Національна безпека України - Ліпкан В. А

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - Розділ 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ (НАЦІОБЕЗПЕКОЗНАВСТВА)

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1. Необхідність формування націобезпекознавства

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2. Сутність і зміст націобезпекознавства

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3. Міждисциплінарний підхід до формування націобезпекознавства

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 4. Основні категорії націобезпекознавства

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 5. Націобезпекознавство в системі наук

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 6. Архітектура наукового підходу до вивчення складових національної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - Розділ 2. УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1. Система забезпечення національної безпеки України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1.1. Поняття, зміст і призначення системи забезпечення національної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1.2. Мета, завдання і функції системи забезпечення національної безпеки України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1.3. Принципи побудови та функціонування системи забезпечення національної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1.4. Сили та засоби забезпечення національної безпеки України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1.5. Гарантії ефективного управління національною безпекою

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1.6. Структура системи забезпечення національної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2. Система управління національною безпекою України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2.1. Поняття системи управління національною безпекою

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2.2. Структура системи управління національною безпекою

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2.3. Компетенція Президента України у забезпеченні національної безпеки України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2.5. Конституційні засади організації та діяльності Кабінету Міністрів України в сфері управління національною безпекою

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2.6. Компетенція Верховної Ради України в сфері забезпечення національної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2.7. Конституційний Суд України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2.8. Суди загальної юрисдикції

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2.9. Прокуратура України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2.10. Національний банк України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2.11. Компетенція центральних органів виконавчої влади у забезпеченні національної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3. Сили забезпечення національної безпеки України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.1. Роль ОВС України в управлінні національною безпекою

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.2. Роль Внутрішніх військ МВС України в управлінні національною безпекою

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.3. Роль Служби безпеки України в управлінні національною безпекою

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.4. Роль Державної прикордонної служби України в управлінні національною безпекою

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.5. Роль Державної митної служби в управлінні національною безпекою

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.6. Компетенція Збройних Сил України в управлінні національною безпекою

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.7. Завдання Управління державної охорони України у сфері управління національною безпекою

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.8. Війська цивільної оборони в управлінні національною безпекою

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 4. Роль сил спеціального призначення у забезпеченні національної безпеки України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - Висновок

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - Розділ 3. ПРАВО І НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1. Поняття та зміст нормативно-правового забезпечення національної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2. Роль права в забезпеченні національної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3. Методологія формування правового поля забезпечення національної безпеки України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.1. Завдання законодавства про національну безпеку

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.2. Причини гальмування процесу формування нормативно-правового фундаменту забезпечення національної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.3. Принципи формування нормативно-правового поля забезпечення національної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.4. Засоби забезпечення законотворчої діяльності

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 4. Методологія формування Концепції національної безпеки України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 4.1. Історичні корені формування. Концепції національної безпеки України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 4.2. Поняття та зміст Концепції національної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 4.3. Класифікація Концепцій національної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 5. Основні підходи до формування доктрин національної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 6. Основні положення Закону України "Про основи національної безпеки України"

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 7. Модель ієрархічної системи нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в сфері національної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - Розділ 4. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1. Поняття та зміст інформаційної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2. Характеристика загроз інформаційній безпеці системи державного управління

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2.1. Поняття інформаційної війни

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2.2. Поняття та види загроз національним інтересам та національній безпеці в інформаційній сфері

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2.3. Класифікація загроз

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3. Теоретичні аспекти формування та функціонування системи забезпечення інформаційної безпеки України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.1. Поняття системи забезпечення інформаційної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.2. Мета функціонування, завдання системи забезпечення інформаційної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.3. Методи забезпечення інформаційної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.4. Структура системи забезпечення інформаційної безпеки та компетенція її складових

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 4. Державна політика національної безпеки а інформаційній сфері

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - Розділ 5. ГЕОПОЛІТИЧНА БЕЗПЕКА ТА ЇЇ СТАН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1. Поняття та зміст геополітики

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1.1. Поняття геополітики

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1.2. Джерела геополітики

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1.3. Предмет геополітики

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1.4. Основні закони геополітики

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2. Поняття геополітичної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3. Загальна характеристика України як суб'єкта геополітики

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 4. Сучасні загрози геополітичній безпеці

