Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - ТЕМА 4. ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ

Істина знаходиться не в словах людини, що говорить, а у вухах тієї, що слухає.

Східна мудрість

- Як спілкуються між собою люди?

- Вербальне спілкування.

- Невербальне спілкування.

- Віртуальне спілкування.

- Опосередковане спілкування.

Вивчивши цей матеріал, Ви повинні знати:

- засоби, за допомогою яких люди спілкуються між собою;

- складові культури вербального спілкування: культуру говоріння та культуру слухання;

- функції мови у спілкуванні;

- класифікацію невербальних засобів спілкування;

- особливості спілкування у віртуальному просторі;

- "мову" різних символів, які використовуються при спілкуванні;

Вміти:

- використовувати монолог та діалог;

- уважно слухати іншу людину, використовуючи рефлексивне і нерефлексивне слухання;

- "читати" підтекст невербальних засобів спілкування;

- дотримуватися етичних вимог при спілкуванні в Інтернеті;

- "читати" підтекст символів, які використовуються при спілкуванні.

Ключові поняття

Вербальне або мовленнєве спілкування; культура мови; мовленнєвий етикет; невербальне спілкування; віртуальне спілкування, опосередковане спілкування.

4.1. Як спілкуються між собою люди?

Звичайно, люди спілкуються між собою безпосередньо і використовують для цього мову та мовлення, а також сигнали, які надсилає наше тіло, зокрема, голос та його інтонацію, рухи рук, пальців, пози тіла. З розвитком інформаційних технологій люди можуть спілкуватися, перебуваючи на далекій відстані один від одного як у реальному часі, так і тоді, коли їм зручно. Крім того, спілкування між людьми може відбуватися опосередковано завдяки, наприклад, листам, книжкам, малюнкам. Свої думки, переживання люди можуть передавати один одному, використовуючи для цього різні предмети або символи.

У книзі Ярослава Гашека "Пригоди бравого вояка Швейка" розповідається, як два конвоїри (один з них - німець, другий - угорець, супроводжували Швейка в арештантському вагоні вели між собою довгу бесіду. Німець - балакун, любив багато говорити, і весь час щось жваво розповідав. Угорець по-німецьки знав лише "jawohl" та "was". Коли німець щось розповідав, угорець кивав головою і промовляв "jawohl", а щойно той замовкав, він говорив "was?", і німець починав знову. Крім того, угорець любив жестикулювати і весь час руками, головою, всім тілом реагував на розповідь німця. Німець був задоволений і продовжував говорити. І тільки коли приїхали на місце, німець зрозумів, що угорець зовсім не знає німецької мови. За допомогою яких засобів вони спілкувалися? Німець використовував слова, а угорець - жести, рухи тіла. І один засіб спілкування, і другий займають багато місця в нашому житті.

А якому засобу спілкування люди надають перевагу? Є така скандинавська сага про спілкування, яку переказав академік А. О. Білецький. У ній розповідається, як одного разу між мудрецем-богословом та однооким вікінгом відбувся диспут. Богослов показав один палець, на що одноокий вікінг відповів.

Показавши два пальці. Богослов показав три пальці, після чого вікінг показав кулак, тоді богослов з'їв вишню і виплюнув кісточку. Вікінг знайшов у своїй кишені агрус і з'їв його. Тут богослов визнав себе переможеним. "Про що ви сперечалися?" - запитали члени журі у богослова. - "Я показав один палець, вказавши тим, що Бог у світі один. Він же заперечив двома пальцями, що крім Бога-Отця є ще Бог-Син. Я тоді показав три пальці, маючи на увазі, що якщо бути точним, то є ще й Дух Святий. На це він показав кулак, відповідаючи, що все одно Трійця єдина. Я відчув, що перемогти його в богослов'ї не зможу, і змінив тему диспуту. З'ївши вишню, я сказав, що життя солодке. Але й тут він відповів мені дуже влучно: з'ївши агрус, він ствердив, що треба жити навіть тоді, коли життя й кисленьке", "А про що ви сперечалися?" - запитали в одноокого вікінга. - "Я й не думав з ним сперечатися на богословські теми. Цей зухвалець показав, що в мене одне око. Я йому відповів, що моє одне око варте його двох. Він далі вів своє: у мене й у нього разом три ока. Після того я сказав, що таких нахаб, як він, треба вчити не науковими суперечками, а кулаком. Тому я з'їв агрус, щоб показати, що життя в нього після цього буде кислим". Із цієї саги видно, що жести допускають неоднозначність інтерпретації повідомлення. Тільки звукова людська мова дає можливість максимально чітко висловити думку і точно, адекватно її сприйняти. На цю перевагу звукової мови вказував ще М. В. Ломоносов, доповнивши, що спілкування жестами можливе тільки на близькій відстані й тільки в світлий час доби [21].

Як бачимо, спілкування відбувається за допомогою різних засобів. Під засобами спілкування розуміють те, як людина реалізує зміст та ціль спілкування. Виокремлюють вербальне (мовленнєве, словесне) спілкування та невербальне (несловесне). Засобом вербального спілкування є мова, невербального - жести, міміка, пантоміміка, інтонація, паузи, система "контакту очима". Цей засіб спілкування для нас наче менш відомий, але він має велике значення. Як правило, в житті вербальні (мовленнєві) та невербальні засоби спілкування використовуються нами в єдності. Часто на несвідомому рівні ми супроводжуємо нашу мову жестами, мімікою для того, щоб слова були яскравішими, більш щирими та переконливими. Іноді ж вербальні та невербальні засоби вживаються окремо одне від одного, але люди розуміють їх і взаємодіють завдяки цьому між собою.

Останнім часом у зв'язку з поширенням комп'ютерних мереж і появою Інтернету почали говорити про віртуальне спілкування. Люди також можуть спілкуватися, використовуючи різні символи, предмети тощо. Добір засобів спілкування залежить від загальної культури людини, її знань про психологічні механізми спілкування та вмінь користуватися ними.Схожі статті
Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - ТЕМА 4. ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ

Предыдущая | Следующая