Банківські операції - Коцовська P. P

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ВСТУП

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ТИПОВА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - РОЗДІЛ 1. СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - Тема 1.1. СТВОРЕННЯ I ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ БАНКІВ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 1.1.1. Фінансові посередники ринку позикових капіталів

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 1.1.2. Побудова і розвиток банківської системи України

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 1.1.3. Порядок створення і державна реєстрація банків

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 1.1.4. Ліцензування банківської діяльності

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 1.1.5. Організаційна структура та управління банком

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ТЕМА 1.2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАСИВНИХ І АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 1.2.1. Класифікація і характеристика банківських операцій

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 1.2.2. Зміст пасивних операцій банків, відображення зобов'язань та капіталу банку в балансі

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 1.2.3. Зміст активних операцій банку, відображення активів банку в балансі

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 1.2.4. Комерційна основа банківських операцій

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ БАНКІВ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - TEMA 2.1. КАПІТАЛ БАНКІВ, ЙОГО СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.1.1. Загальна характеристика банківських ресурсів

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.1.2. Регулятивний капітал банку, його структура, функції

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.1.3. Формування статутного капіталу банків різних форм власності

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.1.4. Механізм врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банків

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.1.5. Формування резервного та інших фондів банків і їх призначення

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ТЕМА 2.2. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ НА ДЕПОЗИТИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.2.1. Економічна суть депозитів, їх класифікація

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.2.2. Депозитна політика банку

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.2.3. Відкриття рахунків юридичним особам в установах банків і проведення операцій за ними

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.2.4. Порядок відкриття іноземним представництвам поточних рахунків типу "Н" і "П" у національній валюті

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.2.5. Порядок відкриття кореспондентських рахунків в установах банків

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.2.6. Відкриття карткових рахунків

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.2.7. Порядок відкриття строкових (вкладних) рахунків юридичним особам і операції за ними

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ТЕМА. 2.3 ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ НА ДЕПОЗИТИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.3.1. Види депозитів фізичних осіб. Правові відносини між фізичними особами і банками щодо депозитних операцій

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.3.2. Порядок і механізм здійснення операцій за поточними рахунками фізичних осіб

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.3.3. Строкові депозити фізичних осіб, нарахування процентів за строковими депозитами

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.3.4. Страхування депозитів фізичних осіб

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ТЕМА 2.4. ІНШІ ДЖЕРЕЛА ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ БАНКАМИ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.4.1. Роль міжбанківського кредиту у формуванні ресурсів банків

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.4.2. Емісія банком цінних паперів власного боргу

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - РОЗДІЛ 3. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ТЕМА 3.1. ПРОВЕДЕННЯ БАНКАМИ БЕЗГОТІВКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА РАХУНКАМИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.1.1. Структура платіжного обороту. Основні принципи організації безготівкового платіжного обороту

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.1.2. Форми безготівкових банківських розрахунків. Правила документообігу розрахункових документів за безготівкових розрахунків

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.1.3. Організація міжбанківського переказу в національній валюті

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.1.4. Безготівкові розрахунки із застосуванням платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.1.5. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків, акредитивів

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.1.6. Особливості здійснення дистанційних розрахунків в електронних системах типу "Клієнт - Банк"

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ТЕМА 3.2. ПРОВЕДЕННЯ БАНКАМИ БЕЗГОТІВКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА РАХУНКАМИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.2.1. Механізм зарахування заробітної плати та інших доходів на поточні і карткові рахунки фізичних осіб

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.2.2. Безготівкові розрахунки фізичних осіб розрахунковими чеками

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ТЕМА 3.3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ УСТАНОВ БАНКІВ ІЗ ГОТІВКОЮ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.3.1. Загальні вимоги до організації готівкових розрахунків в Україні. Організація банками роботи з готівкою

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.3.2. Механізм визначення строків здавання готівкової виручки та розрахунку ліміту каси

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ТЕМА 3.4. КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.4.1. Організація касової роботи в установах банків

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.4.2. Порядок приймання банками готівки

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.4.3. Порядок видавання готівки установами банків

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.4.4. Визначення платіжності банкнот і монет

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.4.5. Опрацювання, формування і пакування готівки

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ТЕМА 3.5. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ПЛАСТИКОВИМИ КАРТКАМИ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.5.1. Банківська платіжна картка як засіб розрахунків. Класифікація платіжних карток

