Конфліктологія та теорія переговорів - Яхно Т. П. - 3.9. Розписка

3.9. Розписка - документ, який підтверджує передачу й одержання грошей, матеріальних цінностей, документів тощо від установи чи приватної особи.

Розписки можуть бути приватними й службовими та повинні містити такі реквізити:

1. Назва документа.

2. Текст.

3. Дата.

4. Підпис.

5. Засвідчення (за необхідності).

Текст Приватної розписки має містити такі відомості:

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) того, хто дає розписку й підтверджує отримання (за необхідності вказується назва документа, що підтверджує особу отримувача, та його вихідні дані).

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) того, кому дається розписка (за необхідності вказується назва документа, що підтверджує його особу, та його вихідні дані).

Конкретні дані (найменування, кількість, стан, термін тощо) матеріальних цінностей, що передаються. Кількість, вартість вказуються цифрами й словами.

Засвідчення підпису особи, яка дає розписку, за необхідності засвідчується посадовою особою установи, де вона працює, за місцем проживання чи нотаріальною конторою.

У тексті Службової розписки вказуються посади осіб, повні назви установ, які вони представляють, на підставі якого розпорядчого документа передано й отримано матеріальні чи грошові цінності.

За необхідності в розписці вказуються прізвища свідків передачі цінностей з їх підписами.

Приклад:

Розписка

Я, Проценко Броніслав Юрійович, доцент кафедри історії середніх віків історичного факультету Київського національного університету, отримав від завідувача складом ПП "Орбіта" Бережного Петра Федоровича в тимчасове користування для членів археологічної експедиції: металошукач ММ-234, інв. № 12 (один); 6 (шість) рюкзаків; 2 (два) намети, інв. № 4, №7.

Увесь зазначений інвентар раніше був у вжитку. Вищеназваний інвентар зобов'язуюсь повернути до 20 серпня 2009 р. у належному стані.

Підстава: договір між Київським національним університетом і ПП "Орбіта" від 23.12.2006 р.

16.07.2009 р. (підпис) Б. Ю. Проценко

3.10. Резюме

3.10. Резюме - документ, у якому особа в стислій формі повідомляє основні відомості про себе з метою участі у конкурсі на заміщення вакантної посади.

Надсилається в установу, яка оголосила конкурс, поштою або факсом; виготовляється, як правило, з використанням персонального комп'ютера в максимально доступній для зорового сприйняття формі (використання різних шрифтів, підкреслень тощо). Обсяг резюме - більше однієї сторінки тексту.

Резюме аналізується, як правило, без участі кандидатів, з метою попереднього їх відбору, тому має давати максимально повне уявлення про кандидата і його відповідність оголошеній вакансії та бути при цьому точним, лаконічним, насиченим фактичною інформацією.

Резюме складається з таких реквізитів:

1. Назва документа.

2. Текст.

3. Дата.

4. Підпис.

Текст документа містить такі дані:

1. Ім'я, прізвище, по батькові (повністю, у називному відмінку).

2. Дата й місце народження (відповідно до паспортних даних).

3. Домашня адреса, телефон.

4. Родинний стан.

5. Освіта (заклади освіти, підготовка, перепідготовка, курси тощо).

6. Науковий ступінь, учене звання (якщо є).

7. Трудова діяльність, досвід роботи (окремо - за спеціальністю, на яку претендує кандидат).

8. Додаткові дані (особисті якості, знання, навички, суміжні спеціальності - усе те, що може дати більш точні уявлення про позитивні якості кандидата).

Приклад резюме: Ім'я, по батькові, прізвище: Олександр Ігоревич Чернишов Дата Й Місце народження: 12 грудня 1975 року, смт Добропілля Га-дяцького р-ну Полтавської області.

Домашня адреса: Пр. Б. Хмельницького, 24, кв. 89, м. Дніпропетровськ, 49022 Телефон: 287-651 Навчання:

1991-1994 рр. - Полтавське педагогічне училище (присвоєно кваліфікацію учителя початкових класів);

1994-1999 рр. - Дніпропетровський державний університет (спеціальність "Філолог", кваліфікація "Викладач англійської мови", освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст);

1999-2000 рр. - Дніпропетровський державний університет, магістратура при кафедрі перекладу факультету іноземних мов (кваліфікація "Перекладач з англійської та французької мов", освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр). Досвід роботи:

2000-2002 рр. - викладач англійської мови в Центрі удосконалення учителів (м. Дніпропетровськ). За сумісництвом працюю переклада-чем-референтом (англійська та французька мови, синхронний переклад) у бізнес-центрі "Інтер" (м. Дніпропетровськ). Додаткові відомості: Загальний педагогічний стаж - 2 роки.

1992-1994 рр. - закінчив курси перекладачів-референтів, користувача ПК у Дніпропетровському мовному центрі (друкую англійською та французькою мовами).

1997 р. - 3-місячне стажування у Сорбонні (Франція). 1997-1999 Рр. - під час літніх канікул працював перекладачем з групами туристів із Франції, Великобританії, США, Бельгії (Київ, Москва, Дніпропетровськ, Харків, Львів).Схожі статті
Конфліктологія та теорія переговорів - Яхно Т. П. - 3.9. Розписка

Предыдущая | Следующая