Основи культурології - Сандюк Л. О

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Передмова

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Тема 1. КУЛЬТУРОЛОГІЯ ЯК ГАЛУЗЬ НАУКОВОГО ЗНАННЯ

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 1.1. Історія становлення культурологічної думки

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 1.2. Основні культурологічні категорії

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Поняття "культура"

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Категорія "цивілізація"

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Категорія "цінність"

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Поняття "ідентифікація"

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Поняття "ментальність"

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Категорія "культурна динаміка"

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 1.3. Поліфункціональність культури

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 1.4. Культурна типологія та її основні варіанти

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Тема 2. ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРОГЕНЕЗУ

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 2.1. Трудова концепція походження культури

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 2.2. Психоаналітична концепція походження культури З. Фрейда

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 2.3. Ігрова концепція походження культури Й. Хейзінги

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 2.4. Теорія пасіонарності Л. Гумільова

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Тема 3. ТЕОРЕТИЧНІ СХЕМИ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИХ ЗМІН

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 3.1. Еволюціоністські теорії культурного розвитку

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 3.2. Циклічні теорії культурного розвитку

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 3.3. Хвильова модель культурного розвитку

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 3.4. Нелінійна схема культурно-історичного розвитку

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Тема 4. КЛАСИЧНІ ТЕОРІЇ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 4.1. Концепція культурно-історичних типів М. Я. Данилевського

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 4.2. Філософія культури О. Шпенглера

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 4.3. Концепція "круговороту локальних цивілізацій" А. Тойнбі

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Тема 5. РЕЛІГІЯ ТА МИСТЕЦТВО В СИСТЕМІ КУЛЬТУРИ

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 5.1. Релігія в соціокультурній системі суспільства

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 5.2. Основні структурні елементи релігії

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 5.3. Специфічні риси мистецтва як духовної сфери суспільного життя

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 5.4. Соціокультурні функції мистецтва

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 5.5. Види мистецтва та основні художньо-стильові напрямки

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Тема 6. ТЕХНІКА В СИСТЕМІ КУЛЬТУРИ

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 6.1. Техніка як феномен культури

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 6.2. Людина і техносвіт

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Розділ 2. ІСТОРИЧНІ ФОРМИ КУЛЬТУРНИХ СВІТІВ

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Тема 7. ПЕРВІСНА КУЛЬТУРА

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 7.1. Загальна характеристика та хронологічні рамки первісної культури

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 7.2. Характерні риси свідомості первісної людини

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 7.3. Особливості первісного мистецтва

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Тема 8. ДАВНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ СХОДУ

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 8.1. Загальна характеристика давніх цивілізацій

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 8.2. Культура Давнього Єгипту

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 8.3. Цивілізація Давньої Месопотамії

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 8.4. Культура Давнього Китаю та Давньої Індії

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Тема 9. АНТИЧНА КУЛЬТУРА

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 9.1. Особливості становлення античної культури

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 9.2. Особливості культури Давньої Греції

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 9.3. Культура елліністичної епохи

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 9.4. Культура Давнього Риму

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 9.5. Античне мистецтво

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Тема 10.КУЛЬТУРА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 10.1. Соціокультурні характеристики людини Середньовіччя

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 10.2. Основні субкультури середньовічного суспільства

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 10.3. Мистецтво європейського Середньовіччя

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Тема 11. КУЛЬТУРА ВІДРОДЖЕННЯ

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 11.1. Характерні риси ренесансної культури: антропоцентризм, гуманізм

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 11.2. Суперечливість Ренесансної культури

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 11.3. Мистецтво Відродження

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Тема 12.КУЛЬТУРА НОВОГО ЧАСУ

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 12.1. Соціально-економічні та наукові передумови формування культури Нового часу

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 12.2. Ціннісно-світоглядні орієнтири людини Нового часу

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 12.3. Протестантська етика - шлях до економічної і культурної гегемонії Європи у світі

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 12.4. Основні мистецькі напрями Нового часу

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Тема 13. КУЛЬТУРА НОВІТНЬОЇ ЕПОХИ

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 13.1. Особливості сучасного культурного розвитку на зламі ХХ-ХХІ століть

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 13.2. Мистецтво Новітньої епохи

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 13.2.1. Мистецтво першої половини ХХ століття

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 13.2.2. Мистецтво постмодернізму

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 13.3. Проблеми діалогу культур в контексті сучасних глобалізаційних проявів

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Розділ 3. ІСТОРИЧНІ ФОРМИ РЕЛІГІЇ

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Тема 14. ГЕНЕЗА РЕЛІГІЇ, ЇЇ РАННІ ФОРМИ

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 14.1. Виникнення та особливості первісних вірувань

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 14.2. Ранні форми релігії

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Тема 15. НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНІ РЕЛІГІЇ

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 15.1. Національні релігії, їх сутнісні ознаки та класифікація

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 15.2. Ранні національні релігії

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 15.2.1. Релігійні уявлення Давнього Єгипту

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 15.2.2. Релігія Давньої Греції

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 15.2.3. Релігійні вірування давніх римлян

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 15.3. Пізні національні релігії

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 15.3.1. Зороастризм - стародавня релігія Ірану

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 15.3.2. Специфіка індуїзму як національної релігії Індії

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 15.3.3. Конфуціанство - національна релігія Китаю

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 15.3.4. Іудаїзм - національна монотеїстична релігія

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Тема 16. СВІТОВІ РЕЛІГІЇ

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 16.1. Загальні риси світових релігій

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 16.2. Буддизм

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 16.2.1. Загальна характеристика буддизму

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 16.2.2. Основні напрямки буддизму

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 16.2.3. Буддійський культ

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 16.3. Виникнення та еволюція християнства

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 16.3.1. Передумови виникнення християнства, його основні ідеї та культ

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 16.3.2. Православ'я

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 16.3.3. Католицизм

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 16.3.4. Протестантизм

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 16.4. Іслам

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 16.4.1. Виникнення і поширення ісламу

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 16.4.2. Основи віровчення та культу. Шаріат

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Тема 17. СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ ЕКОНОМІКИ

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 17.1. Роль культурно-психологічних факторів у діловому спілкуванні

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 17.2. Культурно-етичні засади господарювання: історія та сучасність

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Глосарій

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Список літератури