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.5.2. Безготівкові операції з платіжними картками

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.5.3. Готівкові операції з платіжними картками

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - РОЗДІЛ 4. КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - TEMA 4.1. УМОВИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 4.1.1. Суть банківського кредиту, його форми, види, функції та принципи кредитування

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 4.1.2. Кредитний потенціал банків, його формування і розподіл

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 4.1.3. Кредитна політика банку

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 4.1.4. Організація банківської кредитної діяльності

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 4.1.5. Етапи процесу кредитування

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 4.1.6. Забезпечення кредитів, особливості кожного виду забезпечення

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 4.1.7. Оцінювання кредитоспроможності позичальника як один із методів управління кредитним ризиком

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 4.1.8. Формування банком резерву на можливі втрати від кредитних операцій

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ТЕМА 4.2. НАДАННЯ БАНКАМИ ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ КРЕДИТІВ У ПОТОЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 4.2.1. Умови надання та види короткострокових кредитів у поточну діяльність

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 4.2.2. Порядок видавання кредиту суб'єктам господарювання

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 4.2.3. Порядок погашення короткострокового кредиту, наданого суб'єктам господарювання

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 4.2.4. Овердрафт, кредитна лінія як види кредиту в поточну діяльність

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 4.2.5. Банківський кредитний моніторинг

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 4.2.6. Проблемні кредити, порядок їх погашення

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ТЕМА 4.3. НАДАННЯ БАНКАМИ ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ КРЕДИТІВ В ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 4.3.1. Поняття та класифікація інвестиційних кредитів

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 4.3.2. Довгострокове кредитування як форма інвестиційної діяльності банків

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 4.3.3. Порядок надання і погашення банківського кредиту в інвестиційну діяльність

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 4.3.4. Довгострокове кредитування за рахунок бюджетних коштів

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ТЕМА 4.4. КРЕДИТУВАННЯ БАНКАМИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 4.4.1. Особливості та класифікація споживчого кредиту

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 4.4.2. Порядок надання і погашення споживчого короткострокового кредиту на поточні потреби

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 4.4.3. Револьверні кредити фізичних осіб

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 4.4.4. Порядок надання і погашення довгострокового споживчого кредиту

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 4.4.5. Особливості іпотечного кредитування

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ТЕМА 4.5. НАДАННЯ БАНКАМИ ЛІЗИНГОВОГО КРЕДИТУ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 4.5.1. Суть і види лізингу

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 4.5.2. Фінансовий лізинг як форма довгострокового кредиту

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 4.5.3. Етапи процесу лізингового кредитування

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 4.5.4. Розрахунок і оплата лізингових платежів

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ТЕМА 4.6. НАДАННЯ БАНКАМИ ІНШИХ ВИДІВ КРЕДИТІВ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 4.6.1. Суть здійснення факторингового кредиту

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 4.6.2. Ломбардний, консорціумний кредити

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - РОЗДІЛ 5. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ВЕКСЕЛЯМИ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - TEMA 5.1. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БАНКАМИ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ВЕКСЕЛЯМИ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 5.1.1. Вексель як інструмент розрахунків

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 5.1.2. Механізм здійснення розрахункових банківських операцій із векселями

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 5.1.3. Комісійні операції з векселями: інкасування і доміциляція векселів

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ТЕМА 5.2. АКТИВНІ ТА ПАСИВНІ КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ВЕКСЕЛЯМИ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 5.2.1. Суть комерційного кредиту

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 5.2.2. Порядок надання і погашення кредитів шляхом врахування векселів

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 5.2.3. Особливості кредитів під заставу векселів

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 5.2.4. Пасивні кредитні операції з векселями - перезастава та переврахування векселів

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 5.2.5. Гарантійні операції банків із векселями

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - РОЗДІЛ 6. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - TEMA 6.1. ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 6.1.1. Банківські установи як учасники ринку цінних паперів

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 6.1.2. Характеристика операцій банків із цінними паперами

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 6.1.3. Первинна і повторні емісії банками акцій

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 6.1.4. Випуск банками облігацій

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ТЕМА 6.2. АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 6.2.1. Інвестиційні операції банків із цінними паперами

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 6.2.2. Інвестиційні портфелі банків, управління інвестиційними портфелями

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 6.2.3. Купівля-продаж банками цінних паперів на вторинному ринку

