Бюджетна система - Федосов В. М. - 2.5. Бюджетний процес на загальнодержавному і місцевому рівнях

Бюджетний процес, згідно з положеннями чинного Бюджетного кодексу України, регламентовано нормами права, пов'язаними зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням (розглядом звітів про виконання бюджетів). Узагальнення підходів до трактування дефініції "бюджетний процес" наведено в табл. 2.12.

Таблиця 2.12

УЗАГАЛЬНЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ "БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС"

Автор

Бюджетний кодекс України

Визначення

"...регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства"1

Бюджетний кодекс Російської Федерації

"... регламентована законодавством Російської Федерації діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших учасників бюджетного процесу зі складання і розгляду проектів бюджетів, затвердження і виконання бюджетів, контролю за їх виконанням, здійснення бюджетного обліку, складання, зовнішньої2 перевірки, розгляду і затвердження бюджетної звітності"2

Василик О. Д., Павлюк К. В.

"Це регламентована нормами права діяльність, пов'язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему"3

Продовження табл. 2.12

Автор Дробозіна Л. О.

Визначення

"...регламентована законодавством діяльність органів влади зі складання, розгляду, затвердження і виконання центрального і місцевих бюджетів"

Мочерний С. В., Ларіна Я. С., Устенко О. А., Юрій С. І.

". регламентована законом діяльність органів державної влади і місцевого самоуправління з формування (складання, розгляду, затвердження) та виконання бюджету"

Дем'янишин В. Г.

"Під бюджетним процесом ми розуміємо діяльність органів державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та всіх учасників бюджетних відносин, що здійснюється на основі відповідних принципів, положень, заходів, методів та засобів, регулюється правовими нормами і пов'язана зі складанням, розглядом, затвердженням, виконанням бюджету, розглядом і затвердженням 3Зві-тів про виконання бюджету держави й усіх його ланок"3

Золотогоров В. Г.

". регламентована законом та іншими нормативними актами діяльність органів державної влади й управління зі складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету"4

Венгер В. В.

". регламентований законом порядок складання, розгляду та затвердження бюджетів, їх виконання і контролю за їх виконанням, затвердження звітів про виконання бюджетів, що входять до бюджетної системи України"5

Любіч О. О.

"Бюджет перебуває у постійному русі. Послідовну зміну станів, стадій розвитку можна визначити як бюджетний процес"

Александров І. М.

". регламентована нормами права діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та учасників бюджетного процесу зі складання і розгляду проектів бюджетів та державних поза7 бюджетних фондів, а також контролю за їх виконанням"7

Закінчення табл. 2.12

Автор

Федосов В. М., Опарін В. М., Сафонова Л. Д., Романенко О. Р.

Визначення

". регламентована нормами права діяльність, пов' язана зі складанням, розглядом, затвердженням і виконанням бюджетів та розглядом звітів про їх виконання. Структура Б. п. містить такі три складові: бюджетне планування (складання, розгляд і затвердження бюджету) виконання бюджет1 у і складання та затвердження звіту про виконання бюджету"1

Теремцова Н. В.

". у широкому значенні є хронологічно обумовленою організаційно-правовою діяльністю державних органів зі складання, затвердження і виконання бюджету. У вузькому значенні бюджетний процес зводиться до взаємо-обумовленої сукупності інститутів, нормативів і методів зі складання, затвердження і регулювання виконання бюджету, яке протікає в межах традиційної діяльності казначе2Йсь-ких і розпорядчих органів без участі парламенту і уряду"2

Нешитой А. С.

". регламентована нормами права діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та учасників бюджетного процесу зі складання, розгляду проектів бюджетів, затвердження та використ3Ання бюджетів, а також з контролю за їх використанням"3

Учасниками бюджетного процесу є органи та посадові особи, які наділені бюджетними повноваженнями.

Стадіями бюджетного процесу Вважаються:

1) складання проектів бюджетів;

2) розгляд та прийняття Закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети;

3) виконання бюджету, у тому числі в разі необхідності внесення змін до Закону про Державний бюджет України, рішення про місцеві бюджети;

4) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.

Стадії бюджетного процесу єдині як для державного бюджету, так і місцевих бюджетів, проте мають певні особливості, тому доцільніше розглядати їх окремо. Повний цикл бюджетного процесу, тобто період з початку складання проекту бюджету до затвердження звіту про його виконання, триває три роки, тоді як бюджет складається на один рік. Взаємозв'язок між окремими стадіями бюджетного процесу 2011-2014 рр. наведено на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Взаємозв'язок між окремими стадіями бюджетного процесу 2011-2014 рр.Схожі статті
Бюджетна система - Федосов В. М. - 2.5. Бюджетний процес на загальнодержавному і місцевому рівнях

Предыдущая | Следующая