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 5. Система забезпечення геополітичної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 6. Пріоритетні напрями забезпечення геополітичної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - Розділ 6. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1. Поняття і зміст екологічної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1.1. Понятійно-категоріальний апарат екологічної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1.2. Екологічні закони та головні принципи екологічної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1.3. Основні риси та критерії екологічної безпеки Екологічній безпеці властиві певні риси

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2. Поняття та види загроз національній безпеці в екологічній сфері

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3. Система екологічної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.1. Головна мета системи екологічної безпеки України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.2. Національні інтереси України в екологічній сфері

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.3. Державна система забезпечення екологічної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 4. Напрями забезпечення національної безпеки в екологічній сфері

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - Розділ 7. ВОЄННА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1. Основні загрози воєнній безпеці України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1.1. Воєнна небезпека і воєнні загрози. Джерела і характерні ознаки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1.2. Чинники, що впливають на ступінь воєнної небезпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - і характер військових загроз для України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1.3. Існуючі та прогнозовані загрози воєнній безпеці України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2. Система воєнної безпеки України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2.1. Система забезпечення воєнної безпеки і умови її формування

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2.2. Складові системи воєнної безпеки і їх повноваження

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2.3. Аналіз стану системи воєнної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3. Перспективи розвитку і шляхи вдосконалення системи воєнної безпеки України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.1. Основні напрями реформування Збройних сил України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.2. Особливості реформування Збройних сил України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.3. Проблеми реформування Збройних сил України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - Розділ 8. СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1. Стратегія національної безпеки США

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2. Управління національною безпекою в Китаї

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3. Політика безпеки Німеччини

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 4. Політика національної безпеки Франції

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 5. Державна стратегія національної безпеки Японії у XXI столітті

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 6. Концепція національної безпеки Монголії

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 7. Концепція національної безпеки Республіки Молдова

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 8. Концепція національної безпеки Республіки Білорусь

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 9. Концепція національної безпеки Російської Федерації

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - Розділ 9. НЕДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1. Поняття та зміст недержавної системи безпеки України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1.1. Національні інтереси та їх забезпечення недержавною системою національної безпеки України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1.2. Види загроз національній безпеці України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1.3. Джерела загроз національній безпеці України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1.4. Стан національної безпеки України та основні завдання недержавних суб'єктів по її забезпеченню

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2. Методи забезпечення національної безпеки України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3. Напрями недержавного управління національної безпекою України у різних сферах суспільного життя

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.1. У сфері економіки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.2. У сфері внутрішньої політики

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.3. У сфері зовнішньої політики

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.4. В інформаційній сфері

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.5. У соціальній та гуманітарній сферах

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.6. У сфері науки і техніки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.7. У сфері духовного життя

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.8. У сфері оборони

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.9. У сфері екології

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.10. У сфері безпеки державного кордону

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.11. Міжнародне співробітництво недержавної системи безпеки у сфері забезпечення національної безпеки України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 4. Політика забезпечення національної безпеки України недержавними суб'єктами і першочергові заходи з її реалізації

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 4.1. Основні положення політики забезпечення національної безпеки України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 4.2. Першочергові заходи по реалізації недержавними суб'єктами політики національної безпеки України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 5. Структура недержавної системи забезпечення національної безпеки України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 5.1. Завдання НСБ

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 5.2. Основні функції недержавної системи забезпечення національної безпеки України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 5.3. Структура недержавної системи забезпечення безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 6. Сутність та зміст менеджменту недержавної системи безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 6.1. Поняття "менеджмент" і необхідність управління недержавною системою безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 6.2. Сутність та зміст менеджменту НСБ

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - Розділ 10.БЕНЧМАРКІНГ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - Вступ

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1. Поняття та сутність бенчмаркінгу

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1.1. Історичні основи бенчмаркінгу

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1.2. Поняття бенчмаркінгу

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1.3. Предмет бенчмаркінгу

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2. Механізм бенчмаркінгу

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2.1. Цілі та завдання бенчмаркінгу

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2.2. Принципи та методи бенчмаркінгу

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2.3. Етапи проведення бенчмаркінга

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2.4. Види бенчмаркінгу

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3. Перспективи бенчмаркінгу безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.1. Поняття та зміст бенчмаркінгу безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.2. Перспективи розвитку бенчмаркінгу безпеки в Україні

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - Висновки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - Список рекомендованої літератури

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - Перелік питань до підсумкового заняття з курсу "НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ"