Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.9. Як впливає на міжнародну торгівлю економічне зростання?

Зміна експорту (пропозиція товару на вивіз) і імпорту (попиту на закордонні товари) залежить від зміни умов торгівлі. Ця залежність характеризується поняттями "еластичність експорту" (відносна пропозиція експорту) і "еластичність імпорту" (відносний попит на імпорт) [33, с. 137,138].

Еластичність імпорту (Еш) - це зміна попиту на імпорт, що випливає зі зміни умов торгівлі. Еластичність імпорту вимірюється як відношення процентної зміни обсягів імпорту до процентної зміни його ціни, тобто

Якщо ціни на імпортні товари спадають, то обсяги імпорту збільшуються, а якщо ціни зростають, то імпорт скорочується. Попит на імпорт вважається еластичним якщо, Еш> 1. Це значить, що падіння ціни на імпортні товари на 1 % призвело до зростання попиту на них більш ніж на 1%.

Попит на імпорт вважається нееластичним, якщо /;,", < 1. Це означає, що падіння Ціни на імпортні товари на 1% призвело до зростання попиту на них менш, ніж на 1%.

Країна буде збільшувати витрати на імпорт при падінні цін (оскільки падіння цін імпорту означає поліпшення умов торгівлі), якщо попит на імпорт є еластичним, оскільки попит на імпортні товари зростає в більшому ступені, ніж падає їхня ціна.

Країна буде скорочувати витрати на імпорт, якщо попит на імпорт нееластичний. Але оскільки обсяг імпорту обмежений можливостями експорту (експортом запрацьовуються засоби на імпорт), то у випадку еластичності імпорту і падінні його ціни обсяг експорту повинен збільшуватися.

Еластичність експорту (Ех) - це зміна пропозиції товарів на експорт, що випливає зі змін умов торгівлі. Еластичність експорту виміряється як відношення процентної зміни обсягів експорту до процентної зміни ціни імпорту, тобто

При зниженні цін на імпортні товари, обсяги експорту збільшуються, а при зростанні цін на імпорт - обсяги експорту зменшуються..

Таким чином, еластичність попиту на імпорт і еластичність пропозиції товару на експорт тісно взаємозалежні один з одним. Висока еластичність свідчить про розвиненість ринкового механізму, що дозволяє виробникам швидко реагувати на зміну цін. Низька еластичність свідчить про недостатній розвиток механізму регулювання економічними процесами, що створює для суспільства серйозні економічні проблеми.

1.1.9. Як впливає на міжнародну торгівлю економічне зростання?

На міжнародну торгівлю безпосередньо впливає економічне зростання.

Характер цього впливу залежить від того, які фактори виробництва зростають - імпортозамінні чи експортоорієнтовані [33, с. 140-142; 39, с. 90-95; 38, с. 94-95].

З погляду впливу на міжнародну торгівлю економічне зростання може бути експорторозширюючим, імпортозамінним або нейтральним.

Під експорторозширюючим зростанням розуміють розширення виробництва товару, експортованого країною, що призводить до погіршення умов торгівлі країни на користь її торгівельних партнерів.

Експорторозширююче зростання визначається зростанням виробництва товарів експорту в кожній із країн. Збільшення їх пропозиції на світовий ринок призводить до зниження відносних цін, оскільки кожна країна змушена продавати на експорт більше своїх експортних товарів, відносна ціна яких падає, щоб купувати колишню кількість імпортних товарів, відносна ціна яких зростає. Внаслідок цього експорторозширююче зростання призводить до погіршення умов торгівлі даної країни і поліпшенню в країнах-торговельних партнерах.

Під імпортозамінним зростанням розуміють розширення внутрішнього виробництва того товару, який країна імпортує, що призводить до поліпшення умов торгівлі країни стосовно її торгівельних партнерів.

Імпортозамінне зростання визначається зростанням виробництва в кожній із країн імпортозамінних товарів. Розширення внутрішнього виробництва призводить до падіння попиту на імпорт, відносних цін імпорту і зростанню відносних цін експорту. Таким чином, імпортозамінне зростання призводить до поліпшення умов торгівлі (зниження попиту на імпорт викликає зниження цін на імпортні товари) даної країни і погіршенню їх у країн-торгівельних партнерів.

Для конкретної країни вигідним є імпортозамінний тип внутріекономічного зростання і експорторозширюючий тип зростання в іншому світі, оскільки умови торгівлі країни з іншим світом поліпшуються. Експорторозширюючий тип внутріекономічного зростання і імпортозамінне зростання в іншому світі погіршують умови торгівлі даної країни з іншим світом.

Під нейтральним зростанням торгівлі розуміють збільшення фізичного обсягу міжнародної торгівлі без зміни умов торгівлі між країнами. Нейтральне зростання торгівлі можливе теоретично у випадку, коли зростання всіх чинників виробництва у всіх країнах відбувається однаковими темпами.


Схожі статті
Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.9. Як впливає на міжнародну торгівлю економічне зростання?

Предыдущая | Следующая