Економіка розвитку - Царенко О. М. - Системне програмне забезпечення

Глава 1. Програмне забезпечення персональних комп'ютерів
§ 1. Загальні принципи програмного управління комп'ютером

Персональні комп'ютери, як і інші класи обчислювальних машин, є універсальними засобами обробки інформації, завдяки своїй можливості виконувати найрізноманітніші обчислювальні та інші процеси обробки даних під управлінням заздалегідь підготовленого переліку спеціальних інструкцій, що формує чітку послідовність і логіку обробки інформації. У цьому значенні прийнято говорити про такий перелік інструкцій, як про спеціальну комп'ютерну програму, що дозволяє виконувати обчислювальні процеси з метою отримання певної вихідної інформації як результату виконання даної програми.

Програмне забезпечення, розроблене для персональних комп'ютерів, можна умовно поділити на такі категорії:

- операційні системи - спеціалізоване програмне забезпечення, яке керує роботою комп'ютера і виконує основні функції програмного управління комп'ютером;

- системне програмне забезпечення - програмне забезпечення, що виконує функції забезпечення обчислювальних та інших процесів на рівні прямої взаємодії з апаратним забезпеченням персонального комп'ютера або з операційною системою, під управлінням якої працює даний комп'ютер;

Прикладне програмне забезпечення ~ програмне забезпечення, що виконує функції безпосередньої обробки інформації або вирішення певного роду прикладних задач;

Інструментальні програмні засоби ~ програмне забезпечення, що здійснює створення нових прикладних або системних програмних продуктів.

Операційні системи.

Як було зазначено вище, операційні системи комп'ютерів загалом і персональні комп'ютери зокрема - це спеціалізоване програмне забезпечення, що забезпечує роботу комп'ютера і виконання основних обчислювальних процесів. Операційна система безпосередньо управляє всією роботою персонального комп'ютера, забезпечуючи взаємодію мікропроцесора, оперативної пам'яті і периферійних пристроїв. Процес розвитку і вдосконалення операційних систем для персональних комп'ютерів проходив паралельно з процесом вдосконалення його основних елементів, насамперед мікропроцесора. За останні роки операційні системи перетворилися з досить обмежених у своїх функціональних можливостях систем, призначених для вирішення одним користувачем однієї задачі, в потужні операційні системи, здатні виконувати одночасно безліч найскладніших обчислювальних процесів, забезпечуючи при цьому коректну роботу відразу декількох користувачів.

Системне програмне забезпечення.

У загальному переліку видів і класів програмних продуктів для персональних комп'ютерів особливе місце займають так звані системні програмні продукти. До них передусім належать драйвери. У широкому значенні цього слова, стосовно інформаційних технологій, драйвер ~ це такий пристрій або програма, який контролює або регулює роботу іншого пристрою. З погляду системного програмного забезпечення драйвер - це окремий клас системних програм, що розширює можливості операційних систем по управлінню тими чи іншими додатковими пристроями, підключеними до комп'ютера.

Для сучасних операційних систем характерний досить широкий набір драйверів для забезпечення коректної роботи периферійних пристроїв. У більшості випадків ці драйвери входять у комплект поставки самих операційних систем. Розробники нового апаратного забезпечення (принтери, сканери, модеми, факс-модеми і т. д.), як правило, включають у комплект поставки своїх пристроїв і драйвери, орієнтовані на роботу даних пристроїв під управлінням найбільш поширених операційних систем.

Серед системних програмних продуктів особливе місце займають допоміжні програми, так звані утиліти (Utilities). Призначення цих програм - забезпечити користувача персонального комп'ютера, що працює під управлінням якої-небудь операційної системи, зручними програмами, які розширюють можливості операційної системи або виконують цілий ряд корисних функцій з обробки даних. Даний клас системного програмного забезпечення можна класифікувати таким чином:

- програми діагностики персонального комп'ютера - призначені для перевірки коректності установки програмного забезпечення, його працездатності, перевірки працездатності додаткових пристроїв, підключених до комп'ютера;

Програми резервного копіювання даних - призначені для виконання операцій по копіюванню інформації на різні додаткові магнітні носії (дискети, стримери, магнітооптичні диски і т. д.);

Програми архівування даних - призначені для стиснення інформації, яка зберігається на магнітних носіях, що призводить до зменшення загального обсягу збережених на них даних, а отже, до економії дискового простору;

Антивірусні програми - призначені для пошуку, знешкодження комп'ютерних вірусів і запобігання зараженню даних, що може завдати значний збиток інформації, що зберігається в комп'ютері;

Програми обмеження доступу до даних призначені для запобігання несанкціонованого доступу до інформації, що зберігається в комп'ютері і має конфіденційний характер.

Є ще цілий ряд корисних програм, які полегшують повсякденну роботу з персональним комп'ютером. Цей перелік постійно зростає і вдосконалюється, оскільки потреба в програмах подібного роду буде завжди, незалежно від конфігурації самого комп'ютера і встановленого на ньому програмного забезпечення.Схожі статті
Економіка розвитку - Царенко О. М. - Системне програмне забезпечення

Предыдущая | Следующая