Основи логістики - Дудар Т. Г. - 2. Організація системи постачання матеріальних ресурсів

1. Сутність та завдання закупівельної діяльності.

2. Організація системи постачання матеріальних ресурсів.

3. Логістичний цикл замовлення.

4. Особливості вибору постачальника.

5. Система доставки "точно-вчасно" в закупівельній логістиці.

1. Сутність та завдання закупівельної діяльності

В сучасних умовах товарного виробництва неможливо найти підприємство, яке б могло самотужки виробляти всі матеріали, які воно використовує в своєму виробничому циклі. Такі матеріали кожне підприємство отримує після того, як вони проходять через ланцюг організацій, що здійснюють почергові закупки один в одного, з метою подальшого їх перепродажу чи переробки.

Перехід до ринкової економіки визначає роль і зростаюче значення закупівельної логістики в громадському виробництві. Ринкові умови змовили ряд істотних змін у сфері матеріально-технічного забезпечення виробництва. Серед них особливо важливими виявилися:

Е тиск асортименту продукції, що динамічно зростає на ринку;

O скорочення часу впровадження у виробництво нової продукції, що дозволяє прискорювати розширення асортименту;

O скорочення тривалості виробничого циклу;

O загострення конкуренції між виробниками на тлі насичення ринку потрібними товарами.

Усі ці зміни привели до того, що різні види діяльності підприємства - виробництво, економіка, фінансова діяльність стали все більше залежати від стану матеріально-технічного постачання. Виявилося, що в системі постачання є великі зони неефективності, раціоналізація яких може дати велику економію. Виникла необхідність реалізації нових підходів до організації процесів матеріального забезпечення виробництва і управління ним.

На основі цього здійснюється виділення закупівельної логістики в окрему галузь, основною метою якої є задоволення потреб виробництва в матеріалах з максимально можливою економічною ефективністю.

Функція закупівельної діяльності виділяється підприємством, яке споживає товар і являє собою процес управління вхідними матеріальними потоками з метою задоволення потреб виробництва в матеріалах потрібної якості по мінімальних цінах.

Завдання закупівельної логістики, які сприяють забезпеченню мети, полягають у:

O дотриманні основних строків закупівлі сировини і комплектуючих;

O забезпечення точної відповідності між кількістю та обсягами фактичних поставок і потребою в них;

O дотримання вимог виробництва щодо якості сировини і матеріалів. Основна проблема, яка постає перед підприємствами в процесі

Здійснення закупівельної діяльності - це пошук оптимальних способів і джерел купівлі і доставки продукції. Вирішення цієї проблеми забезпечується з допомогою двох типів завдань:

- завдання інформаційного характеру - визначення власних потреб в ресурсах, пошук наявних ресурсів в межах власного підприємства, дослідження ринків сировини, матеріалів і напівфабрикатів з метою виявлення найкращих джерел задоволення власних виробничих потреб;

- завдання, які спрямовані на прийняття рішень і оцінку їх результативності - підготовка і підписання договорів про постачання продукції, а також управління процесом постачання.

Таким чином, до основних функцій закупівельної діяльності відносять: пошук продуктів і послуг, які краще придбати, а також пошук, оцінка і виявлення кращих постачальників, цін, способів доставки придбаних продуктів і послуг, і звичайно ж реалізацію закупівлі та контроль за її здійсненням.

2. Організація системи постачання матеріальних ресурсів

Реалізація функцій закупівельної діяльності неможливе без її належної організації. На даний момент найбільш поширеними є два варіанти організації постачання. Перший варіант (рис. 5.1) передбачає поділ функцій постачання між двома підрозділами підприємства.

Інший варіант (рис. 5.2) передбачає поєднання всіх функцій постачання в межах одного структурного підрозділу, наприклад відділу матеріально-технічного постачання.

структура організації функції постачання одним підрозділом

Така структура створює широкі можливості оптимізації вхідних логістичних потоків, оскільки:

O підвищується координація діяльності різних функціональних груп;

O об'єднуються інтереси функціональних груп в межах інтересів підприємства;

O вишукуються додаткові логістичні резерви шляхом об'єднання матеріальних баз.Схожі статті
Основи логістики - Дудар Т. Г. - 2. Організація системи постачання матеріальних ресурсів

Предыдущая | Следующая