Основи культурології - Сандюк Л. О

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Передмова

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Тема 1. КУЛЬТУРОЛОГІЯ ЯК ГАЛУЗЬ НАУКОВОГО ЗНАННЯ

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 1.1. Історія становлення культурологічної думки

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 1.2. Основні культурологічні категорії

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Поняття "культура"

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Категорія "цивілізація"

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Категорія "цінність"

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Поняття "ідентифікація"

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Поняття "ментальність"

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Категорія "культурна динаміка"

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 1.3. Поліфункціональність культури

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 1.4. Культурна типологія та її основні варіанти

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Тема 2. ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРОГЕНЕЗУ

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 2.1. Трудова концепція походження культури

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 2.2. Психоаналітична концепція походження культури З. Фрейда

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 2.3. Ігрова концепція походження культури Й. Хейзінги

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 2.4. Теорія пасіонарності Л. Гумільова

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Тема 3. ТЕОРЕТИЧНІ СХЕМИ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИХ ЗМІН

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 3.1. Еволюціоністські теорії культурного розвитку

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 3.2. Циклічні теорії культурного розвитку

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 3.3. Хвильова модель культурного розвитку

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 3.4. Нелінійна схема культурно-історичного розвитку

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Тема 4. КЛАСИЧНІ ТЕОРІЇ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 4.1. Концепція культурно-історичних типів М. Я. Данилевського

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 4.2. Філософія культури О. Шпенглера

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 4.3. Концепція "круговороту локальних цивілізацій" А. Тойнбі

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - Тема 5. РЕЛІГІЯ ТА МИСТЕЦТВО В СИСТЕМІ КУЛЬТУРИ

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 5.1. Релігія в соціокультурній системі суспільства

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 5.2. Основні структурні елементи релігії

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 5.3. Специфічні риси мистецтва як духовної сфери суспільного життя

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 5.4. Соціокультурні функції мистецтва

 • Основи культурології - Сандюк Л. О. - 5.5. Види мистецтва та основні художньо-стильові напрямки