Правове регулювання міжнародних перевезень - Столярський О. В. - 2.2. Поняття та особливості договорів перевезення вантажів, пасажирів і багажу повітряним транспортом

Договір повітряного перевезення Це угода щодо транспортування товарів повітряним транспортом, у тому числі період, коли товари перебувають під контролем повітряного перевізника. Правом на здійснення господарської і комерційної діяльності в галузі авіації може володіти кожна юридична або фізична особа, яка займається експлуатацією, технічним обслуговуванням, ремонтом, виробництвом, розробленням та іншою діяльністю у сфері авіаційної техніки й одержала ліцензію. Повітряні перевезення виконують на підставі договору. Кожний договір повітряного перевезення та його умови засвідчують документом на перевезення, виданим авіаційним підприємством або уповноваженими ним організаціями чи особами (агентами).

Повітряним перевізником Визнають кожну юридичну або фізичну особу, що виконує повітряні перевезення та має права екс-плуатанта авіаційної техніки.

Експлуатант - особа, організація або підприємство, яке експлуатує повітряні судна або пропонує свої послуги в цій галузі.

Під час перевезення вантажу Видають авіавантажну накладну. Замість авіавантажної накладної можуть бути застосовані інші засоби, що забезпечують збереження інформації стосовно його транспортування в електронному вигляді. Застосовуючи такі засоби, перевізник має право видати вантажовідправникові документ, який замінює авіавантажну накладну.

Авіавантажна накладна (до доказу протилежного) є презумпцією наявності договору перевезення вантажу між перевізником і вантажовідправником, котрі названі в цьому документі, та прийняття вантажу до перевезення на умовах, визначених у цьому документі. Будь-які відомості в авіавантажній накладній стосовно ваги, розмірів та упакування вантажу, а також кількості місць (до доказу протилежного) є свідченням повідомлених даних. Відомості щодо кількості, обсягу та стану вантажу не слугуватимуть доказом проти перевізника, за винятком випадків, коли такі відомості стосуються фактичного стану вантажу, а перевізник перевірив ці дані в присутності вантажовідправника і про це в авіавантажній накладній зроблено позначку.

Умови договору перевезення, наведені в авіавантажній накладній, не мають суперечити правилам перевезення вантажів. Відсутність, неправильність або втрата авіавантажної накладної не впливають ні на наявність, ні на дійсність договору перевезення.

Вантажовідправник повинен оформити чи мати оформлену від свого імені авіавантажну накладну відповідно до форми, кількості копій і способу, встановленого перевізником, та надати таку авіавантажну накладну перевізнику разом із вантажем не пізніше ніж у час, визначений перевізником (його агентом). Якщо дані про тарифи та збори не були встановлені, перевізник повинен назвати в авіавантажній накладній суму оплати транспортування вантажу вантажовідправником.

За транспортування декількох місць вантажу, коли товари неможливо транспортувати на одному повітряному судні (транспортному засобі) або коли транспортування товарів за однією авіаван-тажною накладною забороняють застосовані закони чи правила перевізника, останній має право вимагати від вантажовідправника оформлення авіавантажних накладних окремо на кожне місце вантажу.

Перевізник за заявою вантажовідправника може оформити авіавантажну накладну і стягнути за це з вантажовідправника відповідну плату. Водночас перевізник діє за згодою і від імені вантажовідправника. Якщо вантажовідправником надана авіавантажна накладна (чи інша інформація й інструкції стосовно товарів), неправильно заповнена, без усіх необхідних даних та інструкцій про вантаж або з помилкою, перевізник має право (але не зобов'язаний) зробити в авіавантажній накладній необхідні правки чи оформити нову авіавантажну накладну. Тут він діє від імені вантажовідправника, не беручи жодних зобов'язань стосовно таких дій. Перевізник може не приймати до перевезення вантаж, якщо авіавантажна накладна має виправлення, зроблені не перевізником (його агентом), підтерті або нерозбірливі записи.

Якщо стан вантажу чи його упакування незадовільні, вантаж або упакування ушкоджені ззовні, то вантажовідправник повинен зазначити в авіавантажній накладній фактичний стан вантажу. Коли ж він не в змозі це зробити або названі дані нечіткі, перевізник має право ввести в авіавантажну накладну дані про фактичний стан вантажу, його особливі властивості або уточнити попередні дані в авіавантажній накладній. Вважають (до доказу протилежного), що перевізник діє від імені вантажовідправника. Перевізник має право вимагати від вантажовідправника надати документ про характер вантажу, коли це вимагають застосовані закони.

