Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Передмова

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Замість вступу

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Розділ І. Засади організації судової влади

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 1. Судова влада

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Загальні ознаки судової влади

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Специфічні ознаки судової влади

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Форми реалізації судової влади

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Функції судової влади

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Система принципів судової влади

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 2. Завдання суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 3. Судова система України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Склад суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Судові інстанції

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Міжнародно-правові принципи побудови судової системи держави

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Принципи побудови судової системи за Конституцією України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 4. Законодавство про судоустрій і статус суддів

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 5. Здійснення правосуддя

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Принцип процедурності судової влади

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Принцип професіоналізму суддів

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Принцип участі народу при здійсненні судової влади

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 6. Самостійність судів

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 7. Право на судовий захист

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Принцип безсторонності судової влади

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Принцип доступності судової влади

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 8. Право на повноважний суд

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 9. Рівність перед законом і судом

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Принцип здійснення судочинства на засадах рівності сторін

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Принцип змагальності в судочинстві

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 10. Правова допомога при реалізації права на справедливий суд

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 11. Гласність і відкритість судового процесу

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 12. Мова судочинства і діловодства в судах

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 13. Обов'язковість судових рішень

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 14. Право на оскарження судового рішення

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 15. Одноособовий та колегіальний розгляд справ

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 16. Символи судової влади

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Розділ ІІ. Суди загальної юрисдикції

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Глава 1. Організаційні основи системи судів загальної юрисдикції

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 17. Система судів загальної юрисдикції

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 18. Спеціалізація судів загальної юрисдикції

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 19. Порядок утворення і ліквідації судів загальної юрисдикції

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 20. Порядок призначення суддів на адміністративні посади

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Глава 2. Місцеві суди

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 21. Види і склад місцевих судів

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 22. Повноваження місцевого суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 23. Суддя місцевого суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 24. Голова місцевого суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 25. Заступник голови місцевого суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Глава 3. Апеляційні суди

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 26. Види і склад апеляційних судів

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 27. Повноваження апеляційного суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 28. Суддя апеляційного суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 29. Голова апеляційного суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 30. Заступники голови апеляційного суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Глава 4. Вищі спеціалізовані суди

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 31. Види і склад вищих спеціалізованих судів

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 32. Повноваження вищого спеціалізованого суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 33. Суддя вищого спеціалізованого суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 34. Голова вищого спеціалізованого суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 35. Заступники голови вищого спеціалізованого суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 36. Пленум вищого спеціалізованого суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 37. Науково-консультативна рада та офіційний друкований орган вищого спеціалізованого суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Глава 5. Верховний Суд України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 38. Верховний Суд України - найвищий судовий орган

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Судові повноваження

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 39. Склад Верховного Суду України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 40. Судця Верховного Суду України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 41. Голова Верховного Суду України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 42. Порядок обрання Голови Верховного Суду України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 43. Порядок дострокового звільнення з посади Голови Верховного Суду України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 44. Заступник Голови Верховного Суду України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 45. Пленум Верховного Суду України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 46. Науково-консультативна рада та офіційний друкований орган Верховного Суду України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Розділ III. Професійні судді, народні засідателі та присяжні

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Глава 1. Загальні положення статусу судді

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 47. Незалежність судді

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 48. Недоторканність судді

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 49. Відповідальність за неповагу до суду чи судді

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 50. Посвідчення судді

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Глава 2. Суддя

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 51. Статус судді

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 52. Незмінюваність судді

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 53. Вимоги щодо несумісності

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 54. Права та обов'язки судді

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 55. Присяга судді

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 56. Етика судді

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Глава 3. Народні засідателі та присяжні

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 57. Статус народного засідателя

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 58. Список народних засідателів

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 59. Вимоги до народного засідателя

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 60. Підстави і порядок увільнення від виконання обов'язків народного засідателя

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 61. Залучення народних засідателів до виконання обов'язків у суді

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 62. Гарантії прав народних засідателів

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 63. Присяжні

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Розділ IV. Порядок зайняття посади судді суду загальної юрисдикції

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 64. Вимоги до кандидатів на посаду судді

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 65. Добір кандидатів на посаду судді

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Глава 2. Призначення на посаду судді

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 66. Порядок призначення на посаду судді вперше

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 67. Подання кандидатом на посаду судді документів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 68. Порядок проведення добору кандидатів на посаду судді

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 69. Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 70. Кваліфікаційний іспит

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 71. Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 72. Призначення на посаду судді

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 73. Переведення судді до іншого суду в межах п'ятирічного строку

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Глава 3. Розгляд питання про обрання на посаду судді безстроково

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 74. Порядок обрання на посаду судді безстроково

