Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.7. В чому полягає сутність умов торгівлі?

Міжнародну торгівлю утворюють два зустрічних потоки товарів і послуг: експорт та імпорт [12, с. 62; 68, с. 39-40; 93, с. 32-37].

Відповідно до визначень статистичної комісії ООН під експортом розуміють:

❖ вивіз із країни товарів; виготовлених, вирощених чи добутих у країні, а також товарів, раніше завезених через кордон і перероблених на митній території;

❖ вивіз товарів, раніше завезених, переробка яких відбувалася під митним контролем;

❖ вивіз за кордон раніше завезеного товару, що не піддавався в країні експорту якій-небудь переробці. Такий експорт називається реекспортом. Предметом реекспорту найчастіше виступають товари, реалізовані на міжнародних аукціонах і товарних біржах. До реекспорту відносять також вивіз(експорт) товарів з території вільних зон і з приписних складів.

Під імпортом розуміють:

❖ ввіз у країну товарів іноземного походження безпосередньо з країни-виробника чи з країни-посередника для особистого споживання; для промислових, будівельних, сільськогосподарських та інших підприємств або для переробки з метою споживання усередині країни, чи з метою вивозу з неї;

* ввіз товарів з вільних зон чи приписних складів;

❖ ввіз через кордон раніше вивезених вітчизняних товарів, що не піддавались там переробці. Такий імпорт називається реімпортом. До реімпорту відносяться товари, не продані на аукціоні, повернуті з консигнаційного складу, забраковані покупцем та ін.;

❖ ввіз товарів для переробки під митним контролем. Це товари, які ввозять у країну для переробки з метою вивозу готової продукції, що містить у собі даний товар у переробленому чи зміненому вигляді (приміром, ввіз маслинової олії для виробництва на експорт сардинових консервів). Імпортер звичайно звільняється від сплати мита.

У вартість експорту і імпорту включаються також всі товари, що поставляються материнськими компаніями ТНК своїм дочірнім компаніям, які знаходяться на території інших країн. Так враховується внутріфірмовий обмін, здійснюваний у рамках ТНК, що включається в міжнародний товарообмін.

Міжнародна торгівля характеризується торгівельним сальдо і торгівельним обігом. Торгівельне сальдо - це різниця вартісних обсягів експорту й імпорту. Торгівельний обіг - сума вартісних обсягів експорту та імпорту.

Активне торгівельне сальдо - це перевищення експорту товарів і послуг над імпортом. Пасивне торгівельне сальдо - перевищення обсягу імпорту над експортом.

1.1.7. В чому полягає сутність умов торгівлі?

Від зміни експортних і імпортних цін залежить виграш від міжнародної торгівлі. Співвідношення експортних і імпортних цін називається умовами торгівлі. Умови торгівлі, які називаються товарними умовами торгівлі, можуть бути виражені співвідношенням експортних і імпортних цін на визначений товар через співвідношення індексу експортних і індексу імпортних цін в цілому [33, с. 135-137; 39, с. 63; 57, с. 34-36]. В останньому випадку використовується формула:

Рх - індекс експортних цін

Рх = £ х-рі (Хі частка кожного і-го товару в сумарній вартості експорту в базисному році;) р, - відношення поточної ціни і-го товару до його ціни в базисному році; Рш - індекс імпортних цін

Ріт - Іят-рі (іт, - частка кожного і-го товару в сумарній вартості імпорту в базисному році;)

Якщо індекс умов торгівлі Т - 1, то це означає, що ціни експорту й імпорту рівні і умови торгівлі залишились незмінними. Якщо Т > 1, то це означає, що на кожну одиницю експортованого товару можна придбати більше імпортних товарів. Оскільки більший обсяг імпорту стає можливим замість колишньої кількості експорту, добробут країни зросте. Таким чином умови торгівлі поліпшились порівняно з базовим періодом.

Якщо індекс умов торгівлі Т < 1, то це означає, що на кожну одиницю експортованого товару можна придбати менше імпортних товарів. Оскільки менший обсяг імпорту стає можливим замість колишньої кількості експорту добробут країни скорочується. Таким чином умови торгівлі погіршились.

Крім товарних умов торгівлі розрізняють також дохідні і факторні умови торгівлі [33, с. 136; 68, с. 113].

Дохідні умови торгівлі - це індекс, що показує потенціальну спроможність країни імпортувати товари за рахунок виторгу, одержуваного від експорту в цілому. Він обчислюється як товарні умови торгівлі, помножені на кількісний індекс експорту. Зростання показника свідчить, що в силу зростаючих доходів від експорту імпортний потенціал збільшується.

Факторні умови торгівлі - це індекс, що показує яка кількість імпорту може бути отримана на одиницю зростання продуктивності в експортних секторах. Він обчислюється як товарні умови торгівлі, помножені на частку індексу продуктивності експортних галузей у даній країні ((2,) і індексу продуктивності експортних галузей у країні, з якої імпортуються товари (Оіп), тобто


Схожі статті
Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.7. В чому полягає сутність умов торгівлі?

Предыдущая | Следующая