Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.10. В чому полягає міжнародний баланс попиту та пропозиції?

Світовий ринок - це сфера міжнародного балансу попиту та пропозиції на товари, що експортуються й імпортуються різними країнами.

Основні функціональні взаємозв'язки між внутрішнім попитом та пропозицією і попитом та пропозицією на товари на світовому ринку, кількісні обсяги експорту й імпорту, рівень ціни, за якого здійснюється торгівля, можна проілюструвати, положеннями так званої найпростішої моделі міжнародної торгівлі:

* на світовому ринку зіштовхуються попит і пропозиція на товари, котрі імпортуються одними країнами і експортуються іншими;

* обсяг експорту визначається надлишком на національному ринку даного товару, а обсяг імпорту залежить від обсягу дефіциту;

❖ порівняння рівноважних внутрішніх цін на світовому ринку дозволяє встановити наявність надлишку пропозиції даного товару з одних країн і надлишок попиту на нього в інших країнах;

❖ мінімальні та максимальні рівноважні ціни внутрішнього ринку різних країн на один і той же самий товар задають нижню і верхню межі світової ціни, за якою цей товар реалізуватиметься на світовому ринку;

❖ міжнародні потоки товарів складаються під впливом прагнення держав експортувати ті товари, котрі відносно є дешевими в умовах автаркії (відособленості країни), і імпортувати відносно дорогі;

❖ між обсягами експорту й імпорту даного товару, з одного боку, і рівнем світової ціни на нього, з іншого боку, існує взаємозв'язок і взаємозалежність. Зміна світової ціни призводить до зміни кількості експортованих і імпортованих товарів на світовому ринку, а зміна кількості експортованих і імпортованих товарів - до зміни світової ціни.

❖ на конкурентному ринку виникають доцентрові тенденції, які гасять відхилення фактичної ціни світового ринку на даний товар від його рівноважного значення [33, с. 32; 68, с. 99-108].

1.1.11. Що являють собою форми міжнародної торгівлі відносно предмета торгівлі?

У відповідності зі специфікою предмета торгівлі звичайно розрізняють [93, с. 97; 57, с. 58-60] наступні форми міжнародної торгівлі:

I. Торгівля сировинними товарами, до яких відносяться мінеральна сировина, продукти його збагачення і переробки (чорні і кольорові метали), сільськогосподарська сировина рослинного і тваринного походження і продукти їх первинної переробки, а також продовольчі товари.

II. Торгівля промисловими товарами, машинами, устаткуванням, у тому числі:

А) товарами широкого вжитку. Наприклад, одяг, взуття, миючі засоби, меблі, побутова техніка, товари для особистої гігієни, парфуми і косметика, аксесуари, ювелірні прикраси, хутряні вироби, автомобілі;

Б) машинно-технічного продукцією, у тому числі:

* готовою продукцією. Це - постачання машин і устаткування в готовому до експлуатації вигляді. Наприклад, транспортні засоби, продукція верстатобудування, технічні товари культурно-побутового призначення;

❖ продукцією в розібраному виді. Наприклад, ця форма торгівлі особливо розвинута в автомобільній промисловості (питома вага автомобілів у розібраному вигляді і комплектуючих виробів на даному ринку складає 40-50%), у виробництві тракторів, мотоциклів, електропобутових приладів, радіо - і електронної апаратури, сільськогосподарських машин;

* комплектним устаткуванням. Під комплектними об'єктами розуміють промислові чи інші підприємства в цілому, окремі цехи, установки, агрегати, що утворюють готовий технологічний комплекс чи його самостійну частину. При цьому комплектним устаткуванням вважається набір органічно зв'язаних єдиним технологічним процесом машин і устаткування! що забезпечують випуск готової продукції чи завершують технологічну стадію. В обсяг постачання в контрактах на комплектне устаткування входять: проектна, технологічна документація (інженерно-консультаційні послуги); устаткування певної продуктивності із зазначенням витрат сировини, палива і виходу готової продукції, технічні послуги (монтаж, налагодження, пуск устаткування в експлуатацію, навчання фахівців);

III. Торгівля послугами. Наприклад, транспортні послуги, туризм, оренда, комп'ютерні, фінансові, інженерні послуги, послуги зв'язку тощо.


Схожі статті
Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях - Козак Ю. Г. - 1.1.10. В чому полягає міжнародний баланс попиту та пропозиції?

Предыдущая | Следующая