Відповідальність вантажовідправника. Вантажовідправник відповідає перед перевізником (іншими особами) за правильність, точність і повноту даних та інструкцій стосовно вантажу, названих ним (або від його імені) в авіавантажній накладній або наданих перевізникові для введення в авіавантажну накладну. Він відповідає перед перевізником за всіляку шкоду, заподіяну йому або іншій особі, через неправильність, неточність чи неповноту даних та інструкцій про вантаж, зазначених ним (або від його імені) в авіа-вантажній накладній або наданих перевізникові щодо вантажу, і зобов'язаний відшкодувати завдані збитки.

Відповідальність перевізника. Перевізник також відповідає перед вантажовідправником за шкоду, заподіяну вантажовідправникові або іншій особі через неправильність, неточність чи неповноту даних та інструкцій, уведених перевізником (від його імені) в авіавантажну накладну про вантаж, і зобов'язаний відшкодувати завдані збитки.

Тарифи і збори за транспортування вантажу, застосовані перевізником, мають бути опубліковані ним або від його імені та дійсні на день видавання авіавантажної накладної. Якщо тарифи чи збори не відповідають опублікованим рівням, то різниця між опублікованим рівнем і застосованим тарифом або збором повинна бути повернута вантажовідправникові (вантажоодержувачу) або стягнута з вантажовідправника (вантажоодержувача). Якщо інше не встановлене перевізником, опубліковані тарифи і збори містять повітряне перевезення вантажу між визначеними перевізником аеропортами чи між аеропортом та іншим пунктом посадки або пунктом, розташованим біля пункту посадки. Якщо розмір витрат чи виплат стосовно транспортування вантажу не може бути визначений під час передавання вантажу для транспортування, перевізник має право вимагати, аби вантажовідправник вніс перевізникові суму, встановлену ним як достатню для покриття таких витрат і виплат. Остаточний перерахунок між перевізником і вантажовідправником, з огляду на такий депозит, має бути зроблений після виконання договору перевезення вантажу та визначення точної суми таких витрат і виплат.

Якщо вага брутто вантажу, його розміри, кількість чи оголошена цінність вантажу під час транспортування перевищать вагу брутто, розміри, кількість або оголошену цінність вантажу, згідно з котрим була попередньо розрахована вартість перевезення, перевізник має право вимагати оплати вантажовідправником або вантажоодержувачем таких змін. Зміни у вартості попередньо сплаченого перевезення вантажу можуть бути застосовані до договору перевезення за умови, що запит з цього приводу зроблений у письмовій формі до постачання вантажу вантажоодержувачеві (його агенту).

Перевізник не зобов'язаний здійснювати перевезення вантажу й має право відмовити в продовженні такого перевезення, якщо воно не оплачене за діючим тарифом, а також не був оплачений збір та інші належні перевізнику платежі.

Бронювання. Вантажі, призначені для перевезення, повинен приймати перевізник відповідно до наявності придатних транспортних засобів і вільних вантажних місткостей. Для цього необхідно здійснювати попереднє бронювання. У протилежному випадку вантаж можна приймати до перевезення на встановлених перевізником маршрутах і за визначеної перевізником ваги (об'єму).

Підтверджене бронювання надає право на перевезення вантажу лише в той день і на тому рейсі, коли здійснене бронювання відповідної місткості, й між пунктами, визначеними під час бронювання між перевізником та вантажовідправником і названими в авіавантажній накладній. Бронювання вважається попереднім доти, доки перевізник не видав вантажовідправникові належно оформлену авіавантажну накладну. Заяву про бронювання вважають прийнятою перевізником з моменту повідомлення про це особи (вантажовідправника чи перевізника), яка зробила запит про бронювання.

Бронювання на визначений рейс недійсне і не буде нормативним для перевізника, якщо:

- вантажовідправник не сплатив за транспортування вантажу в терміни, встановлені перевізником;

- вантажовідправникові не видана (з вини вантажовідправника) належно оформлена авіавантажна накладна на перевезення вантажу необхідним рейсом і у відповідних графах авіавантажної накладної не зроблено позначки про бронювання.

