій школі

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Лекція у вищій школі: технологія і техніка підготовки і проведення

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Проблемна лекція

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Опорний конспект (зразок)

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - При підготовці та проведенні лекції викладачеві бажано скористатися наступними рекомендаціями

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Семінарське заняття, методика його підготовки та проведення

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Практичні заняття. Методика підготовки і проведення

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Методика проведення консультацій та індивідуальних занять

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Міні-модуль 3.3. Психолого - педагогічні особливості організації самостійної роботи студентів

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Види самостійної роботи студентів

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Метод "Портфоліо" в структурі самостійної роботи

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Комп'ютерна підтримка самостійної роботи студентів

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Передумови забезпечення ефективності самостійної роботи студентів

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Міні-модуль 3.4. Педагогічний контроль у вищих навчальних закладах та основні форми його здійснення

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Завдання, функції і види педагогічного контролю

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Форми і методи контролю навчальних досягнень студентів

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Курсові і дипломні роботи

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Міні-модуль 3.5. Інноваційні технології та методи навчання

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Поняття педагогічної інновації

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Кредитно-модульна і модульно рейтингова технології навчання як педагогічні інновації

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Психолого-педагогічна сутність інтерактивних методів навчання

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Групова робота студентів

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Групові тренінги

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Мозкова атака

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Метод синектики

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Метод вільних асоціацій

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Дидактичні ігри

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Методика проведення дидактичної гри

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Ділова гра "Новий керівник"

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Сценарій гри

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - "Термінологічне доміно"

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Синанон-метод як засіб підготовки до професійної діяльності в системі "людина-людина"

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Мікровикладання

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Метод кейсів (вирішення практичних проблем)

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Метод "Коло Ідей"

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - "Акваріум"

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Розігрування ситуацій у ролях

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Метод "Ток-шоу"

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Метод "Ажурна пилка"

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Вибір дидактичних методів

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Індивідуальні творчі завдання

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Модуль 4. Психолого-педагогічні засади формування особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Міні-модуль 4.1. Загальна характеристика психологічних особливостей студентського віку. Студентство як особлива соціально-психологічна група

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Соціально-психологічні особливості студентського віку

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Проблема розвитку Інтелекту і креативності в період студентства

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Міні-модуль 4.2. Урахування типологічних особливостей студентів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Урахування особливостей темпераменту

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Урахування акцентуацій характеру студента

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Інші прояви індивідуально-психологічних особливостей

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Урахування Тендерних особливостей студентів

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Типологізація студентів та її урахування в навчально-виховному процесі

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Міні-модуль 4.3. Значення пізнавальної професійної мотивації для становлення особистості майбутнього спеціаліста. Динаміка професійної мотивації

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Мотиви і мотивація професійної діяльності

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Динаміка професійної мотивації та адаптації студентів до навчання у вищій школі

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Міні-модуль 4.4. Гуманістичне освітнє середовище як чинник соціалізації студента та розвитку його творчої особистості

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Студент як головна постать навчально-виховного процесу

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Проблема гармонізації міжособистісних стосунків у студентській групі

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Модуль 5. Особистість викладача вищого навчального закладу

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Міні-модуль 5.1. Психолого-педагогічні вимоги до викладача вищої школи

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Структура професійної діяльності викладача

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Професійні та особистісні якості викладача

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Професійні деформації в педагогічній діяльності

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Міні-модуль 5.2. Педагогічна культура викладача ВНЗ

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Поняття педагогічної культури

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Складові педагогічної культури

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Міні-модуль 5.3. Комунікативна культура викладача

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Комунікативна культура як соціально-педагогічний феномен

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Зміст та структура комунікативної культури педагога

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Комунікативний мінімум педагога

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Комунікативні педагогічні уміння

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Міні-модуль 5.4. Лекторська майстерність викладача як необхідна умова забезпечення результативності _навчально-пізнавальної діяльності студентів

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Поняття лекторської майстерності

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Особливості наукового стилю мовлення

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Мистецтво володіння студентською аудиторією

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Педагогічна імпровізація як елемент лекторської майстерності

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Рекомендації молодому викладачеві

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Міні-модуль 5.5. Педагогічний імідж

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Поняття педагогічного іміджу

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Імідж навчального закладу: структура та шляхи формування

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Імідж педагога з позицій гештальтпсихології

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Механізми формування особистого іміджу

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Міні-модуль 5.6. Професійний стрес та професійне "вигорання" у педагогічній діяльності. Засоби їх запобігання

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Поняття професійного стресу. Особливості його перебігу

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Засоби саморегуляції поведінки в умовах професійно-педагогічного стресу

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Симптом професійного "вигорання": особливості виникнення і засоби подолання

 • Педагогіка вищої школи - Туркот Т. I. - Поради майбутнім педагогам щодо попередження професійного стресу та "вигорання"