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 6.2.4. Вкладення коштів банків у державні цінні папери

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ТЕМА 6.3. ПОЗАБАЛАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 6.3.1. Операції банків із випуску і розміщення цінних паперів іншого емітента

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 6.3.2. Брокерські операції банків із цінними паперами

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 6.3.3. Місце банків у Національній депозитарній системі

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 6.3.4. Форми випуску цінних паперів і способи їх зберігання

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 6.3.5. Депозитарна діяльність банків

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - РОЗДІЛ 7. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ТЕМА 7.1. ВІДКРИТТЯ І ВЕДЕННЯ БАНКАМИ РАХУНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 7.1.1. Поняття валюти, валютного курсу, котирування валют

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 7.1.2. Основні види рахунків в іноземній валюті, їх характеристика

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 7.1.3. Відкриття юридичними особами - резидентами, постійними представництвами, інвесторами-нерезидентами та іншими особами поточного, депозитного (вкладного) валютного рахунку

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 7.1.4. Порядок відкриття уповноваженими банками кореспондентських рахунків в іноземній валюті

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 7.1.5. Порядок відкриття фізичними особами-резидентами і нерезидентами поточних депозитних (вкладних) рахунків в іноземній валюті, режим роботи з ними

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ТЕМА 7.2. НЕТОРГОВЕЛЬНІ ПОТОЧНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 7.2.1 Використання іноземної валюти на території України

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 7.2.2. Порядок відкриття пунктів обміну іноземної валюти

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 7.2.3. Обмінні та конверсійні операції з іноземною валютою в обмінних пунктах

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 7.2.4. Касові операції в іноземній валюті в уповноважених банках

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 7.2.5. Перекази іноземної валюти

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 7.2.6. Операції з чеками в іноземній валюті і з пластиковими картками міжнародних платіжних систем

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ТЕМА 7.3. ТОРГОВЕЛЬНІ ПОТОЧНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 7.3.1. Порядок продажу-купівлі іноземної валюти юридичними особами на Українському міжбанківському валютному ринку

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 7.3.2. Види угод на валютних ринках

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 7.3.3. Валютні ризики і методи їх страхування

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 7.3.4. Сутність міжнародних розрахунків уповноважених банків

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 7.3.5. Міжнародні розрахунки акредитивами

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 7.3.6. Порядок здійснення міжнародних інкасових розрахунків

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 7.3.7. Отримання індивідуальної ліцензії резидентами та нерезидентами на здійснення розрахунків у межах торговельного обороту у валюті України

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - TEMA 7.4. КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 7.4.1. Види кредитів в іноземній валюті

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 7.4.2. Обов'язкове резервування коштів за валютними операціями, пов'язаними із залученням резидентами кредитів в іноземній валюті від нерезидентів

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 7.4.3. Порядок отримання резидентами кредитів в іноземній валюті від нерезидентів

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 7.4.4. Порядок надання резидентами кредитів в іноземній валюті нерезидентам

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 7.4.5. Видавання резидентам індивідуальних ліцензій на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом кредиту нерезидентові

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 7.4.6. Гарантійні операції банків під час розміщення кредитних ресурсів в іноземній валюті

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - РОЗДІЛ 8. НЕТРАДИЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТА ПОСЛУГИ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - TEMA 8. ТРАСТОВІ, КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ БАНКІВ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 8.1. Нетрадиційні операції банків із дорогоцінними металами

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 8.2. Характеристика та види банківських послуг

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 8.3. Трастові послуги банків для фізичних і юридичних осіб

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 8.4. Надання сейфів для зберігання цінностей

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 8.5. Консультаційні та інформаційні послуги банків

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 8.6. Фінансовий інжиніринг

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 8.7. Інтернет-банкінг

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - РОЗДІЛ 9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - TEMA 9.1. ПРИБУТКОВІСТЬ БАНКІВ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 9.1.1. Порядок формування резервного фонду і резерву для відшкодування можливих витрат від дебіторської заборгованості

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 9.1.2. Формування та використання резервів за цінними паперами і кредитними операціями

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 9.1.3. Порядок визначення та формування обов'язкових резервів банком

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 9.1.4. Розрахунок показників прибутковості банку

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ТЕМА 9.2. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 9.2.1. Економічні нормативи регулювання діяльності банків

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 9.2.2. Банківський нагляд, його повноваження та основні завдання

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