Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 2.6. Поняття і зміст інтрапренерства

Як показав чотирнадцятирічний досвід функціонування підприємств в нових, трансформованих умовах, методом випробувань і помилок досягнуто досить значних результатів на ниві вітчизняного підприємництва. Це проявляється у включенні в підприємницьку діяльність найбільш ініціативних людей, що володіють значним діловим і комерційним досвідом, придбаним як у результаті їх минулої професійної діяльності, так і в тіньовій економіці.

Останнім часом увага приділяється підприємництву не тільки як способу ведення справ на самостійній і незалежній основі, але і внутрішньо-фірмовому підприємництву, чи інтрапренерству. Виявлення інтрапренерства насамперед пов'язане з переходом багатьох великих виробничих структур на підприємницьку форму організації виробництва.

Під інтрапренерством розуміється розвиток духу підприємництва усередині існуючого підприємства, яке полягає в створенні відповідних передумов для розвитку новаторських підприємницьких ідей,, зокрема:

- виділяються ресурси (інтракапітап) для створення підприємницьких ідей;

- виділяється допомога для практичної реалізації підприємницької ідеї.

Його можна розглядати як діяльність з виробництва і реалізації товарів (надання послуг) на основі інтеграції підприємницьких можливостей людей і підприємства. Складові елементи інтрапренерства представлені на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Елементи інтрапренерства

Інтрапренер - це людина, що ініціює і здійснює підприємницьку діяльність у рамках сформованого, діючого підприємства.

Метою інтрапренерства є підвищення ефективності підприємства за рахунок:

- активізації і використання творчого потенціалу співробітників;

- раціонального використання ресурсів підприємства;

- швидкої реакції на зміни потреб ринку;

- швидкої реалізації інновацій;

- створення основи для подальшого розвитку виробництва.

Виникнення інтрапренерства обумовлене об'єктивними тенденціями соціально* економічного розвитку суспільства, адже воно розвивається, коли в діяльності людини домінують соціальні фактори мотивації, коли люди прагнуть до самостійності, самовираження (рис. 2.5). і

Недооцінка цих прагнень може призвести до зниження інтересу до виконуваної роботи і втрати підприємством найбільш здатних і перспективних працівників у пошуках можливості для самореалізації і творчості.

Іншою причиною інтересу до інтрапренерства стала тенденція появи нових технологій. Реалізація таких можливостей на діючих підприємствах дозволяє вирішувати зазначені вище проблеми і забезпечує їх високу конкурентоспроможність.

Розвиток інтрапренерства має забезпечити ефективну діяльність підприємства і сприяти в здоланні економічних бар'єрів. Для цього необхідно створити атмосферу пошуку, заохочення висунутих ідей, пропозицій і нових рішень тощо. Можливості такої діяльності представлені на рис. 2.6.

Проте, як і будь-яке інше явище, Інтрапренерство має поряд з позитивними і негативні риси (табл. 2.2). Для забезпечення успіху необхідно знати його можливості в рішенні актуальних проблем і створювати належні передумови щодо їх реалізації.

класифікація передумов виникнення інтрапренерства

Рис. 2.5. Класифікація передумов виникнення інтрапренерства

наслідки розвитку інтрапренерства

Рис. 2.6. Наслідки розвитку інтрапренерства

Таблиця 2.2

Порівняльні характеристики внутрішньофірмового підприємництва

Переваги(+)Недоліки (-)
1. Доступність фінансів.

2. Організаційно-технологічна допомога при реалізації підприємницької ідеї.

3. Можливість одержання допомоги у форс-мажорних обставинах.

4. Можливості використання налагодженої системи товароруху і збуту підприємства.

5. Можливості використання досвіду, ділової інтуїції, маркетингу тощо.
1. Бюрократизація, рутинний характер діяльності, що ускладнює процес необхідності виникнення підприємницької ідеї.

2. Обмеження підприємницької діяльності інтрапренера встановленими підприємством межами.

3. Необхідність першочергового врахування інтересів підприємства.

4. Переслідування підприємством короткострокових цілей.Схожі статті
Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 2.6. Поняття і зміст інтрапренерства

Предыдущая | Следующая