Основи логістики - Дудар Т. Г. - 3. Мотиви та принципи формування запасів

Основна частина запасів на підприємстві є предметами виробництва, що входять в матеріальний потік на різних стадіях його технологічної переробки. Запаси на підприємстві утворюються з двох головних причин: невідповідність об'ємів постачання об'ємам разового споживання і розривши в часі між моментом вступу матеріалу і його споживання.

Постачання сировини матеріалів здійснюється в більшості випадків періодично, і їх споживання відбувається, як правило, безперервно і не співпадає в часі зі вступом. Тому для забезпечення безперебійної роботи кожне підприємство створює певні запаси потрібних йому видів сировини, матеріалів, напівфабрикатів, палива і інших ресурсів. Існують і деякі інші причини, що призводять до створення запасів. Це - сезонні коливання цін; порушення встановленого графіку постачань (непередбачуване зниження інтенсивності вхідного матеріального потоку); можливість коливання попиту (непередбачуване збільшення інтенсивності вихідного потоку) та ін.

Поняття запасів пронизує весь етап товароруху від виробника до кінцевого споживача і зустрічається в усіх сферах виробництва та логістики. Це зумовлює значну їх різноманітність і викликає потребу у їх класифікації. Загалом, запаси класифікують за наступними ознаками:

1. По місцю продукції в логістичному ланцюгу:

O матеріальні ресурси;

O незавершене виробництво;

O готова продукція;

O тара;

O відходи.

2. По відношенню до етапів логістичної діяльності:

- запаси в постачанні;

- виробничі запаси;

- збутові (товарні) запаси;

- складські запаси;

- транспортні (в дорозі, транзитні) запаси;

- запаси вантажопереробки;

- сукупні запаси.

3. По функціональному призначенню:

O поточні (регулярні);

O страхові;

O підготовчі;

O сезонні;

O неліквідні запаси;

4. По відношенні до посередників:

- запаси у постачальників;

- запаси у споживачів;

- запаси у торгівельних посередників.

Часом використовують простішу класифікацію запасів, відповідно до якої існує два типи запасів: виробничі і товарні, кожен з яких поділяється в свою чергу на поточні, страхові і сезонні запаси. Проте, такий поділ досліджуваної категорії не в повній мірі відображає всю її складність і багатогранність.

Класифікація запасів широко використовується в обліковому процесі, який забезпечує повне інформування про стан та якість запасів на підприємстві. Ефективний обліковий процес створює надійну основу для прийняття управлінських рішень.

3. Мотиви та принципи формування запасів

Під час управління логістичними процесами часто виникає сумнів щодо доцільності утримання запасів взагалі, можливість чого доводить вдалий досвід концепції "точно-вчасно". Проте, переважна більшість менеджерів з логістики вважають за доцільне все-таки створювати матеріальні запаси. До основних мотивів (причин), якими вони керуються при цьому належать:

1. Можливе коливання попиту;

2. Тимчасові скидки на купівлю великої партії товарів;

3. Загроза росту цін або дефіциту товарів;

4. Можливість зекономити на транспортуванні та адміністративному оформленні вантажу;

5. Загроза порушення встановленого графіка поставок;

6. Збільшення витрат на переналадку обладнання при випуску одиничної продукції;

7. Можливість рівномірно здійснювати операції по розподілу продукції незалежно від коливань виробничого графіку і навпаки;

8. Ефект від негайного задоволення потреби покупця.

9. Загроза простоювання виробничої системи через відсутність комплектуючих;

10. Спрощення процесу управління логістичною діяльністю.

Останній мотив створення запасів є вирішальним, оскільки в більшості перелічених випадків необхідність створення запасів можна замінити створенням логістичних технологій швидкого реагування.Схожі статті
Основи логістики - Дудар Т. Г. - 3. Мотиви та принципи формування запасів

Предыдущая | Следующая