Франчайзинг - Кузьмін О. Є. - 4.1. Інформаційне забезпечення процесу обрання франшизи

4.1. Інформаційне забезпечення процесу обрання франшизи

Прийнявши рішення розпочати підприємницьку діяльність із використанням франчайзингової форми її організування, потенційний франчайзі стикається з необхідністю здійснення вибору франшизи, на основі якої буде створене та здійснюватиме свою діяльність його франчайзингове підприємство. Рівень успішності діяльності франчайзі значною мірою залежатиме від того, наскільки ретельно ним буде проведено підбір франшизи. Як зазначає А. Сулеєвич [111], "погано підібрані франшизи дають такий самий відсоток невдач, як і незалежні малі й середні підприємства (понад 80 % упродовж п'яти років)".

Основними блоками інформаційних даних, збір та детальне вивчення яких повинні передувати прийняттю потенційним франчайзі обгрунтованого рішення щодо придбання визначеної франшизи, є такі:

1. Історія, сучасний стан і перспективи розвитку компанії франчайзера (тривалість присутності на ринку; рівень успішності діяльності за останні кілька років; ділова репутація; фінансовий стан; організаційна структура; кваліфікація та професійний досвід менеджерів інституційного рівня управління; перспективи розвитку на найближчі кілька років тощо).

2. Фінансові аспекти пропонованої франшизи (загальна сума, склад та структура витрат на створення франчайзингового підприємства; розмір та порядок сплати франчайзингової винагороди; можливість та умови отримання фінансової допомоги з боку франчайзера; прогнозовані фінансові результати діяльності франчайзингового підприємства з відповідним їх економічним обгрунтуванням тощо).

3. Організаційні аспекти пропонованої франшизи (види діяльності, право на здійснення яких надає франшиза; можливість і умови ведення інших видів діяльності, окрім передбачених франшизою; комплектація франчайзингового пакета; процедура відкриття франчайзингового підприємства; умови рекламної та інших видів підтримки з боку франчайзера; порядок звітності та контролю за результатами діяльності франчайзингового підприємства; термін дії, умови розриву, анулювання та поновлення франчайзингового договору; наявність ексклюзивних умов або обмежень у діяльності франчайзі тощо).

4. Результати діяльності франшчайзі, які функціонують, характер їх взаємовідносин з франчайзером (наявність стабільного доходу франчайзі від ведення діяльності; розміри та динаміка розвитку франчайзингової системи; наявність судових процесів чи банкрутств, пов'язаних з експлуатацією франшизи; наявність конфліктів у франчайзинговій системі та використовувані шляхи їх розв'язання; добросовісність виконання франчайзером своїх обов'язків тощо).

Джерелами інформації щодо пропонованих до продажу франшиз можуть бути:

- національна асоціація франчайзингу країни базування потенційного франчайзі. У більшості країн світу, де активно розвивається франчайзинг, створені та функціонують національні асоціації франчайзингу. Основні цілі їх діяльності: допомога потенційним франчайзі та франчайзерам у пошуку надійних партнерів, надання зацікавленим особам необхідної інформації щодо франчайзингової форми організування бізнесу, консультування зацікавлених осіб із питань франчайзингу, представлення інтересів сфери франчайзингу в органах державної влади тощо [80].

В Україні з 2001 р. також функціонує Асоціація франчайзингу. Для потенційних франчайзі Асоціація пропонує послуги пошуку франчайзингових мереж в Україні та за кордоном згідно з заданими критеріями [50];

- спеціалізовані довідникові видання (в Україні таким виданням є каталог франшиз "Купи успешный бизнес", презентація якого відбулась у рамках міжнародної спеціалізованої конференції з франчайзингу "Франчайзинг в Україні" (06.02.2004 р., м. Київ), спеціальні журнали, світові каталоги опису діяльності франчайзингових мереж;

- конференції, "круглі столи", виставки, семінари, презентації;

- засоби масової інформації;

- рекламні матеріали тощо.Схожі статті
Франчайзинг - Кузьмін О. Є. - 4.1. Інформаційне забезпечення процесу обрання франшизи

Предыдущая | Следующая