Муніципальне право України - Погорілко В. Ф

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Передмова

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Розділ І. Муніципальне право як галузь права України

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 1. Поняття муніципального права України

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 2. Історія муніципального права України

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 3. Джерела муніципального права України

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 4. Система муніципального права України

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 5. Муніципально-правові відносини

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Розділ II. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 1. Муніципальне право як наука

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Поняття, предмет та система науки муніципального права

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Функції науки муніципального права

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Методологія науки муніципального права

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Джерела науки муніципального права

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 2. Теоретичні основи місцевого самоврядування

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 3. Муніципальне право як навчальна дисципліна

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Поняття, предмет і завдання муніципального права як навчальної дисципліни

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Система навчальної дисципліни муніципального права

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Джерела навчальної дисципліни муніципального права

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Місце муніципального права в системі навчальних дисциплін юридичного профілю

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Розділ III. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 1. Поняття місцевого самоврядування

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 2. Основні принципи місцевого самоврядування

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 3. Система місцевого самоврядування

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 4. Місцеве самоврядування і місцеві органи виконавчої влади

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 5. Місцеве самоврядування і територіальна автономія

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Розділ IV. Місцеве самоврядування та державна влада в Україні

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 1. Повноваження органів державної влади у сфері місцевого самоврядування

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 2. Державна влада та актуальні

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Розділ V. Територіальна громада - основа місцевого самоврядування в Україні

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 1. Поняття територіальної громади

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 2. Види територіальних громад

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 3. Функції і повноваження територіальних громад

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 4. Форми діяльності територіальних громад

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Розділ VI. Місцеві ради - представницькі органи місцевого самоврядування України

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 1. Поняття місцевих рад як представницьких органів місцевого самоврядування і їх види

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 2. Місцевий (базовий) і регіональний рівні місцевих рад як представницьких органів місцевого самоврядування

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 3. Правовий статус представницьких органів місцевого самоврядування України

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 4. Порядок формування представницьких органів місцевого самоврядування

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 5. Функції і компетенція представницьких органів місцевого самоврядування

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Розділ VII. Форми і методи діяльності представницьких органів місцевого самоврядування

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 1. Поняття форм і методів діяльності представницьких органів місцевого самоврядування

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 2. Сесія як основна форма роботи представницьких органів місцевого самоврядування

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 3. Форми й методи роботи постійних комісій місцевих рад

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 4. Форми й методи роботи тимчасових контрольних комісій рад

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 5. Форми і методи роботи депутатів місцевих рад

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Розділ VIII. Конституційно-правовий статус сільських, селищних, міських голів, голів районної, обласної, районної в місті ради

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 1. Статус сільських, селищних, міських голів

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 2. Статус голів районної, обласної, районної у місті ради

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 3. Статус голів міст Києва і Севастополя

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Розділ IX. Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 1. Виконавчі комітети місцевих рад, їх основні функції та повноваження, організація роботи

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Організація роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної в місті ради

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Складання, затвердження та виконання планів роботи виконкому

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Порядок підготовки рішень виконкому

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Порядок підготовки та видання розпоряджень міського голови

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Порядок підготовки засідань виконкому

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Порядок проведення засідань виконкому

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Введення в дію, призупинення дії рішення виконкому, його скасування

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 2. Відділи та управління виконавчих комітетів місцевих рад

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 3. Статус службовців органів місцевого самоврядування

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Проходження служби в органах місцевого самоврядування та службова кар'єра

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Припинення служби в органах місцевого самоврядування

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Матеріальне та соціально-побутове забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Розділ X. Органи самоорганізації населення

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Розділ XI. Правовий статус органів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Розділ XII. Матеріально-фінансові (економічні) основи місцевого самоврядування

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Розділ XIII. Муніципальні асоціації в Україні

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Розділ XIV. Міжнародні зв'язки органів місцевого самоврядування України

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Розділ XV. Міжнародні стандарти у системі місцевого самоврядування України

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 1. Правова природа міжнародних стандартів місцевого самоврядування

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 2. Європейська хартія місцевого самоврядування

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 3. Всесвітня декларація місцевого самоврядування

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 4. Європейська типова конвенція про основні принципи транскордонного співробітництва між територіальними общинами або органами влади

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 5. Інші європейські стандарти місцевого самоврядування

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Розділ XVI. Гарантії місцевого самоврядування. Юридична відповідальність суб'єктів муніципально-правових відносин

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 1. Поняття та система гарантій місцевого самоврядування

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - § 2. Юридична відповідальність суб'єктів муніципально-правових відносин

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Вступ до проблеми: теорія і методологія питання

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Поняття та ознаки муніципально-правової відповідальності

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Джерела муніципально-правової відповідальності

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Підстави муніципально-правової відповідальності

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Суб'єкти муніципально-правової відповідальності

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Санкції муніципально-правової відповідальності

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Контрольні запитання

 • Муніципальне право України - Погорілко В. Ф. - Рекомендована література