Конституційне право України - Погорілко В. Ф

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - ПЕРЕДМОВА

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - РОЗДІЛ 1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА, НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 1. Поняття конституційного права

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 2. Предмет і метод конституційного права

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 3. Принципи конституційного права України

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 4. Конституційне право як наука і навчальна дисципліна

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - РОЗДІЛ 2. СИСТЕМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 1. Поняття системи конституційного права та її складові елементи

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 2. Інститути конституційного права України

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 3. Норми конституційного права

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - РОЗДІЛ 3. ДЖЕРЕЛА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 1. Поняття джерел конституційного права України

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 2. Види джерел конституційного права

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - РОЗДІЛ 4. КОНСТИТУЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЗАКОН СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 1. Поняття Конституції України

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 2. Історія Конституції України 1996 р

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 3. Структура, система та функції Конституції України

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 4. Правова охорона Конституції України

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - РОЗДІЛ 5. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 1. Поняття та склад конституційно-правових відносин

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 2. Суб'єкти конституційно-правових відносин

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 3. Об'єкти конституційно-правових відносин

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 4. Юридичні факти в конституційно-правових відносинах

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - РОЗДІЛ 6. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 1. Поняття конституційно-правової відповідальності

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 2. Види конституційно-правової відповідальності

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - РОЗДІЛ 7. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 1. Загальна характеристика конституційного ладу України

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 2. Конституційні основи державного ладу України

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 3. Конституційні основи суспільного ладу України

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - РОЗДІЛ 8. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 1. Громадянство України і статус іноземців в Україні

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 2. Поняття та види прав і свобод людини і громадянина в Україні

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 3. Громадянські права і свободи людини і громадянина в Україні

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 4. Політичні права і свободи громадян України

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 5. Економічні права та свободи людини і громадянина в Україні

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 6. Соціальні права і свободи людини і громадянина в Україні

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 7. Культурні права і свободи людини і громадянина в Україні

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 8. Гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 9. Обов'язки людини і громадянина в Україні

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - РОЗДІЛ 9. ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 1. Поняття і види форм безпосереднього народовладдя в Україні

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 2. Вибори в Україні

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 3. Референдуми в Україні

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - РОЗДІЛ 10. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ - ЄДИНИЙ ОРГАН ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 1. Поняття Верховної Ради - парламенту України

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 2. Склад і структура Верховної Ради України

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 3. Функції та повноваження Верховної Ради України

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 4. Основні форми роботи Верховної Ради України

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 5. Законодавчий процес в Україні

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 6. Народні депутати України

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 7. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - РОЗДІЛ 11. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 1. Загальна характеристика конституційно-правового статусу президента

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 2. Становлення інституту президента в Україні

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 3. Порядок виборів Президента України

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 4. Функції та повноваження Президента України

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 5. Підстави дострокового припинення повноважень Президента України

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - РОЗДІЛ 12. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 1. Поняття органів виконавчої влади та їх система

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 2. Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі органів виконавчої влади України

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 3. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 4. Місцеві органи виконавчої влади

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - РОЗДІЛ 13. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 1. Поняття Конституційного Суду України

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 2. Порядок формування Конституційного Суду України

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 3. Функції та повноваження Конституційного Суду України

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 4. Структура та організація (порядок) діяльності Конституційного Суду України

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - РОЗДІЛ 14. СУДИ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В УКРАЇНІ

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 1. Поняття судів загальної юрисдикції та їх види

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 2. Функції та повноваження судів загальної юрисдикції

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 3. Основні засади судочинства в Україні

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - РОЗДІЛ 15. ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 1. Поняття прокуратури України

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 2. Функції та повноваження прокуратури України

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 3. Акти органів прокуратури

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - РОЗДІЛ 16. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 1. Поняття територіального устрою України

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 2. Система адміністративно-територіального устрою України

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 3. Автономна Республіка Крим - територіальна автономія у складі України

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - РОЗДІЛ 17. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 1. Поняття місцевого самоврядування

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 2. Система та функції місцевого самоврядування в Україні

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 3. Організаційно-правові форми місцевого самоврядування в Україні

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - 4. Гарантії місцевого самоврядування в Україні

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - Запитання для самоконтролю

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - Додаток 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ У СФЕРІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 • Конституційне право України - Погорілко В. Ф. - Додаток 2. РЕКОМЕНДОВАНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА З КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