Фінансова система України - Карлін M. I

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - ПЕРЕДМОВА

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - Розділ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКЛАДОВІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 1.1. Суть і структура фінансової системи України

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 1.2. Адміністративно-територіальна реформа і структура фінансової системи України

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 1.3. Державні фінанси - основа фінансової системи України

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 1.4. Необхідність і проблеми розробки тендерних бюджетів в Україні

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - Розділ 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ, ЙОГО ФУНКЦІЇ І СТРУКТУРА

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 2.1. Суть та функції державного бюджету

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 2.2. Доходи державного бюджету

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 2.3. Видатки Державного бюджету України

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - РОЗДІЛ 3. ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 3.1. Загальні основи фінансування соціальної сфери

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 3.2. Фінансування охорони здоров'я

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 3.3. Фінансування освіти

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 3.4. Фінансування бюджетних наукових установ

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 3.5. Фінансування закладів культури і мистецтва

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 3.6. Фінансування соціального захисту населення

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 3.7. Фінансове забезпечення розвитку фізкультури, спорту, рекреації та туризму

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - Розділ 4. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 4.1. Економічна сутність державного боргу

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 4.2. Управління державним боргом та його обслуговування

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 4.3. Державний борг та фінансування Державного бюджету України

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 4.4. Проблеми і напрями вдосконалення управління й обслуговування державного зовнішнього боргу України

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - РОЗДІЛ 5. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ УКРАЇНИ

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 5.1. Місцеві бюджети та їх роль у бюджетній системі України

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 5.2. Проблеми економічної ефективності бюджетного вирівнювання в Україні

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 5.3. Запозичення фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування на внутрішньому і зовнішньому ринках

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 5.4. Використання зарубіжного досвіду в удосконаленні формування і використання місцевих бюджетів

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 5.5. Фінансово-економічна безпека регіону

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - Розділ 6. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 6.1. Суть і функції податків

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 6.2. Необхідність і напрями податкової реформи в Україні

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 6.3. Реформування системи податкових пільг

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 6.4. Проблема заміни ПДВ податком з обігу

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 6.5. Податки на майно підприємств і громадян: за і проти

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - Розділ 7. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ УКРАЇНИ

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 7.1. Пенсійний фонд України

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 7.2. Державний фонд загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 7.3. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 7.4. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 7.5. Проблеми соціального страхування в Україні та шляхи їх вирішення

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - Розділ 8. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 8.1. Особливості фінансів підприємств в Україні

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 8.2. Проблеми інноваційної діяльності підприємств України

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 8.3. Фінанси державних підприємств (на прикладі ВАТ "Укрнафта")

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 8.4. Фінанси недержавних підприємств (на прикладі ВАТ "Луцький підшипниковий завод" корпорації SKF)

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 8.5. Проблеми і шляхи забезпечення фінансової безпеки підприємства

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 8.5.1. Суть фінансово-економічної безпеки підприємства

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 8.5.2. Шляхи забезпечення економічної безпеки підприємства (на прикладі акціонерного товариства)

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 8.5.3. Державний захист фінансово-економічної діяльності підприємства

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 8.5.4. Сучасні загрози фінансово-економічній безпеці підприємств та шляхи їх зменшення

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - Розділ 9. СТРАХУВАННЯ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 9.1. Необхідність та напрями страхування

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 9.2. Галузі, форми і види страхування

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 9.3. Проблеми розвитку страхового ринку в Україні

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - Розділ 10. ФІНАНСОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ, ПРОБЛЕМИ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 10.1. Суть, структура та модель фінансового ринку України

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 10.2. Інвестиції в Україні: проблеми і шляхи їх вирішення

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 10.3. Недержавні пенсійні фонди в Україні

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - Розділ 11. ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 11.1. Зміни у фінансах домогосподарств під час реформування економіки

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 11.2. Особливості фінансів домогосподарств у різних регіонах України

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - Розділ 12. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 12.1. Функції Міністерства фінансів України та його підрозділів

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 12.2. Функції Державного казначейства України

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 12.3. Податкова служба України, її функції

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 12.4. Функції державної контрольно-ревізійної служби

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 12.5. Державне регулювання фінансового ринку України

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 12.6. Завдання та основні функції державних органів з регулювання ринків фінансових послуг

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - Розділ 13. ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 13.1. Фінансова безпека країни та проблеми її забезпечення в Україні

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - 13.2. Основні напрями забезпечення фінансової безпеки України

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - ВИКОРИСТАНА І РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • Фінансова система України - Карлін M. I. - ПІСЛЯМОВА