Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - Лекція 1. Генезис та еволюція кредитної кооперації

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - 1.1. Передумови виникнення кредитної кооперації та їх історичні аспекти

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - 1.2. Місце та роль кредитних спілок у системі фінансово-кредитного забезпечення суб'єктів господарювання

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - Механізм функціонування

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - Строк кредиту

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - Розмір кредиту та своєчасність його надходження

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - Вартість кредиту

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - Порядок погашення кредиту та сплати відсотків за користування

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - Лекція 2. Основні морально-етичні цінності та принципи діяльності кредитної кооперації

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - 2.1. Основні морально-етичні цінності кооперативного руху

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - 2.2. Принципи функціонування кредитних спілок

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - 2.3. Неприбуткова кооперативна форма кредитних спілок

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - Лекція 3. Організаційні основи створення та функціонування кредитної спілки

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - 3.1. Механізм створення та функціонування кредитної спілки

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - 3.2. Функції, обов'язки, компетенція та відповідальність органів управління кредитною спілкою

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - 3.3. Національна асоціація кредитних спілок України

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - Лекція 4. Організаційно-економічні та правові аспекти діяльності кредитних спілок

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - 4.1. Основна діяльність кредитних спілок

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - 4.2. Статут кредитної спілки

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - 4.3. Взаємодія кредитних спілок з підприємницькими структурами та населенням в сільській місцевості

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - Лекція 5. Організація кредитно-фінансової діяльності кредитних спілок

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - 5.1. Формування кредитної політики кредитної спілки

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - 5.2. Надання позик членам кредитної спілки

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - 5.3. Супроводження наданих позик

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - Лекція 6. Фінансово-економічний механізм діяльності кредитних спілок

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - 6.1. Умови та фактори формування відсоткової ставки

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - 6.2. Види процентних ставок та порядок погашення позик

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - 6.3. Варіанти розподілу доходів на внески пайового типу

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - Лекція 7. Механізм запобігання кредитному ризику кредитних спілок

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - 7.1. Управління кредитним ризиком

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - 7.2. Порядок виявлення та обліку прострочених позик

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - 7.3. Заходи щодо повернення прострочених позик

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - Лекція 8. Оцінка економічної діяльності кредитної спілки

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - 8.1. Організація бухгалтерського обліку та фінансової звітності в кредитних спілках

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - 8.2. Аналіз результатів діяльності кредитних спілок

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - 8.3. Показники економічної та соціальної ефективності в діяльності кредитних спілок

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - Лекція 9. Міжнародний досвід і стандарти регулювання діяльності кредитних спілок

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - 9.1. Міжнародна конвергенція вимірювання розміру і стандартів капіталу

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - 9.2. Фінансові коефіцієнти системи pearls

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - 9.3. Система рейтингового аналізу фінансового стану кареr

 • Кредитні спілки в Україні - Дадашев Б. А. - Список рекомендованої літератури