Країнознавство - Мальська М. П

 • Країнознавство - Мальська М. П. - Частина 1

 • Країнознавство - Мальська М. П. - 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА ЗАВДАННЯ КРАЇНОЗНАВСТВА

 • Країнознавство - Мальська М. П. - 1.1. Методологічні основи предмета науки

 • Країнознавство - Мальська М. П. - 1.2. Найбільші зарубіжні школи географії і країнознавства

 • Країнознавство - Мальська М. П. - 1.3. Наукові принципи країнознавства

 • Країнознавство - Мальська М. П. - 1.4. Країнознавство в системі географічних і суміжних наук

 • Країнознавство - Мальська М. П. - 2. ГЛОБАЛЬНІ ПРОСТОРОВІ СТРУКТУРИ І КРАЇНОЗНАВСТВО

 • Країнознавство - Мальська М. П. - 2.1. Тенденції глобального розвитку

 • Країнознавство - Мальська М. П. - 2.2. Цивілізаційний підхід

 • Країнознавство - Мальська М. П. - 2.3. Теоретичні проблеми цивілізаційного підходу

 • Країнознавство - Мальська М. П. - 2.4. Цивілізації світу

 • Країнознавство - Мальська М. П. - 2.5. Геоекономічна структура світу та завдання країнознавства

 • Країнознавство - Мальська М. П. - 3. ТЕРИТОРІЯ В КРАЇНОЗНАВСТВІ

 • Країнознавство - Мальська М. П. - 3.1. Простір, територія в географії

 • Країнознавство - Мальська М. П. - 3.2. Склад території країни

 • Країнознавство - Мальська М. П. - 3.3. Параметри території країни

 • Країнознавство - Мальська М. П. - 3.4. Внутрішній поділ країн

 • Країнознавство - Мальська М. П. - 4. ГЕОГРАФІЧНЕПОЛОЖЕН НЯ КРАЇНИ

 • Країнознавство - Мальська М. П. - 4.1. Визначення поняття географічного положення

 • Країнознавство - Мальська М. П. - 4.2. Методичні основи вивчення географічного положення країни

 • Країнознавство - Мальська М. П. - 4.3. Властивості географічного положення країни

 • Країнознавство - Мальська М. П. - 5. ПРИРОДА КРАЇНИ

 • Країнознавство - Мальська М. П. - 5.1. Основні поняття

 • Країнознавство - Мальська М. П. - 5.2. Оцінка природних умов і ресурсів

 • Країнознавство - Мальська М. П. - 5.3. Методичні основи оцінки природи в країнознавстві

 • Країнознавство - Мальська М. П. - 5.4. Вивчення ступеня і характеру освоєння природи країни

 • Країнознавство - Мальська М. П. - 5.5. Рельєф

 • Країнознавство - Мальська М. П. - 5.6. Клімат

 • Країнознавство - Мальська М. П. - 5.7. Води Світового океану і суходолу

 • Країнознавство - Мальська М. П. - 5.8. Природні зони, рослинний і тваринний світ

 • Країнознавство - Мальська М. П. - 6. РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

 • Країнознавство - Мальська М. П. - 6.1. Поняття розселення. Види поселень