Час доставки вантажу до місця відправлення. Вантажовідправник зобов'язаний доставити вантаж в аеропорт або в інше місце відправлення не пізніше, ніж у час, визначений перевізником (його агентом) для виконання адміністративних формальностей і відповідних процедур про відправлення вантажу. Якщо вантажовідправник не доставив вантаж до встановленого строку, доставив його з неправильно оформленими документами або не підготував вантаж до відправлення згідно зі застосованими законами, то перевізник має право анулювати бронювання, раніше зроблене для цього вантажу. Перевізник не несе відповідальності перед вантажовідправником або вантажоодержувачем за збитки, котрі є наслідком несвоєчасної доставки вантажовідправником вантажу в аеропорт чи інше місце відправлення, встановлене перевізником.

Товари мають бути упаковані в такий спосіб, щоб гарантувати їхнє безпечне транспортування за звичайних умов перевезення й оброблення. Кожне місце вантажу маркують, зазначаючи назву та повну поштову адресу вантажовідправника і вантажоодержувача, а якщо адреса фактичного вантажоодержувача інша, ніж названа в авіавантажній накладній, то в авіавантажній накладній має бути зазначена адреса фактичного вантажоодержувача.

Перевізник зобов'язаний перевірити придатність вантажу та його упакування для транспортування, вигідність необхідного обладнання для оброблення вантажу й забезпечити відповідні умови для безпечного транспортування вантажу. Вантаж приймають до транспортування лише після попередньої оплати, якщо:

- вантажоодержувач - недієздатна особа;

- вантажоодержувач - урядове агентство (крім випадків, коли відповідне урядове агентство надає належно оформлені гарантії оплати);

- вантаж швидкопсувний або складається з інших, визначених перевізником, категорій;

- застосовані закони країни призначення забороняють оплату транспортування вантажу безпосередньо під час його доставки.

Право розпоряджатися вантажем має бути реалізоване вантажовідправником (його агентом) і застосоване до всього вантажу, який оформлений однією авіавантажною накладною. Це право може бути реалізоване лише тоді, коли вантажовідправник або його агент нададуть перевізникові частину авіавантажної накладної, доставленої йому чи збереженої ним.

Інструкції про розпорядження вантажем повинні бути своєчасними, подані у письмовій формі, встановленій перевізником. Якщо право розпоряджатися вантажем реалізується до зміни вантажоодержувача, то таким новим вантажоодержувачем вважатиметься вантажоодержувач, названий у авіавантажній накладній.

Вантажовідправник повинен відшкодувати перевізнику всі витрати, що виникли у зв'язку з реалізацією його права розпоряджатися вантажем. Право вантажовідправника розпоряджатися вантажем припиняється тоді, коли після прибуття вантажу до місця призначення вантажоодержувач отримує його у своє розпорядження; одержує запит про доставку вантажу чи авіавантажної накладної; інакше підтверджує прийняття ним вантажу. Якщо вантажоодержувач відмовляється приймати товари чи авіавантажну накладну або з ним неможливо зв'язатися, то право розпоряджання вантажем залишається за вантажовідправником.

Перевізник зобов'язаний негайно повідомити вантажоодержувача про прибуття вантажу. Доставка вантажу вважається виконаною, коли вантаж доставлений митному брокерові чи іншим державним органам, як це передбачено законом, і перевізник відправив повідомлення про прибуття. Отримати вантаж може лише вантажоодержувач, названий в авіанакладній, його агент або інша особа, що має право на отримання вантажу. Перевізник не зобов'язаний установлювати дійсність таких повноважень.

Якщо вантажоодержувач відмовився чи з інших причин не може прийняти вантаж після його доставки до місця призначення, то перевізник повинен докласти зусиль для виконання інструкцій вантажовідправника, зазначених в авіавантажній накладній. Якщо таких інструкцій немає або вони з певних причин не можуть бути виконані, перевізник повинен повідомити вантажовідправника про неможливість передання вантажу вантажоодержувачеві й отримати від нього інструкції про подальші дії. За відсутності таких указівок від вантажовідправника впродовж ЗО діб перевізник має право: повернути вантаж у пункт відправлення; продати цей товар згідно зі законами; знищити вантаж на свій розсуд; залишити його у себе.

Відповідальність перевізника Під час перевезень за жодних обставин не може перевищувати суми доведених збитків. Перевізник не відповідає за непрямі, побічні, опосередковані збитки, доодержану вигоду (прибутки). Перевізник відповідає за шкоду, заподіяну під час знищення, втрати, ушкодження чи затримання доставки вантажу, якщо випадок, що спричинив шкоду, трапився в процесі повітряного перевезення. Перевізник несе відповідальність за шкоду, завдану під час затримання доставки вантажу. Однак перевізник не відповідає за шкоду, заподіяну внаслідок затримання доставки, коли доведе, що він, його службовці й агенти вжили всіх необхідних заходів для уникнення шкоди або такі заходи неможливо було вжити. Межі відповідальності перевізника про вантаж установлені Правилами перевезення вантажів. Окрім того, відомі випадки, коли перевізник звільняється від відповідальності за ушкодження, знищення та затримання вантажу.

