Українське сімейне право - Ромовська 3.В

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Передмова

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Розділ І. СІМ'Я. СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ. СОЦІАЛЬНІ РЕГУЛЯТОРИ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - ГЛАВА 1 Сутність сім'ї. Поняття сім'ї. Функції сім'ї. Державна охорона сім'ї

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 1. Сутність сім'ї

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 2. Поняття сім'ї

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Родина

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Мета створення сім'ї

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Підстави створення сім'ї

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Право на повагу до свого сімейного життя

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 3. Функції сім'ї в Україні

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 4. Сім'я і держава

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - ГЛАВА 2. Соціальні регулятори сімейних відносин

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Самостійність сімейного права

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 2. Юридичне сімейне право

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 1. Давня історія

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 2. Новітня історія

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 3. Чинне національне сімейне законодавство

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 4. Загальний аналіз Сімейного кодексу України

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 3. Договірне сімейне право

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Види сімейних договорів

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Учасники

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 4. Звичаєве сімейне право

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 5. Моральне сімейне право

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - ГЛАВА 3. Сімейні правовідносини

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 1. Особливості сімейних правовідносин

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 1. Учасники сімейних правовідносин

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 2. Підстави виникнення сімейних правовідносин

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 2. Зміст сімейних правовідносин

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Сімейне право

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Носій сімейного права

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Сімейний обов'язок

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Види сімейних обов'язків

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Носій сімейних обов'язків

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 3. Санкції у структурі сімейних правовідносин

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Відповідальність у сімейному праві

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 4. Захист сімейних прав та інтересів

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Право на захист та його здійснення

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Суть захисту

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Можливість відмови у захисті

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Об'єкти захисту

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Захист обов'язку

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Засіб захисту

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Спосіб захисту

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Припинення правовідносин

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Зміна правовідносин

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Відновлення правовідносин

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Анулювання правовідносин

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Припинення дії, яка порушує право

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Примусове виконання обов'язку

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Відшкодування матеріальної шкоди

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Визнання права

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Визнання незаконним рішення, дії

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Органи захисту

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Самозахист

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Розділ II. ШЛЮБ. ШЛЮБНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - ГЛАВА 1. Історичний нарис підстав започаткування шлюбних відносин

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Викрадали дівчини

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Шлюб-купівля

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Звільнення шлюбом від смертної кари

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Передвесільна звичаєва обрядовість

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Сватання

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Заручини

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Вінчання

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Боги шлюбу

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - ГЛАВА 2. Загальні положення про шлюб

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Поняття шлюбу

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Мета шлюбу

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Чи є шлюб правочином?

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Чи є шлюб договором?

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Цінність шлюбу

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Право на шлюб

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Право на повторний шлюб

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Право на шлюб с іноземцями

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - ГЛАВА 3. Закони шлюбу

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 1. Різностатевість шлюбу

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 2. Дотримання межі близькородинності

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 3. Одношлюбність

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 4. Досягнення шлюбного віку

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Дочасні шлюби

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Ставлення до ранніх шлюбів

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 5. Добровільність шлюбу

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Національна ендогамія

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Територіальна ендогамія

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Релігійна ендогамія

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Соціально-економічна ендогамія

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Вікова різниця

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Мотивація шлюбу

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Вільна і повна згода

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Обізнаність про стан здоров'я

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Засвідчення добровільності шлюбу

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Батьківське благословення

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Сприяння шлюбу

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Канонічні перешкоди до шлюбу

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Звичаєві перешкоди до шлюбу

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 6. Наявність дійсних намірів

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 7. Державна реєстрація шлюбу

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Заручини за Сімейним кодексом України

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Органи реєстрації шлюбу

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Шлюб на судні

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Законодавча термінологія

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Місце реєстрації шлюбу

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Час реєстрації шлюбу

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Свідки шлюбу

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Урочистість державної реєстрації

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Шлюби, що кульгають

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Чи є шлюб таємницею?

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Презумпція правоздатності шлюбу

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Шлюбна присяга

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Право на вибір прізвища

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Правові наслідки шлюбу

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Презумпції, породжені шлюбом

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Обручка

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Невістка чи дочка, син чи зять?

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Правове значення вінчання

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 8. Стан дружини та чоловіка в сім'ї

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Стан чоловіка

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Стан дружини

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Егалітарність української сім'ї сьогодні

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Стабілізація шлюбу

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 9. Недійсність шлюбу

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Нікчемні шлюби

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Оспорювані шлюби

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Фіктивні шлюби

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Правові наслідки недійсності шлюбу

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Загальні правові наслідки

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Особливі правові наслідки

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Недійсність шлюбу і спадкування

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Легалізація незаконного шлюбу

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Недійсність припиненого шлюбу

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Визнання шлюбу неукладеним

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - ГЛАВА 4. Особисті немайнові взаємини у шлюбі

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 1. Духовне та статеве у шлюбі

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Духовне у шлюбі

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Статеві стосунки у шлюбі

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 2. Особисті немайнові права та обов'язки дружини та чоловіка

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 2. Зміст окремих прав та обов'язків дружини та чоловіка

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - ГЛАВА 5. Права подружжя на майно

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Віно

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Придане

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - "Виділення дітей"

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 2. Правовий режим майна подружжя за радянським законодавством

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 3. Особиста власність дружини та чоловіка

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Об'єкти права особистої власності

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Право на розпорядження своїм майном

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Заробітна плата, пенсія

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 4. Право спільної сумісної власності подружжя

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Презумпція спільної власності

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Перетворення особистого майна у спільне

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Придбання подружжям майна

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Приватизація квартири

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Спорудження житлового будинку

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Розпорядження спільним майном

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Право на визначення частки

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Спір про розмір частки

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Підприємець як відповідач

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Відмова від права на частку

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Право на реальний поділ

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Право на примусовий поділ

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Примусовий реальний поділ житлового будинку

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Реальний поділ квартири

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Визначення порядку користування

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Грошова компенсація

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Забезпечення позову про поділ

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Ні - самоуправству одного з подружжя

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Право на виділ із спільно майна

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Право на поділ і позовна давність

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Застосування набувальної давності

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - ГЛАВА 6. Право дружини і чоловіка на утримання

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 2. Загальні підстави виникнення права на утримання

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - "Аліменти" і "утримання"

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Підстави виникнення

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Аліментна черговість

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 3. Особливі підстави виникнення права на утримання

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Право вагітної дружини на утримання

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Право на аліменти за "безсонні ночі"

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 4. Право на утримання після розірвання шлюбу

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Аліменти для соціальної реабілітації

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 5. Припинення права на аліменти

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 6. Договірне регулювання відносин з утримання одного з подружжя

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Аліментний договір

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Договір "міни"

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Договір про "відступне"

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - ГЛАВА 7. Шлюбний договір

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 2. Шлюбний договір за Сімейним кодексом

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Право на укладення шлюбного договору

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Зміст шлюбного договору

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Форма шлюбного договору

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Функції шлюбного договору

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Песимізм чи оптимізм шлюбного договору

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Таємниця шлюбного договору

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Стабільність шлюбного договору

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Зміна шлюбного договору

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Недійсність шлюбного договору

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Припинення шлюбу і доля шлюбного договору

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - ГЛАВА 8. Зміна та припинення шлюбних правовідносин

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - 1. Встановлення режиму окремого проживання подружжя

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Фактична сепарація

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Юридична сепарація

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Конкуренція позовів

 • Українське сімейне право - Ромовська 3.В. - Правові наслідки сепарації

 • 1 2 3