Конституційне право України - Шаптала Н. К

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Передмова

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Розділ 1. Конституційне право України - провідна галузь національного права

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 1.1. Поняття, предмет, метод конституційного права, його місце та роль у системі національного права України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 1.2. Система конституційного права України: конституційно-правові норми, конституційно-правові інститути, конституційно-правові принципи

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 1.3. Конституційно-правові відносини: поняття, елементи

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 1.4. Джерела конституційного права України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 1.5. Відповідальність у конституційному праві

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 1.6. Конституційне право України як наука

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 1.7. Конституційне право України як навчальна дисципліна

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Розділ 2. Конституція України та її розвиток

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 2.1. Поняття, предмет і структура конституції

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 2.2. Види конституцій. Риси та юридичні властивості конституції. Охорона конституції

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 2.3. Основні положення теорії конституціоналізму

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 2.4. Історія конституційного розвитку України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Період радянської України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 2.5. Загальна характеристика Конституції України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 2.6. Порядок внесення змін до Конституції України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 2.7. Функції конституції

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Розділ 3. Конституційний лад і його закріплення в конституції України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 3.1. Поняття, ознаки і зміст конституційного ладу України, його співвідношення з державним ладом

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 3.2. Характеристика України як конституційної держави

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Україна - суверенна і незалежна держава

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Україна - демократична держава

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Україна - соціальна держава

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Україна - правова держава

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Формування громадянського суспільства як важлива передумова побудови правової держави

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 3.3. Конституційні засади політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності суспільних відносин

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Політична багатоманітність

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Економічна багатоманітність

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Ідеологічна багатоманітність

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 3.4. Поняття суверенітету і його види

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Національний суверенітет

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 3.5. Форми здійснення народовладдя

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Безпосередня (пряма) демократія

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 3.6. Форма державного правління, форма державного устрою і форма державно-правового режиму України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 3.7. Захист конституційного ладу України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 3.8. Державні символи України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Розділ 4. Основи правового статусу особи і громадянина

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 4.1. Основи правового статусу особи і громадянина як загальний конституційно-правовий інститут

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 4.2. Громадянство України: поняття та ознаки. Принципи громадянства України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 4.3. Законодавче регулювання питань громадянства України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Підстави набуття громадянства України (натуралізація)

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - Підстави припинення громадянства України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 4.4. Повноваження державних органів і посадових осіб щодо вирішення питань громадянства України

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 4.5. Поняття правового статусу іноземців та осіб без громадянства

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 4.6. Правове регулювання перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні

 • Конституційне право України - Шаптала Н. К. - 4.7. Відповідальність іноземців та осіб без громадянства за порушення законів України