Конституційне право України - Шаптала Н. К

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Передмова

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Розділ 1. Конституційне право України - провідна галузь національного права

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 1.1. Поняття, предмет, метод конституційного права, його місце та роль у системі національного права України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 1.2. Система конституційного права України: конституційно-правові норми, конституційно-правові інститути, конституційно-правові принципи

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 1.3. Конституційно-правові відносини: поняття, елементи

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 1.4. Джерела конституційного права України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 1.5. Відповідальність у конституційному праві

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 1.6. Конституційне право України як наука

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 1.7. Конституційне право України як навчальна дисципліна

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Розділ 2. Конституція України та її розвиток

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 2.1. Поняття, предмет і структура конституції

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 2.2. Види конституцій. Риси та юридичні властивості конституції. Охорона конституції

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 2.3. Основні положення теорії конституціоналізму

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 2.4. Історія конституційного розвитку України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Період радянської України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 2.5. Загальна характеристика Конституції України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 2.6. Порядок внесення змін до Конституції України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 2.7. Функції конституції

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Розділ 3. Конституційний лад і його закріплення в конституції України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 3.1. Поняття, ознаки і зміст конституційного ладу України, його співвідношення з державним ладом

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 3.2. Характеристика України як конституційної держави

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Україна - суверенна і незалежна держава

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Україна - демократична держава

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Україна - соціальна держава

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Україна - правова держава

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Формування громадянського суспільства як важлива передумова побудови правової держави

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 3.3. Конституційні засади політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності суспільних відносин

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Політична багатоманітність

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Економічна багатоманітність

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Ідеологічна багатоманітність

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 3.4. Поняття суверенітету і його види

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Національний суверенітет

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 3.5. Форми здійснення народовладдя

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Безпосередня (пряма) демократія

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 3.6. Форма державного правління, форма державного устрою і форма державно-правового режиму України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 3.7. Захист конституційного ладу України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 3.8. Державні символи України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Розділ 4. Основи правового статусу особи і громадянина

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 4.1. Основи правового статусу особи і громадянина як загальний конституційно-правовий інститут

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 4.2. Громадянство України: поняття та ознаки. Принципи громадянства України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 4.3. Законодавче регулювання питань громадянства України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Підстави набуття громадянства України (натуралізація)

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Підстави припинення громадянства України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 4.4. Повноваження державних органів і посадових осіб щодо вирішення питань громадянства України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 4.5. Поняття правового статусу іноземців та осіб без громадянства

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 4.6. Правове регулювання перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 4.7. Відповідальність іноземців та осіб без громадянства за порушення законів України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 4.8. Правовий статус біженців в Україні

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 4.9. Правовий статус іммігрантів в Україні

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Розділ 5. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 5.1. Поняття, правова природа та класифікація конституційних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 5.2. Конституційні гарантії захисту та практичного здійснення прав і свобод людини і громадянина

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Розділ 6. Народне волевиявлення

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 6.1. Поняття, види виборів та їх соціальна функція

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 6.2. Виборче право: поняття та види

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 6.3. Конституційні принципи виборчого права в Україні

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 6.4. Виборча система, особливість виборчої системи України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 6.5. Виборчий процес в Україні

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Встановлення результатів виборів депутатів

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 6.6. Відповідальність за порушення виборчих прав громадян

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Розділ 7. Референдум як форма безпосередньої демократії

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 7.1. Поняття, ознаки і предмет референдуму

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 7.2. Види референдумів

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 7.3. Організація і проведення референдумів

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 7.4. Відповідальність за порушення законодавства про референдуми

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Розділ 8. Конституційна система органів державної влади

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 8.1. Поняття, ознаки і структура механізму держави

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 8.2. Поняття, ознаки і класифікація органів державної влади

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 8.3. Конституційна система органів державної влади України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 8.4. Принципи організації та функціонування державних органів та їх закріплення в Конституції України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Розділ 9. Конституційно-правовий статус верховної ради України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 9.1. Поняття, ознаки і види парламентів

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 9.2. Чисельний склад та структура Верховної Ради України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 9.3. Строки повноважень Верховної Ради України та дострокове припинення її повноважень

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 9.4. Компетенція Верховної Ради України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 9.5. Правові акти Верховної Ради України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 9.6. Конституційно-правовий статус народного депутата України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 9.7. Порядок роботи Верховної Ради України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Організація і ведення пленарних засідань Верховної Ради України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 9.8. Поняття та стадії законодавчого процесу

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Підписання і введення в дію закону

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 9.9. Спеціальні парламентські процедури

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 9.10. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Організація діяльності Уповноваженого

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Розділ 10. Конституційно-правовий статус президента України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 10.1. Поняття і юридичні форми глави держави

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 10.2. Президент України: поняття, ознаки і його місце в системі органів державної влади

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 10.3. Порядок обрання Президента України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Порядок висування і реєстрації кандидатів на пост Президента України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 10.4. Компетенція і повноваження Президента України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 10.5. Правові акти Президента України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 10.6. Апарат Президента України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 10.7. Рада національної безпеки і оборони України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Форми роботи РНБО

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 10.8. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Розділ 11. Кабінет міністрів України, інші органи виконавчої влади

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 11.1. Поняття, ознаки та система виконавчої влади в Україні

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 11.2. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 11.3. Склад і порядок формування Кабінету Міністрів України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Порядок формування Кабінету Міністрів України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Вимоги до членів Кабінету Міністрів України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 11.4. Правовий статус Прем'єр-міністра України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 11.5. Компетенція і повноваження Кабінету Міністрів України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 11.6. Правові акти Кабінету Міністрів України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 11.7. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Звільнення з посади члена Кабінету Міністрів України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 11.8. Система центральних органів виконавчої влади

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 11.9. Міністерство як центральний орган виконавчої влади

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Порядок утворення міністерств

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 11.10. Правовий статус місцевих органів виконавчої влади

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Правові акти місцевих держадміністрацій

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Розділ 12. Конституційно-правові засади судової системи та органів прокуратури в Україні

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 12.1. Судова влада в Україні: поняття, ознаки, засади і система

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 12.2. Суди загальної юрисдикції

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 12.3. Правовий статус суддів України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Порядок обрання суддів судів загальної юрисдикції вперше

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Порядок обрання на посаду суддів судів загальної юрисдикції безстроково

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Вимоги до кандидатів на посаду судді судів загальної юрисдикції

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Підстави припинення повноважень судді

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 12.4. Правовий статус Конституційного Суду України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Склад і порядок формування КСУ

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Вступ на посаду судді КСУ

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Порядок обрання Голови КСУ

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Порядок прийняття і розгляду конституційних подань і звернень

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Основною формою роботи КСУ є його засідання

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Правові акти КСУ - рішення і висновки

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Гарантії діяльності суддів КСУ

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 12.5. Правовий статус Вищої ради юстиції

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 12.6. Конституційні основи організації та діяльності прокуратури

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Розділ 13. Територіальний устрій України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 13.1. Поняття та ознаки територіального устрою України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 13.2. Конституційні засади і система територіального устрою України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 13.3. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Форми роботи Верховної Ради АРК

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Структура Верховної Ради АРК

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Порядок формування Ради Міністрів АРК

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Розділ 14. Конституційні засади місцевого самоврядування

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 14.1. Поняття та ознаки місцевого самоврядування

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 14.2. Система, органи та посадові особи місцевого самоврядування

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 14.3. Форми роботи представницьких органів місцевого самоврядування

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 14.4. Сфера компетенції місцевого самоврядування

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 14.5. Правові акти органів місцевого самоврядування

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Список рекомендованої літератури