Кримінальне право України - Вереша Р. В

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Розділ I. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ ТА ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА. НАУКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 1. Поняття та предмет кримінального права

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 2. Метод кримінального права

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 3. Завдання кримінального права

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 4. Наука кримінального права

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 5. Система позитивного кримінального права

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Розділ II. ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 1. Принципи законності, рівності громадян перед законом і особистої відповідальності за наявності вини

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 2. Принцип невідворотності кримінальної відповідальності та гуманізму

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 3. Принцип справедливості (індивідуалізації) відповідальності та принцип економії кримінальної репресії

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Розділ ІІІ. КРИМІНАЛЬНИЙ ЗАКОН

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 1. Поняття, значення та завдання кримінального закону

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 2. Джерела кримінального права

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 3. Витоки та формування кримінального законодавства

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 4. Структура кримінального закону

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 5. Тлумачення кримінального закону

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 6. Принципи чинності кримінального закону у просторі та часі

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 7. Чинність кримінального закону за територіальним принципом

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 8. Чинність кримінального закону за національним та універсальним принципами

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 9. Видача злочинців

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 10. Чинність кримінального закону в часі

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Розділ IV. ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 1. Законодавче визначення злочину в історичному аспекті

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 2. Злочинне діяння за кримінальним законодавством зарубіжних держав

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 3. Поняття злочину та його ознаки за кримінальним правом України

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 4. Значення ч. 2 ст. 11 КК України для поняття злочину

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 5. Відмінність злочину від інших правопорушень. Класифікація злочинів за кримінальним правом України

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Розділ V. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА її ПІДСТАВИ

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 1. Поняття кримінальної відповідальності та її реалізація

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 2. Підстави кримінальної відповідальності. Поняття та значення кримінально-правової кваліфікації

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Розділ VI. СКЛАД ЗЛОЧИНУ

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 1. Поняття і значення складу злочину

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 2. Елементи та ознаки складу злочину

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 3. Види складів злочинів

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Розділ VII. ОБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 1. Поняття та значення об'єкта злочину

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 2. Класифікація об'єктів злочинів

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 3. Предмет злочину

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Розділ VIII. ОБ'ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 1. Поняття та ознаки об'єктивної сторони складу злочину

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 2. Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність)

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 3. Наслідки злочину

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 4. Причинний зв'язок між суспільно небезпечним діянням і наслідками

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Теорія адекватної причинності

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Теорія необхідного спричинення

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 5. Факультативні ознаки об'єктивної сторони складу злочину

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Розділ IX. СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 1. Поняття суб'єкта злочину