Основи держави і права України - Ортинський В. Л

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - ПЕРЕДМОВА

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Розділ 1. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 1.1. Виникнення держави і права

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 1.2. Основні теорії виникнення держави і права

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 1.3. Поняття та сутність держави. Функції держави

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 1.4. Форми держави

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 1.5. Поняття та елементи механізму держави. Органи держави

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 1.6. Правова держава. Основні права людини

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 1.7. Поняття й ознаки права

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 1.8. Поняття й структура норм права

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 1.9. Правотворчість, форми (джерела) права

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 1.10. Система права

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 1.11. Система законодавства

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 1.12. Правовідносини

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 1.13. Реалізація норм права: поняття та форми

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 1.14. Правомірна поведінка і правопорушення

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 1.16. Юридична відповідальність

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Розділ 2. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 2.1. Поняття, предмет, метод, система і джерела конституційного права

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Система конституційного права України

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Джерела конституційного права

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 2.2. Конституція України - основний закон держави і суспільства

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Поняття та юридична природа конституції

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Соціально-політична суть конституції

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Форма конституції

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 2.3. Конституційний статус людини і громадянина

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Система прав і свобод людини і громадянина

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Політичні права і свободи

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Інститут громадянства України

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 2.4. Виборче право, виборчі системи і референдуми в Україні

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 2.5. Конституційні основи організації діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Функції та повноваження Президента України

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Повноваження Кабінету Міністрів України

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Розділ 3. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 3.1. Цивільне право як галузь права

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 3.2. Учасники цивільних відносин (особи у цивільному праві)

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Фізичні особи

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Юридичні особи

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 3.3. Об'єкти цивільних прав

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 3.4. Право власності та речові права на чуже майно

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Привласнення загальнодоступних дарів природи

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Набуття права власності на безхазяйну річ

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Набуття права власності на скарб

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Право спільної сумісної власності

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Речові права на чуже майно

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 3.5. Право інтелектуальної власності

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Захист права інтелектуальної власності судом

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 3.6. Цивільні зобов'язання

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Поняття зобов'язання та сторони у зобов'язанні

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Виконання зобов'язання

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Забезпечення виконання зобов'язання

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Припинення зобов'язання

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Окремі види зобов'язань. Договірні зобов'язання

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 3.7. Окремі види зобов'язань, що виникають не з договору (недоговірні зобов'язання)

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Зобов'язання, які виникають унаслідок заподіяння шкоди

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 3.8. Спадкове право

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Спадкування за заповітом

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Спадкування за законом

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Розділ 4. ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 4.1. Поняття та зміст підприємництва

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 4.2. Свобода підприємництва. Принципи підприємницької діяльності. Умови здійснення під приємництва

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 4.3. Суб'єкти підприємництва

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 4.4. Фізичні особи - підприємці

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 4.5. Юридичні особи - суб'єкти підприємництва. Поняття та види підприємств

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Види підприємств

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 4.6. Організаційно-правові форми підприємств

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Виробничі кооперативи

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Приватні підприємства

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 4.7. Заснування підприємництва

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 4.8. Передумови для здійснення підприємництва

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 4.9. Спеціальні умови здійснення підприємництва. Ліцензування, патентування та квотування підприємницької діяльності

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 4.10. Припинення підприємницької діяльності

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Розділ 5. ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 5.1. Трудове право як галузь вітчизняного права

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 5.2. Трудовий договір: поняття, види

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 5.3. Поняття та види робочого часу

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 5.4. Час відпочинку: поняття та види

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Святкові та неробочі дні

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 5.5. Оплата праці

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 5.6. Відповідальність за трудовим правом

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 5.7. Охорона праці на виробництві

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 5.8. Соціальне партнерство за трудовим правом

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 5.9. Трудові спори: причини виникнення та порядок вирішення

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 6.10. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Розділ 6. ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 6.1. Поняття, предмет, система і джерела сімейного права України. Акти цивільного стану

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 6.2. Порядок і умови укладення шлюбу

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 6.3. Шлюбний договір

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 6.4. Припинення шлюбу, визнання шлюбу недійсним

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 6.5. Правовідносини між подружжям, між батьками і дітьми в сім'ї

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 6.6. Встановлення опіки та піклування. Усиновлення дитини. Патронат над дітьми

