Кримінальне право України - Вереша Р. В

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Розділ I. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ ТА ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА. НАУКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 1. Поняття та предмет кримінального права

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 2. Метод кримінального права

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 3. Завдання кримінального права

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 4. Наука кримінального права

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 5. Система позитивного кримінального права

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Розділ II. ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 1. Принципи законності, рівності громадян перед законом і особистої відповідальності за наявності вини

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 2. Принцип невідворотності кримінальної відповідальності та гуманізму

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 3. Принцип справедливості (індивідуалізації) відповідальності та принцип економії кримінальної репресії

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Розділ ІІІ. КРИМІНАЛЬНИЙ ЗАКОН

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 1. Поняття, значення та завдання кримінального закону

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 2. Джерела кримінального права

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 3. Витоки та формування кримінального законодавства

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 4. Структура кримінального закону

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 5. Тлумачення кримінального закону

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 6. Принципи чинності кримінального закону у просторі та часі

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 7. Чинність кримінального закону за територіальним принципом

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 8. Чинність кримінального закону за національним та універсальним принципами

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 9. Видача злочинців

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 10. Чинність кримінального закону в часі

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Розділ IV. ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 1. Законодавче визначення злочину в історичному аспекті

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 2. Злочинне діяння за кримінальним законодавством зарубіжних держав

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 3. Поняття злочину та його ознаки за кримінальним правом України

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 4. Значення ч. 2 ст. 11 КК України для поняття злочину

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 5. Відмінність злочину від інших правопорушень. Класифікація злочинів за кримінальним правом України

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Розділ V. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА її ПІДСТАВИ

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 1. Поняття кримінальної відповідальності та її реалізація

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 2. Підстави кримінальної відповідальності. Поняття та значення кримінально-правової кваліфікації

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Розділ VI. СКЛАД ЗЛОЧИНУ

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 1. Поняття і значення складу злочину

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 2. Елементи та ознаки складу злочину

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 3. Види складів злочинів

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Розділ VII. ОБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 1. Поняття та значення об'єкта злочину

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 2. Класифікація об'єктів злочинів

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 3. Предмет злочину

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Розділ VIII. ОБ'ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 1. Поняття та ознаки об'єктивної сторони складу злочину

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 2. Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність)

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 3. Наслідки злочину

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 4. Причинний зв'язок між суспільно небезпечним діянням і наслідками

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Теорія адекватної причинності

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Теорія необхідного спричинення

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 5. Факультативні ознаки об'єктивної сторони складу злочину

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Розділ IX. СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 1. Поняття суб'єкта злочину

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 2. Осудність як ознака суб'єкта злочину. Поняття обмеженої осудності

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 3. Неосудність та її кримінально-правове значення

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 4. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 5. Спеціальний суб'єкт злочину

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 6. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сп'яніння

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Розділ X. СУБ'ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 1. Поняття і значення суб'єктивної сторони складу злочину

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 2. Поняття та зміст вини

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 3. Умисел і його види

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 4. Необережність та її види

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 5. Злочини зі складною виною

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 6. Факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочину

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 7. Помилка та її кримінально-правове значення

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Розділ XI. СТАДІЇ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 1. Поняття та види стадій вчинення злочину

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 2. Закінчений та незакінчений злочин

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 3. Готування до злочину

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 4. Замах на злочин

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 5. Добровільна відмова від вчинення злочину

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Розділ XII. СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 1. Поняття співучасті у злочині

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 2. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки співучасті

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 3. Форми співучасті у злочині

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 4. Види співучасників злочину

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 5. Причетність до злочину

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Розділ XIII. МНОЖИННІСТЬ ЗЛОЧИНІВ

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 1. Поняття та характерні ознаки множинності злочинів

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 2. Одиничний злочин

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 3. Форми множинності злочинів

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Розділ XIV. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 1. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 2. Необхідна оборона

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Умови правомірності необхідної оборони стосовно захисту

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 3. Уявна оборона

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 4. Затримання особи, що вчинила злочин

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 5. Крайня необхідність

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 6. Фізичний або психічний примус

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 7. Виконання наказу або розпорядження

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 8. Діяння, пов'язане з ризиком

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 9. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Розділ XV. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 1. Поняття звільнення від кримінальної відповідальності та його види

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винуватого з потерпілим

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 5 Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку зі зміною обстановки

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 6. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 7. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Розділ XVI. ПОНЯТТЯ ТА МЕТА ПОКАРАННЯ

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 1. Поняття та ознаки кримінального покарання

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 2. Мета покарання

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Розділ XVII. СИСТЕМА ПОКАРАНЬ ТА ЇХ ВИДИ

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 1. Поняття системи кримінальних покарань та її значення

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 2. Види покарань

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Штраф

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину, кваліфікаційного класу

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Громадські роботи

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Виправі роботи

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Службове обмеження для військовослужбовців

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Арешт

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Обмеження волі

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Позбавлення волі на певний строк

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Довічне позбавлення волі

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Розділ XVIII. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 1. Загальні засади призначення покарання

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Призначення покарання

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Обставини, що пом'якшують покарання

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Обставини, що обтяжують покарання

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 2. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 3. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 4. Призначення покарання за сукупністю злочинів

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 5. Призначення покарання за сукупністю вироків

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 6. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 7. Обчислення строків покарання

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Розділ XIX. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВІДБУВАННЯ

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 1. Загальна характеристика звільнення від покарання та його відбування

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 2. Звільнення від відбування покарання з випробуванням

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 3. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 4. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 5. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 6. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 7. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 8. Звільнення від покарання за хворобою

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 9. Звільнення від покарання на підставі акта амністії або помилування

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Розділ XX. СУДИМІСТЬ

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 1. Поняття судимості, її кримінально-правові та загальноправові наслідки

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 2. Погашення та зняття судимості

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Розділ XXI. ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ТА ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 1. Поняття та мета примусових заходів медичного характеру

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 2. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 3. Примусове лікування

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Розділ XXII. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 1. Загальні положення щодо кримінальної відповідальності неповнолітніх

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 2. Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх із застосуванням примусових заходів виховного характеру

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 3. Особливості покарання неповнолітніх за вчинені злочини

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 4. Звільнення від покарання неповнолітніх

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 5. Погашення та зняття судимості щодо осіб, які вчинили злочин до досягнення 18-річного віку

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - Розділ XXIII. ОСНОВНІ РИСИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ІНОЗЕМНИХ КРАЇН (ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ)

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 1. Кримінальне право країн романо-германської правової сім'ї

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 2. Кримінальне право країн загального права

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 3. Кримінальне право мусульманських країн

 • Кримінальне право України - Вереша Р. В. - § 4. Кримінальне право держав Далекого Сходу