Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.2. Основні теорії розвитку міжнародної торгівлі

1.2.1. В чому полягають сутність теорії меркантилізму, її значення та обмеженість?

Сучасні теорії міжнародної торгівлі мають багату історію. Протягом тривалого часу, починаючи з виникнення самої економічної науки (початок XVII ст.) вчені-намагалися відповісти на наступні ключові питання:

* Чому існує міжнародна торгівля, якими є її економічні основи?

❖ Наскільки вигідна торгівля для кожної з країн-учасниць?

* Що обрати для економічного зростання: свободу торгівлі чи протекціонізм?

Меркантилізм був першим в теоретичному осмислюванні цих питань [10, с. 7-9; 33, с. 79^82; 68, с. 44-47]. Він являє собою доктрину, в якій існуючий світ розглядається у статиці, а багатства народів як фіксоване явище в кожен момент. Тому його адепти (Т. Мен, А. Серра, А. Монкретьєн) вважали, що зростання добробуту однієї країни можливе шляхом перерозподілу наявного багатства, тобто за рахунок зубожіння іншої країни. Меркантилісти асоціювали багатство з запасами дорогоцінних металів (золота і срібла). Країна, на їхню думку, тим багатше, чим більшою кількістю шляхетних металів вона володіє. Наявність більшої кількості грошей у обігу стимулює розвиток національного виробництва і збільшує зайнятість. Держава, на думку меркантилістів, повинна:

❖ стимулювати експорт і вивозити товарів більше, ніж завозити. Це забезпечить приплив золота;

* обмежувати імпорт товарів, особливо предметів розкоші, що забезпечить позитивне торгівельне сальдо;

❖ заборонити виробництво готових виробів у своїх колоніях;

❖ заборонити вивезення сировини з метрополій у колонії і дозволити безмитний імпорт сировини, що не добувається усередині країни;

❖ стимулювати вивезення з колоній переважно дешевих сировинних товарів.

❖ заборонити будь-яку торгівлю своїх колоній з іншими країнами, крім метрополії, яка єдина може перепродувати колоніальні товари за рубіж. Таким чином, в основі меркантилістської політики провідних країн

Було прагнення максимального нагромадження грошового капіталу і мінімального імпорту, тобто держава повинна продавати на зовнішньому ринку якнайбільше будь-яких товарів, а купувати якнайменше. При цьому в країні повинно накопичуватися золото. Значення меркантилізму:

1. Концепція меркантилізму була першою спробою створити теорію міжнародної торгівлі, що прямо погоджувала торгівельні відносини з внутріекономічним розвитком країни, її економічним зростанням.

2. Меркантилісти розробили одну з можливих моделей розвитку міжнародної торгівлі на підставах товарного характеру виробництва. Вони заклали основи категоріального апарату, який використовується в сучасних теоріях міжнародної торгівлі, передусім в неомеркантилізмі.

3. Вперше описано те, що в сучасній економіці називається платіжним балансом [68, с 64].

Обмеженість меркантилізму полягає в тому, що меркантилісти не змогли зрозуміти, що збагачення однієї нації може відбуватися не тільки за рахунок зубожіння інших, з якими вона торгує, що міжнародна економіка розвивається, а тому розвиток країн можливий не тільки за рахунок перерозподілу вже існуючого багатства, але й за рахунок його нарощування.

Меркантилістська школа панувала в економіці упродовж 1,5 сторіччя. Внаслідок цього до початку ХУІІІ ст. міжнародна торгівля виявилася обплутаною мережею всіляких обмежень. Правила торгівлі йшли врозріз з потребами виробництва. Відчувалася необхідність переходу до вільної торгівлі.

Подальший розвиток теорії міжнародної торгівлі набули в працях економістів класичної школи.


Схожі статті
Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.2. Основні теорії розвитку міжнародної торгівлі

Предыдущая | Следующая