Амбівалентність особистості - Зелінська Т. М. - ПЕРЕДМОВА

Інтенсивний розвиток психології в Україні зумовлює необхідність створення нових посібників для студентів з тих предметів, які не викладали в педагогічному університеті. Такий підхід забезпечить високий рівень підготовки спеціалістів із психології та вчителів різних спеціальностей.

Навчальний посібник "Амбівалентність особистості: Теорія, діагностика і психокорекція" написано як спецкурс для студентів, слухачів післядипломної освіти, аспірантів, які бажають поглибити свої знання, а також для всіх, хто цікавиться психологією особистості.

Тематика, структура навчального матеріалу посібника відображає сучасний стан досягнень психології. Виклад теорії, концепцій, власних поглядів поєднується з прагненням навчити оволодівати психологічними знаннями. Одним з головних методів теоретичного аналізу був метод реінтеграції відомих теоретичних положень та експериментальних даних, отриманих у межах дослідження інших психологічних проблем..

Структура запропонованого навчального матеріалу орієнтує майбутніх практичних психологів, соціальних працівників і вчителів у вихідних теоретичних питаннях природи, змісту, критеріїв, типів та вимірювання особистішої амбівалентності.

Зміст навчального посібника, безумовно, не охоплює усіх аспектів феномену амбівалентності особистості. Перший розділ "Амбівалентність особистості як психологічний феномен" присвячений концептуалізації цього поняття. У другому розділі докладніше досліджено його формовияв у соціальних установках особистості, зокрема у ролі батька, матері, в сімейних взаєминах, тобто розкрили тендерний аспект особистісної амбівалентності.

Актуальність тендерного паритету висвітлюється не лише шляхом констатації негативних виявів патріархальної культури, а й через узагальнення способів реконструкції стереотипів, міфів

Високої інтенсивності цього психофункціонального утворення, а також через відповідні психотехніки.

Не лише теорія, а й психокорекція особистісної амбівалентності висвітлені в цьому навчальному посібнику, який орієнтує на конструктивне вирішення проблеми суперечностей особистості. В додатках підібрано методики, які ми спеціально створили чи модифікували для дослідження цього особистісного утворення.

Від почуття безсильної солідарності з болючими проблемами інфантильних залежностей, батьківства, материнства, сім'ї ми перейшли до позиції впливу та конструктивних змін у цьому напрямку. Майбутнє не повинно визначатися лише минулим. Важливо не давати йому сили непорушності як ознаки долі. Необхідно передбачати динаміку амбівалентних суперечностей у теперішньому часі.

Вперше ми обгрунтували збалансовану амбівалентність, що впливає на гармонійний розвиток особистості. Спростовується широко розповсюджений в психології міф-установка про амбівалентність як лише негативну властивість особистості. Вишукування патології в амбівалентності особистості підсилює негативні тенденції в міжособистісних стосунках. Створюється коло взаємного негативізму, агресії, зокрема в родині. Особливо важливим є врахування цілісного континууму особистісної амбівалентності (як позитивного, так і негативного) у кризових вікових періодах, коли фіксація негативного може бути подолана лише шляхом інтеграції із "спорідненим" позитивним у відповідній сфері особистості Це стає можливим при свідомому стимулюванні змін заради самокорекції особистісних травм, мікротріщин, інфантильних залежностей. Особистість отримує можливість подивитися на негативні вияви амбівалентності та змінити їх на збалансовані позитивні. Самокорекція особистісних порушень стає природною та необтяжливою для читача, коли засвоюється логіка "сам собі психолог" від теоретичного розуміння проблеми до її подолання в щоденних травмувальних ситуаціях.

Щиро бажаємо нашим читачам "впізнати" цю небезпечну властивість особистості не лише в інших людях, а й насамперед у собі. Саме це дає можливість впливати на ЇЇ подолання, але позбавитися повністю амбівалентності неможливо. Саме тому, що життя людини - суперечливе і різновекторне. Особистість вимушена узгоджувати взаємовиключні сторони будь-якого питання і діяти толерантно та гуманно.

Спілкування зі студентами, які прочитали цю роботу і бажають реалізувати її ідеї у власному житті, дає натхнення продовжувати вивчати означену проблему. Зокрема, студент заочного відділення розповів, що його майбутня дружина хотіла народити дитину у родині своїх батьків, які допоможуть, на її думку, найліпше доглядати дитину до шести місяців. Цей студент не погодився з дружиною. Він сам бажає виховувати свою майбутню дитину, хоче бути не лише біологічним, а й реальним батьком і нікому не дозволить позбавити його цього права.

Інший студент розповів, що сім'я (дружина та маленький син) для нього були тягарем, він думав вже про розлучення. Прочитавши цю книжку, зрозумів, що не виконував батьківських обов'язків і створив кризову ситуацію у сім'ї. Його впевненість у сімейному щасті дає і мені, авторці цієї роботи, професійне задоволення. Приємно відзначити, що молоді чоловіки усвідомлюють цінність активного реального батьківства, готові його прийняти, відстоювати як власне право на щастя.

Кожна людина може бути щасливою, як жінка, так І чоловік, гармонійною в сім'ї, в ролі батька чи матері. Обов'язково треба знати про суперечності особистості в цих ролях і свідомо прагнути до їхньої збалансованості, гармонії. Душевний біль є наслідком нашої інфантильності, невміння турбуватися про себе, небажання довіряти собі, це спричинює безвідповідальність перед собою і дітьми, перед майбутнім.

Висловлюємо вдячність усім студентам іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова, які вперше сприймали основні ідеї цього навчального посібника на лекціях, практичних заняттях і своїм ставленням стимулювали подальше їхнє вивчення.

Подяка студентам Національного університету харчових технологій, які своїм творчим підходом та практичним баченням сучасних проблем дали авторці впевненість у доцільності дослідження амбівалентності в гармонійному вимірі особистості.

Щира подяка колегам Л. В Долинській, І. С Булах, які підтримували мої наукові пошуки, робили цінні зауваження, коли знайомилися з матеріалами цієї книги.

Особлива подяка С. Д Максименко за підтримку і віру у можливості авторки цієї роботи, її аспірантів дослідити амбівалентність особистості - нову проблематику української психології.

В оформленні видання використано твори В. Щура і В. Сівко.Схожі статті
Амбівалентність особистості - Зелінська Т. М. - ПЕРЕДМОВА

| Следующая