Банківські операції - Коцовська P. P

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ВСТУП

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ТИПОВА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - РОЗДІЛ 1. СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - Тема 1.1. СТВОРЕННЯ I ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ БАНКІВ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 1.1.1. Фінансові посередники ринку позикових капіталів

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 1.1.2. Побудова і розвиток банківської системи України

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 1.1.3. Порядок створення і державна реєстрація банків

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 1.1.4. Ліцензування банківської діяльності

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 1.1.5. Організаційна структура та управління банком

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ТЕМА 1.2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАСИВНИХ І АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 1.2.1. Класифікація і характеристика банківських операцій

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 1.2.2. Зміст пасивних операцій банків, відображення зобов'язань та капіталу банку в балансі

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 1.2.3. Зміст активних операцій банку, відображення активів банку в балансі

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 1.2.4. Комерційна основа банківських операцій

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ БАНКІВ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - TEMA 2.1. КАПІТАЛ БАНКІВ, ЙОГО СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.1.1. Загальна характеристика банківських ресурсів

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.1.2. Регулятивний капітал банку, його структура, функції

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.1.3. Формування статутного капіталу банків різних форм власності

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.1.4. Механізм врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банків

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.1.5. Формування резервного та інших фондів банків і їх призначення

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ТЕМА 2.2. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ НА ДЕПОЗИТИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.2.1. Економічна суть депозитів, їх класифікація

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.2.2. Депозитна політика банку

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.2.3. Відкриття рахунків юридичним особам в установах банків і проведення операцій за ними

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.2.4. Порядок відкриття іноземним представництвам поточних рахунків типу "Н" і "П" у національній валюті

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.2.5. Порядок відкриття кореспондентських рахунків в установах банків

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.2.6. Відкриття карткових рахунків

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.2.7. Порядок відкриття строкових (вкладних) рахунків юридичним особам і операції за ними

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ТЕМА. 2.3 ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ НА ДЕПОЗИТИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.3.1. Види депозитів фізичних осіб. Правові відносини між фізичними особами і банками щодо депозитних операцій

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.3.2. Порядок і механізм здійснення операцій за поточними рахунками фізичних осіб

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.3.3. Строкові депозити фізичних осіб, нарахування процентів за строковими депозитами

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.3.4. Страхування депозитів фізичних осіб

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ТЕМА 2.4. ІНШІ ДЖЕРЕЛА ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ БАНКАМИ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.4.1. Роль міжбанківського кредиту у формуванні ресурсів банків

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 2.4.2. Емісія банком цінних паперів власного боргу

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - РОЗДІЛ 3. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ТЕМА 3.1. ПРОВЕДЕННЯ БАНКАМИ БЕЗГОТІВКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА РАХУНКАМИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.1.1. Структура платіжного обороту. Основні принципи організації безготівкового платіжного обороту

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.1.2. Форми безготівкових банківських розрахунків. Правила документообігу розрахункових документів за безготівкових розрахунків

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.1.3. Організація міжбанківського переказу в національній валюті

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.1.4. Безготівкові розрахунки із застосуванням платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.1.5. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків, акредитивів

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.1.6. Особливості здійснення дистанційних розрахунків в електронних системах типу "Клієнт - Банк"

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ТЕМА 3.2. ПРОВЕДЕННЯ БАНКАМИ БЕЗГОТІВКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА РАХУНКАМИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.2.1. Механізм зарахування заробітної плати та інших доходів на поточні і карткові рахунки фізичних осіб

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.2.2. Безготівкові розрахунки фізичних осіб розрахунковими чеками

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ТЕМА 3.3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ УСТАНОВ БАНКІВ ІЗ ГОТІВКОЮ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.3.1. Загальні вимоги до організації готівкових розрахунків в Україні. Організація банками роботи з готівкою

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.3.2. Механізм визначення строків здавання готівкової виручки та розрахунку ліміту каси

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ТЕМА 3.4. КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.4.1. Організація касової роботи в установах банків

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.4.2. Порядок приймання банками готівки

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.4.3. Порядок видавання готівки установами банків

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.4.4. Визначення платіжності банкнот і монет

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.4.5. Опрацювання, формування і пакування готівки

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - ТЕМА 3.5. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ПЛАСТИКОВИМИ КАРТКАМИ

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.5.1. Банківська платіжна картка як засіб розрахунків. Класифікація платіжних карток

 • Банківські операції - Коцовська P. P. - 3.5.2. Безготівкові операції з платіжними картками