Основи держави і права України - Ортинський В. Л

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - ПЕРЕДМОВА

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Розділ 1. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 1.1. Виникнення держави і права

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 1.2. Основні теорії виникнення держави і права

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 1.3. Поняття та сутність держави. Функції держави

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 1.4. Форми держави

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 1.5. Поняття та елементи механізму держави. Органи держави

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 1.6. Правова держава. Основні права людини

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 1.7. Поняття й ознаки права

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 1.8. Поняття й структура норм права

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 1.9. Правотворчість, форми (джерела) права

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 1.10. Система права

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 1.11. Система законодавства

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 1.12. Правовідносини

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 1.13. Реалізація норм права: поняття та форми

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 1.14. Правомірна поведінка і правопорушення

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 1.16. Юридична відповідальність

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Розділ 2. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 2.1. Поняття, предмет, метод, система і джерела конституційного права

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Система конституційного права України

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Джерела конституційного права

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 2.2. Конституція України - основний закон держави і суспільства

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Поняття та юридична природа конституції

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Соціально-політична суть конституції

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Форма конституції

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 2.3. Конституційний статус людини і громадянина

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Система прав і свобод людини і громадянина

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Політичні права і свободи

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Інститут громадянства України

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 2.4. Виборче право, виборчі системи і референдуми в Україні

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 2.5. Конституційні основи організації діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Функції та повноваження Президента України

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Повноваження Кабінету Міністрів України

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Розділ 3. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 3.1. Цивільне право як галузь права

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 3.2. Учасники цивільних відносин (особи у цивільному праві)

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Фізичні особи

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Юридичні особи

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 3.3. Об'єкти цивільних прав

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 3.4. Право власності та речові права на чуже майно

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Привласнення загальнодоступних дарів природи

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Набуття права власності на безхазяйну річ

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Набуття права власності на скарб

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Право спільної сумісної власності

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Речові права на чуже майно

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 3.5. Право інтелектуальної власності

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Захист права інтелектуальної власності судом

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 3.6. Цивільні зобов'язання

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Поняття зобов'язання та сторони у зобов'язанні

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Виконання зобов'язання

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Забезпечення виконання зобов'язання

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Припинення зобов'язання

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Окремі види зобов'язань. Договірні зобов'язання

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 3.7. Окремі види зобов'язань, що виникають не з договору (недоговірні зобов'язання)

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Зобов'язання, які виникають унаслідок заподіяння шкоди

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - 3.8. Спадкове право

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Спадкування за заповітом

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Спадкування за законом

 • Основи держави і права України - Ортинський В. Л. - Розділ 4. ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