Національна безпека України - Ліпкан В. А

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - Розділ 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ (НАЦІОБЕЗПЕКОЗНАВСТВА)

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1. Необхідність формування націобезпекознавства

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2. Сутність і зміст націобезпекознавства

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3. Міждисциплінарний підхід до формування націобезпекознавства

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 4. Основні категорії націобезпекознавства

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 5. Націобезпекознавство в системі наук

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 6. Архітектура наукового підходу до вивчення складових національної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - Розділ 2. УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1. Система забезпечення національної безпеки України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1.1. Поняття, зміст і призначення системи забезпечення національної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1.2. Мета, завдання і функції системи забезпечення національної безпеки України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1.3. Принципи побудови та функціонування системи забезпечення національної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1.4. Сили та засоби забезпечення національної безпеки України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1.5. Гарантії ефективного управління національною безпекою

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1.6. Структура системи забезпечення національної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2. Система управління національною безпекою України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2.1. Поняття системи управління національною безпекою

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2.2. Структура системи управління національною безпекою

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2.3. Компетенція Президента України у забезпеченні національної безпеки України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2.5. Конституційні засади організації та діяльності Кабінету Міністрів України в сфері управління національною безпекою

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2.6. Компетенція Верховної Ради України в сфері забезпечення національної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2.7. Конституційний Суд України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2.8. Суди загальної юрисдикції

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2.9. Прокуратура України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2.10. Національний банк України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2.11. Компетенція центральних органів виконавчої влади у забезпеченні національної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3. Сили забезпечення національної безпеки України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.1. Роль ОВС України в управлінні національною безпекою

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.2. Роль Внутрішніх військ МВС України в управлінні національною безпекою

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.3. Роль Служби безпеки України в управлінні національною безпекою

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.4. Роль Державної прикордонної служби України в управлінні національною безпекою

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.5. Роль Державної митної служби в управлінні національною безпекою

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.6. Компетенція Збройних Сил України в управлінні національною безпекою

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.7. Завдання Управління державної охорони України у сфері управління національною безпекою

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.8. Війська цивільної оборони в управлінні національною безпекою

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 4. Роль сил спеціального призначення у забезпеченні національної безпеки України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - Висновок

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - Розділ 3. ПРАВО І НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 1. Поняття та зміст нормативно-правового забезпечення національної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 2. Роль права в забезпеченні національної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3. Методологія формування правового поля забезпечення національної безпеки України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.1. Завдання законодавства про національну безпеку

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.2. Причини гальмування процесу формування нормативно-правового фундаменту забезпечення національної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.3. Принципи формування нормативно-правового поля забезпечення національної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 3.4. Засоби забезпечення законотворчої діяльності

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 4. Методологія формування Концепції національної безпеки України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 4.1. Історичні корені формування. Концепції національної безпеки України

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 4.2. Поняття та зміст Концепції національної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 4.3. Класифікація Концепцій національної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 5. Основні підходи до формування доктрин національної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 6. Основні положення Закону України "Про основи національної безпеки України"

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - 7. Модель ієрархічної системи нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в сфері національної безпеки

 • Національна безпека України - Ліпкан В. А. - Розділ 4. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