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 75. Звернення кандидата на посаду судді безстроково до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 76. Порядок розгляду Вищою кваліфікаційною комісією судців України питання про обрання кандидата на посаду судді безстроково

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 77. Прийняття рішення про рекомендування чи відмову у рекомендуванні кандидата для обрання на посаду судді безстроково

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 78. Подання про обрання кандидата на посаду судці безстроково

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 79. Розгляд питання та прийняття Верховною Радою України рішення про обрання кандидата на посаду судді безстроково

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 80. Переведення судді, обраного безстроково, до іншого суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Розділ V. Забезпечення належного кваліфікаційного рівня судді

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Глава 1. Національна школа суддів України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 81. Статус і структура Національної школи суддів України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 82. Завдання Національної школи суддів України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Розділ VI. Дисциплінарна відповідальність судді

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Глава 1. Підстави та порядок застосування до суддів дисциплінарної відповідальності

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 83. Підстави дисциплінарної відповідальності судді

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 84. Дисциплінарне провадження щодо судді

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 85. Органи, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо судді

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 86. Порядок здійснення дисциплінарного провадження щодо судді

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 87. Рішення у дисциплінарній справі стосовно судді

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 88. Дисциплінарне стягнення стосовно судді та порядок його зняття

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 89. Оскарження рішення у дисциплінарній справі стосовно судді

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Глава 2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 90. Статус Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 91. Повноваження Вищої кваліфікаційної комісії судців України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 92. Склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 93. Порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 94. Організація роботи та засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 95. Права члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 96. Відвід члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 97. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 98. Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 99. Служба дисциплінарних інспекторів

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Розділ VII. Звільнення судді суду загальної юрисдикції з посади

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Глава 1. Загальні положення

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 100. Загальні умови звільнення судді з посади

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 101. Звільнення судді з посади у разі закінчення строку, на який його призначено

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 102. Звільнення судді з посади за віком

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 103. Звільнення судді з посади за станом здоров'я

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 104. Звільнення судді з посади у разі порушення ним вимог щодо несумісності

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 105. Звільнення судді з посади у разі порушення ним присяги

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 106. Звільнення судді з посади у разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 107. Звільнення судці з посади у разі припинення його громадянства

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 108. Звільнення судді з посади у разі визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 109. Звільнення судді з посади за його заявою про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 110. Вимоги до подання про звільнення судді з посади

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 111. Розгляд питання та прийняття Верховною Радою України рішення про звільнення з посади судді, обраного безстроково

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 112. Припинення повноважень судді

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Розділ VІІІ. Суддівське самоврядування

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Глава 1. Загальні засади суддівського самоврядування

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 113. Завдання суддівського самоврядування

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 114. Організаційні форми суддівського самоврядування

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Ради суддів

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Рада суддів України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Глава 2. Збори суддів та конференції суддів

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 115. Збори суддів

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 116. Збори суддів Верховного Суду України та збори суддів вищого спеціалізованого суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 117. Виконання рішень зборів суддів

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 118. Конференції суддів

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 119. Види конференцій суддів та порядок їх формування

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 120. Порядок скликання конференцій суддів

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 121. Порядок проведення конференції суддів

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 122. Ради суддів

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Глава 3. Вищі органи суддівського самоврядування

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 123. З'їзд суддів України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 124. Порядок скликання з'їзду суддів України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 125. Обрання делегатів на з'їзд суддів України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 126. Порядок проведення з'їзду суддів України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 127. Рада суддів України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 128. Забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Розділ IX. Забезпечення судді

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 129. Суддівська винагорода

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 130. Відпустка

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 131. Стаж роботи судді

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 132. Забезпечення житлових умов судді

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 133. Забезпечення потреб судді, пов'язаних з його діяльністю

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 134. Державний захист суддів та членів їхніх сімей

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 135. Соціальне страхування судді

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Розділ X. Статус судді у відставці

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 136. Вихідна допомога судді у зв'язку з відставкою

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 137. Медичне обслуговування та санаторно-курортне лікування суддів та членів їхніх сімей

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 138. Пенсія або довічне грошове утримання судді у відставці

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 139. Припинення відставки судді

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Розділ XI. Організаційне забезпечення діяльності судів

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Глава 1. Загальні питання забезпечення діяльності судів

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 140. Особливості забезпечення функціонування судової влади

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 141. Система забезпечення функціонування судової влади

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 142. Засади фінансування судів

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 143. Порядок фінансування судів

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 144. Матеріальне, побутове забезпечення та соціальний захист працівників судової системи

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Глава 2. Державна судова адміністрація України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 145. Статус Державної судової адміністрації України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 146. Повноваження Державної судової адміністрації України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 147. Голова Державної судової адміністрації України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 148. Територіальні управління Державної судової адміністрації України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 149. Апарат суду

 • 1 2