Основи психології - Вітенко І. С

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Передмова

 • Основи психології - Вітенко І. С. - РОЗДІЛ 1. Предмет, завдання та методи психології

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Загальне поняття про психологічну науку, її предмет та основні завдання

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Історія розвитку психології: основні етапи

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Взаємозв'язок еволюції психіки та нервової системи

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Розвиток психіки тварин як передісторія становлення психіки людини

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Особливості інстинктивної поведінки тварин

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Навички та інтелектуальні дії

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Основні умови становлення психіки людини

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Розвиток психіки людини в онтогенезі

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Пренатальний період

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Стан рецепторів та їх розвиток у внутрішньоутробному періоді

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Постнатальний період

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Розвиток психіки у дитячому та юнацькому віці

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Акселерація

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Особливості психіки та центральної нервової системи дорослої людини

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Психіка та центральна нервова система в літньому та похилому віці

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Стан аналізаторів у літньому та похилому віці

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Мозок і психіка

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Рефлекторна природа психіки

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Психіка і свідомість

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Структура свідомості

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Стани свідомості

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Несвідоме

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Розлади свідомості

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Основні галузі психологічних знань

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Методи психологічних досліджень

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Тест досягнень

 • Основи психології - Вітенко І. С. - РОЗДІЛ 2. Напрямки, школи та концепції у психологічній науці

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Напрямки психології XX століття

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Становлення та розвиток психологічної науки в Україні

 • Основи психології - Вітенко І. С. - РОЗДІЛ 3. Психологія особистості та діяльності

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Поняття особистості

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Погляд на особистість з точки зору основних психологічних теорій

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Мислительно-інтуїтивний тип

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Інтуїтивно-мислительний тип

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Інтуїтивно-емоційний тип

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Мислительно-розсудливий тип

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Розсудливо-мислительний тип

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Емоційно-розсудливий тип

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Розсудливо-емоційний тип

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Антисоціальна особистість

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Параноїчна особистість

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Залежна особистість

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Театральна особистість

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Шизоїдна особистість

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Маніакальна особистість

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Структура особистості (за С. Л. Рубінштейном)

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Спрямованість та мотивація

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Мотивація

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Установки

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Діяльність

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Структура діяльності

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Цілі і мотиви діяльності

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Види діяльності

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Поведінка

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Психосоматичні проблеми в діяльності лікаря загальної практики - сімейного лікаря

 • Основи психології - Вітенко І. С. - РОЗДІЛ 4. Спілкування як специфічний різновид діяльності

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Характеристика спілкування як форми діяльності людини

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Розвиток спілкування

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Спілкування і мовлення

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Порушення мовлення

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Функції спілкування

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Одяг і його значення для ефективності спілкування

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Культура спілкування

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Засоби комунікативного процесу

 • Основи психології - Вітенко І. С. - РОЗДІЛ 5. Соціальні групи

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Психологія міжособистісних стосунків

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Соціально-психологічний клімат у колективі

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Особливості статевої і вікової структури колективу

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Лідер і лідерство

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Психологічні особливості управління конфліктом

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Стиль конкуренції

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Стиль уникання

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Стиль пристосування

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Стиль співробітництва

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Стиль компромісу

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Сім'я і шлюбні стосунки

 • Основи психології - Вітенко І. С. - СНІД - трагедія сучасності

 • Основи психології - Вітенко І. С. - РОЗДІЛ 6. Увага. Відчуття та сприймання

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Увага

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Види уваги

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Порушення уваги. Дослідження уваги

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Відчуття

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Екстероцептивні відчуття

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Зорові відчуття

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Слухові відчуття

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Сприймання

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Сприймання простору

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Цілісність сприймання

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Розвиток сприймання у дітей

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Розлади відчуттів і сприймань

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Галюцинації та псевдогалюцинації

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Дослідження порушення сприймання

 • Основи психології - Вітенко І. С. - РОЗДІЛ 7. Пам'ять. Мислення та уява

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Пам'ять

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Ланцюговий метод

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Метод Loci

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Розлади пам'яті

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Уява

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Форми уяви

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Мислення

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Деякі розлади мислення

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Вивчення мислення

 • Основи психології - Вітенко І. С. - РОЗДІЛ 8. Емоційно-вольова сфера особистості

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Загальна характеристика волі

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Основні вольові якості особистості, їх формування

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Порушення вольової сфери

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Емоції і почуття

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Види емоцій

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Властивості емоцій

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Моральні, інтелектуальні та естетичні почуття

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Порушення емоцій і почуттів

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Психічні стани

 • Основи психології - Вітенко І. С. - РОЗДІЛ 9. Індивідуально-психологічні відмінності особистості

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Темперамент та його характеристика

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Характер

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Здібності

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Інтелект

 • Основи психології - Вітенко І. С. - Список використаної літератури