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 6.7. Права та обов'язки інших членів сім'ї

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 6.8. Застосування Сімейного кодексу України до іноземців та осіб без громадянства. Застосування в Україні законів іноземних держав і міжнародних договорів

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Розділ 7. ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 7.1. Земельне право як самостійна галузь права

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 7.2. Джерела земельного права

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 7.3. Право власності на землю

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 7.4. Право користування землею

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 7.5. Оренда землі

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 7.6. Види земель та їх правовий режим

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 7.7. Захист прав громадян та юридичних осіб на землю

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 7.8. Вирішення земельних спорів

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Розділ 8. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 8.1. Загальна характеристика екологічного права

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 8.2. Екологічне законодавство

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 8.3. Екологічні права та обов'язки людини і громадянина

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Поняття та види екологічних прав людини і громадянина

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Право на безпечне для життя та здоров'я довкілля

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Право на вільний доступ до екологічної інформації

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Право на участь громадськості у процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Право на доступ громадськості до правосуддя з питань, що стосуються довкілля

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Інші екологічні права громадян

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Екологічні обов'язки громадян

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Розділ 9. ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 9.1. Поняття, предмет, цілі та джерела адміністративного права

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 9.2. Суб'єкти адміністративного права

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 9.3. Правовий статус державних службовців

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 9.4. Адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Поняття і види адміністративних правопорушень

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Найпоширеніші види адміністративних правопорушень серед неповнолітніх

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Види адміністративних стягнень

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Органи, що розглядають справи про адміністративні правопорушення

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Порядок притягнення до адміністративної відповідальності

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Розділ 10. ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 10.1. Загальні характеристики фінансового права як галузі національного права України

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 10.2. Система фінансового права України

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 10.3. Основи бюджетного права України

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 10.4. Правові засади бюджетного процесу в Україні

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 10.5. Основи правового регулювання державних доходів в Україні

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 10.6. Правові основи податкових відносин. Податкове право

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Види та класифікація обов'язкових платежів

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 10.7. Правові основи здійснення бюджетних видатків

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 10.8. Фінансово-правові основи банківської діяльності в Україні

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Функції Національного банку України

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 10.9. Правові основи валютного регулювання та валютного контролю в Україні

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Правове регулювання валютного контролю

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Розділ 11. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 11.1. Поняття кримінального права

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 11.2. Кримінальний кодекс України: його загальна характеристика

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 11.3. Поняття та підстава кримінальної відповідальності

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 11.4. Поняття, ознаки, види та стадії злочину

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 11.5. Поняття та форми вини

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 11.6. Співучасть у вчиненні злочину та її форми

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 11.7. Обставини, що виключають злочинність діяння

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 11.8. Поняття покарання. Види покарань

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 11.9. Призначення покарання, звільнення від покарання та його відбування

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 11.10. Судимість

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 11.11. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 11.12. Система Особливої частини кримінального права

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 11.13. Кваліфікація злочинів

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 11.14. Злочини проти особи та її прав

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 11.15. Злочини проти основ національної безпеки

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 11.16. Злочини проти власності

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 11.17. Відповідальність за інші злочини за кримінальним правом України

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Розділ 12. ПРАВООХОРОННА, СУДОВА І ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 12.1. Поняття правоохоронної діяльності та правоохоронних органів. Види правоохоронних органів

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 12.2. Поняття правосуддя та судової системи України

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 12.3. Поняття правозахисної діяльності

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Розділ 13. ОСНОВИ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 13.1. Загальні положення про процесуальну діяльність

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 13.2. Процесуальна діяльність Конституційного Суду України

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 13.3. Процесуальна діяльність суду в цивільних справах. Цивільне судочинство

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 13.4. Процесуальна діяльність господарських судів

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 13.5. Підвідомчість і підсудність справ господарським судам

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 13.6. Подання позову, порушення провадження у справі та підготовка матеріалів до розгляду

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 13.7. Досудове врегулювання господарських спорів

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 13.8. Адміністративний процес, адміністративно-процесуальна діяльність та адміністративне судочинство

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 13.9. Кримінально-процесуальна діяльність

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК ОСНОВНИХ ЮРИДИЧНИХ ПОНЯТЬ, ВИЗНАЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