Стосовно шкоди, заподіяної під час знищення, втрати, ушкодження чи затримання вантажу, то відповідальність перевізника обмежується, якщо:

- вантажовідправник не задекларував цінність і не сплатив відповідний збір - 20 доларів СІЛА (або еквівалентом в іншій валюті) за 1 кг брутто;

- вантажовідправник задекларував цінність і сплатив необхідний збір, тоді відповідальність перевізника вантажу обмежується задекларованою цінністю.

Такі межі не застосовують, якщо доведено завдання шкоди саме внаслідок навмисних дій або бездіяльності перевізника, його працівників і агентів, здійснених з наміром учинити таку шкоду, або з необережності й розумінням того, що це може спричинити шкоду за умови, коли у випадку таких дій або бездіяльності працівника чи агента буде доведено його дію у межах своїх службових повноважень.

Наявність договору перевезення пасажира повітряним транспортом засвідчує квиток. Квиток дає право пасажирові на переліт відповідним рейсом (рейсами) і зобов'язує перевізника здійснити відповідне перевезення пасажира та його багажу, а також надати інші послуги, пов'язані з перевезенням згідно з умовами договору перевезення. Умови договору перевезення, зазначені у квитку, не мають суперечити Варшавській конвенції (про правила, які стосуються міжнародних повітряних перевезень) 1929 р. та Правилам повітряних перевезень пасажирів і багажу.

Особа не буде мати права на переліт рейсом, якщо вона:

- не сплатить відповідний тариф за перевезення;

- не укладе кредитну угоду з перевізником;

- не матиме квитка з авіаційним купоном на відповідний рейс, усіма іншими невикористаними авіаційними купонами, пасажирським купоном або пасажирською квитанцією, якщо немає купона;

- пред'явить зіпсований квиток або квиток, куди були внесені зміни не перевізником або його уповноваженим агентом;

- не в змозі підтвердити те, що електронний квиток був наданий їй.

Коли квиток утрачений або зіпсований (його частина), перевізник на клопотання пасажира може замінити такий квиток (його частину) через видавання дубліката квитка за умови підписання пасажиром угоди про відшкодування перевізникові збитків аж до вартості оригіналу квитка, які зазнав або може зазнати перевізник через використання оригіналу квитка третьою особою. Якщо пасажир не підписує таку угоду, перевізник, видаючи дублікат квитка, має право вимагати від пасажира сплатити його повну вартість.

Квиток може бути використаний для перевезення лише особи, зазначеної в квитку.

Застосовувані тарифи - це встановлені й опубліковані перевізником або від імені перевізника (якщо не опубліковані, то розраховані згідно з тарифними нормативами перевізника) тарифи на рейс чи рейси з місця відправлення до місця призначення, зазначені у квитку, котрі чинні в день оплати квитка для відповідного класу обслуговування. Кожним тарифом передбачені правила його застосування, якими встановлено термін дії квитка й умови застосування тарифу. До тарифів не входять транспортні послуги між терміналами аеропорту і аеропортами та міськими терміналами.

Для дотримання формальностей, пов'язаних з процедурою відльоту, пасажир має прибути до місця проведення перевізником реєстрації і пропускного пункту з необхідними документами для подорожі не пізніше ніж у час, визначений перевізником (його агентом). Якщо пасажир прибуде до місця реєстрації та пропускного пункту після закінчення остаточного часу оформлення пасажирів або з'явиться без необхідних документів для подорожі, то перевізник матиме право анулювати бронювання і не зобов'язаний затримувати рейс. Процедуру реєстрації пасажирів і багажу повинен здійснювати перевізник (агент з обслуговування) зі застосуванням автоматизованих систем контролю відправлень.

Перевізник може відмовити в перевезенні чи подальшому перевезенні пасажира (багажу) з метою забезпечення безпеки польоту та виконання вимог застосованих законів або на підставі власних обгрунтованих рішень.

Похожие статьи
Правове регулювання міжнародних перевезень - Столярський О. В. - 2.2. Поняття та особливості договорів перевезення вантажів, пасажирів і багажу повітряним транспортом

Предыдущая | Следующая