Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Передмова

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Замість вступу

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Розділ І. Засади організації судової влади

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 1. Судова влада

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Загальні ознаки судової влади

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Специфічні ознаки судової влади

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Форми реалізації судової влади

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Функції судової влади

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Система принципів судової влади

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 2. Завдання суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 3. Судова система України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Склад суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Судові інстанції

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Міжнародно-правові принципи побудови судової системи держави

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Принципи побудови судової системи за Конституцією України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 4. Законодавство про судоустрій і статус суддів

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 5. Здійснення правосуддя

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Принцип процедурності судової влади

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Принцип професіоналізму суддів

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Принцип участі народу при здійсненні судової влади

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 6. Самостійність судів

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 7. Право на судовий захист

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Принцип безсторонності судової влади

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Принцип доступності судової влади

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 8. Право на повноважний суд

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 9. Рівність перед законом і судом

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Принцип здійснення судочинства на засадах рівності сторін

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Принцип змагальності в судочинстві

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 10. Правова допомога при реалізації права на справедливий суд

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 11. Гласність і відкритість судового процесу

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 12. Мова судочинства і діловодства в судах

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 13. Обов'язковість судових рішень

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 14. Право на оскарження судового рішення

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 15. Одноособовий та колегіальний розгляд справ

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 16. Символи судової влади

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Розділ ІІ. Суди загальної юрисдикції

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Глава 1. Організаційні основи системи судів загальної юрисдикції

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 17. Система судів загальної юрисдикції

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 18. Спеціалізація судів загальної юрисдикції

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 19. Порядок утворення і ліквідації судів загальної юрисдикції

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 20. Порядок призначення суддів на адміністративні посади

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Глава 2. Місцеві суди

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 21. Види і склад місцевих судів

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 22. Повноваження місцевого суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 23. Суддя місцевого суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 24. Голова місцевого суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 25. Заступник голови місцевого суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Глава 3. Апеляційні суди

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 26. Види і склад апеляційних судів

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 27. Повноваження апеляційного суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 28. Суддя апеляційного суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 29. Голова апеляційного суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 30. Заступники голови апеляційного суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Глава 4. Вищі спеціалізовані суди

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 31. Види і склад вищих спеціалізованих судів

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 32. Повноваження вищого спеціалізованого суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 33. Суддя вищого спеціалізованого суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 34. Голова вищого спеціалізованого суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 35. Заступники голови вищого спеціалізованого суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 36. Пленум вищого спеціалізованого суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 37. Науково-консультативна рада та офіційний друкований орган вищого спеціалізованого суду

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Глава 5. Верховний Суд України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 38. Верховний Суд України - найвищий судовий орган

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Судові повноваження

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 39. Склад Верховного Суду України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 40. Судця Верховного Суду України

 • Закон України "Про судоустрій і статус суддів" - Теліпко В. Е. - Стаття 41. Голова Верховного Суду України

 • 1